Denník N

EÚ v roku 2018: Jednotný digitálny trh

Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. FOTO: Twitter/EUR-Lex
Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. FOTO: Twitter/EUR-Lex

Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie Jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

EURACTIV.sk pripravil prehľad zmien a udalostí, ktoré čakajú Európsku úniu v oblasti digitálneho trhu.

Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. Európska komisia už na jej základe vypracovala 80 percent návrhov, nevyhnutných na dobudovanie JDT. 13 digitálnych tém však ostáva otvorených a Komisia ciely ich uzatvorenie práve v tomto roku.

Aj keď ide o legislatívnu prioritu európskych inštitúcií, do úplné ho záveru sa dotiahlo zatiaľ len šesť návrhov. Na rade má byť teda podľa Komisie Európsky parlament a Rada. Tie majú návrhy transformovať na právne predpisy a proces zavŕšiť ich implementáciou do národných legislatív.

ROZHODNUTIA, KTORÉ PADNÚ

Európsky kódex elektronickej komunikácie

Európska únia sa pripravuje na éru rozsiahleho a vysoko rýchlostného pripojenia, ktoré prinesie technológie ďalšej generácie, vrátane 5G sietí. Únia chce preto nahradiť súčasný regulačný rámec telekomunikácií a vytvoriť spoločné pravidlá, upravujúce telekomunikačný priemysel. Schválenie novej smernice, ktorou sa ustanoví Európsky kódex elektronickej komunikácie, patrí aj medzi priority bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. V tejto súvislosti sa v prvej polovici roka 2018 bude pripravovať aj návrh nariadenia, ktorým sa zriadi Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). Na dohodu s Parlamentom si Rada stanovila termín do júna 2018.

Vzťahy platforiem voči podnikom

V roku 2018 uverejní Európska komisia aj zvyšné návrhy, ktoré patria do stratégie pre JDT. Jednou z najprominentnejších má byť iniciatíva zameraná na riešenie spravodlivého prístupu vo vzťahoch platforiem voči podnikom. Online platformy a služby ponúkajú stále ľahší prístup k tovaru, službám a digitálnemu obsahu a svoje služby rozširujú. Únia preto považuje za potrebné vzťahy, práva aj povinnosti ujasniť. Legislatívna iniciatíva ako aj posúdenie návrhu, majú byť k dispozícii už v prvom kvartáli roka 2018.

Audiovizuálne služby

K balíčku, týkajúceho sa online obchodovania, patrí aj dokončenie reformy smernice o audiovizuálnych službách. Revízia doterajšej smernice EÚ o audiovizuálnych a mediálnych službách patrila ešte medzi hlavné priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ako taká priorita cestuje predsedníctvami a v roku 2018 ju prebralo aj Bulharsko. Komplikácie nastali, keď sa viacero členských štátov postavilo proti tomu, aby smernica regulovala aj sociálne siete. Po spore dosiahli ministri kompromis: smernica sa bude týkať len tých sociálnych sietí, pri ktorých je „videoslužba podstatnou súčasťou“.

Celková úprava ale súvisí aj s praktickosťou: obľúbené programy, seriály, filmy, či televízia by sa na jednotnom trhu mali dať sledovať online kdekoľvek v Únii sa ich divák nachádza. Regulovanejšia by mala byť aj reklama, umiestňovaná v takýchto službách. Rok 2018 by ale mal pre túto legislatívu priniesť konečné rozhodnutia a dohody.

Copyright

Legislatíva o autorských právach rovnako súvisí s komerčnou stránkou JDT. Európsky parlament odložil hlasovanie o tejto smernici pre politické nezhody už dvakrát. Najbližšie sa k europoslancom dostane začiatkom tohto roka. Nová legislatíva ich má zmodernizovať, prispôsobiť technologickému pokroku 21. storočia a ustanoviť pravidlá výnimiek a obmedzení ich ochrany.

Boj proti falošným správam

Európska komisia v minulom roku odštartovala výzvu na verejné pripomienkovanie o úlohe Únie v reakcii na šírenie falošných informácií na internetových platformách. Rady si do februára 2018 pýta aj od občanov. Na ich základe inštitúcia pripraví strategický dokument, ktorý bude mať zatiaľ len odporúčací charakter. Nelegislatívna iniciatíva na riešenie výziev online platforiem, pokiaľ ide o šírenie falošných informácií, by mala byť kompletizovaná ešte v prvom kvartáli tohto roka.

Autor: Lucia Yar | EURACTIV Slovensko

Celý článok nájdete na EURACTIV.sk.

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.