Denník N

EÚ v roku 2018: Pohľadom slovenských europoslancov

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Portál EURACTIV.sk sa pýtal slovenských europoslancov na to, ktorým európskym témam budú v nasledujúcom roku venovať zvýšenú pozornosť. Priblížili tiež najdôležitejšiu legislatívu, o ktorej sa bude v nasledujúcich dvanástich mesiacoch rokovať v Európskom parlamente.

Monika Smolková (Smer-SD, S&D)

Celý rok 2018 bude o tom, ako budú fungovať jednotlivé rozpočtové kapitoly po odchode Veľkej Británie. Osobne si myslím, že je potrebná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá je voči novým členským štátom diskriminačná. Ako členka výboru pre regionálny rozvoj za veľmi dôležité považujem určiť ďalšie podmienky fungovania kohéznej politiky, pretože po odchode Veľkej Británie sa rozpočet EÚ radikálne zníži a zo strany starých členských štátov silnejú tlaky na redukciu štrukturálnych fondov, čo by výrazne oslabilo rozvoj a vyrovnávanie regionálnych rozdielov predovšetkým v nových členských štátov vrátane Slovenska.

Ďalšia téma ktorá bude rezonovať je Dublinský dohovor, ktorý by mal riešiť aj migračnú krízu,  jednoznačne určiť zodpovednosť jednotlivých členských štátov a ich spoluprácu pri riešení problémov s utečencami v EÚ. Za dôležité tiež považuje celý energetický balík, pretože energia sa stáva kľúčovou pre rast ekonomiky EÚ.

Ivan Štefanec (KDH, EPP)

V roku 2018 bude určite pokračovať diskusia o budúcej podobe Európskej únie a Európsky parlament, ako jediný priamy reprezentant občanov EÚ, musí byť ich súčasťou. Čakajú nás dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú reformy migračnej a azylovej politiky, ako aj zvyšovania ochrany hraníc.

Z môjho portfólia, ktorým je vnútorný trh, považujem za kľúčové dobudovanie Jednotného digitálneho trhu. Verím, že bulharské, alebo rakúske predsedníctvo Rade EÚ konečne dá tento rok na stôl revíziu Smernice o audiovizuálnych službách, ktorá nás posunie bližšie k voľnému pohybu dát, ktorý chceme dosiahnuť.

Samozrejme, pokračovať bude aj vytváranie Energetickej únie, čo by malo byť jednou z hlavných priorít slovenskej politiky, pretože jej fungovanie je hlavne v našom národnom záujme. Tento rok bude aj predvolebným, teda sa dá čakať aj istá bilancia doterajšej činnosti Európskej komisie a Európskeho parlamentu a tiež návrhy zo strany Komisie, ktoré budú viac politické.

Eduard Kukan (EPP)

Očakávam , že v roku 2018 budú stále aktuálne politické témy, ako rokovania o Brexite, či situácia v niektorých krajinách Strednej Európy.

Určite budeme v Európskom parlamente naďalej venovať pozornosť otázkam Európskej bezpečnosti a ochrany občanov Únie. S tým budú súvisieť témy ochrany Schengenskej hranice, výmeny informácii,  boja proti terorizmu a praniu špinavých peňazí. Za veľmi dôležité považujem plánované rozbehnutie spolupráce v rámci Európskeho zbrojného priemyslu cez Európsky obranný fond.

V legislatívnych  otázkach bude zaujímavé sledovať reformy týkajúce sa európskych financií a to najmä v kontexte nadchádzajúceho Brexitu. Z tohto pohľadu považujem za dôležitú začínajúcu diskusiu o Viacročnom finančnom rámci po 2020 roku. Pre budúcnosť a konkurencieschopnosť EU bude určite podstatná legislatíva tykajúca sa digitálnej agendy, budovania spoločného digitálneho trhu, ale tiež dobudovania energetickej Únie.

Zahranično-politickým otázkam bude pravdepodobne dominovať hľadanie miesta EÚ v meniacom  sa globálnom prostredí a reakcie na krízové situácie v našom blízkom susedstve. Rezonovať budú naďalej otázky nastavenia  našich transatlantických vzťahov, Blízky východ, či vzťahy s Ruskom. Tento rok by sme mali prijať taktiež nové obchodné dohody s Japonskom, Singapurom a Vietnamom.

Predpokladám, že 2018 rok prinesie do popredia tému integrácie západného Balkánu a našej  susedskej politiky. Balkán bude jednou z politických priorít nadchádzajúceho bulharského predsedníctva Rady EÚ, takže očakávam posun v rokovaniach so Srbskom a Čiernou Horou, ale taktiež prisľúb otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Macedónskom.

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)

Prioritných tém bude v rámci Európskeho parlamentu v roku 2018 niekoľko. Týkať by sa mali aj výraznejšej podpory najmä malého a stredného podnikania, ktoré predstavuje pomyselnú chrbtovú kosť európskej ekonomiky. Súčasné obdobie relatívne vysokého ekonomického rastu by sa tiež malo oveľa viac odzrkadľovať v rýchlejšom vyrovnávaní rozdielov vo výške platov v rámci jednotlivých členských štátov, ako aj v posilňovaní jednotlivých sociálnych systémov.

Posunúť sa musíme aj v diskusii o európskej minimálnej mzde, na ktorej dôležitosť dlhodobo upozorňujem. V rámci spoločného trhu potrebujeme vytvárať férovejšie podmienky a v spolupráci s ostatnými európskymi inštitúciami pripravovať pravidlá pre efektívnejší boj s daňovými únikmi a zabránenie schránkovým firmám v obchádzaní pravidiel a akejkoľvek účasti na verejných zákazkách.

Téma odchádzajúcej Veľkej Británie bude v roku 2018 dôležitou pre všetky európske inštitúcie, vrátane parlamentu. Je veľmi pravdepodobné, že rokovania týkajúce sa budúcich obchodných vzťahov budú veľmi náročné. Britskí predstavitelia by ich najradšej počas prebiehajúceho roka uzavreli. Vzhľadom na skúsenosti z ich doterajšieho priebehu sa to však nezdá veľmi reálne.

Prioritou budú nepochybne aj bezpečnostné otázky, vrátane hľadania chýbajúceho konsenzu v otázkach migračnej politiky. Základom tu musí byť ochota prehlbovať vzájomnú spoluprácu pretože žiaden z členských štátov nie je schopný čeliť súčasným bezpečnostným výzvam osamote.

Dôležité bude aj pokračovanie vo vytváraní energetickej únie, či participácia na dokončení jednotného digitálneho trhu. Práve budovanie jednotného digitálneho trhu musí byť zároveň spojené s obmedzením šírenia klamstiev a nenávisti prostredníctvom rozličných internetových platforiem a s riešením otázok posilňovania kybernetickej bezpečnosti.

Branislav Škripek (OĽaNO, ECR)

Témou v roku 2018 bude vzťah EÚ a Turecka. Krajina, ktorá ešte stále prejavuje záujem o členstvo v EÚ, sa uberá autoritatívnym smerom. To neprospieva ani jej vlastným obyvateľom, ani okolitým národom, ani mieru na Blízkom východe. Preto som rád, že parlament jasne vyjadril svoj názor a odmieta vstup Turecka do EÚ. To je dobrá správa pre budúcnosť Európskej únie. Obnova, demokratizácia Sýrie a situácia kresťanských komunít nesmie uniknúť našej pozornosti. (Plánujem tam vycestovať a byť pozorovateľom pri voľbách v regióne severovýchodnej Sýrie).

Ako člen výboru LIBE sa venujem ľudskoprávnej agende. Naša budúcnosť bude závisieť od toho, ako sa budeme starať o naše deti a čo bude na nich vplývať. Preto považujem dôležité aj to, aby sme ochraňovali zdravý vývoj budúcej generácie. Pornografia páchaná na deťoch, ktorá sa šíri aj cez internet, ich poškodzuje. Je strašné, že sú takto zneužívané aj bezbranné bábätká či dojčatá. EP podnikol konkrétne kroky na zastavenie tohto zla. Ako tieňový spravodajca som sa spolupodieľal i na vypracovaní správy, ktorá sa zaoberá zastavením pornografie a sexuálneho zneužívania detí. Budem naďalej pracovať na tom, aby sme zamedzili túto ohavnosť a nedopustili zničenie ďalších bezmocných životov.

Kroky, ktoré podnikne EÚ voči Veľkej Británii, či Poľsku a Maďarsku v značnej miere ovplyvnia postoj obyvateľov Strednej Európy k inštitúciám EÚ vo voľbách 2019. Pre Slovensko preto bude dôležité akú pozíciu zaujme.

Jana Žitňanská (NOVA, ECR)

Pre mňa ako poslankyňu, ktorá sa zaoberá najmä sociálnymi témami so zameraním na práva detí, žien a osôb so zdravotným postihnutím, bude v roku 2018 veľmi významný vývoj iniciatívy týkajúcej sa  rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Dôležitým nástrojom na dosahovanie rovnováhy by malo byť medzi iným stanovenie pravidiel minimálnej materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky v EÚ. Európsky parlament bude tieto návrhy pripomienkovať, pričom v rámci tohto pripomienkovania vo výbore pre zamestnanosť budem pôsobiť ako tieňová spravodajkyňa. Verím, že sa nám s kolegami podarí do návrhu zahrnúť nielen ustanovenia o rovnováhe pre ľudí, ktorí sú zamestnaní, ale aj pre skupinu neformálnych opatrovateľov, na ktorú sa v legislatíve často zabúda. Títo opatrovatelia sa pritom vzdávajú zamestnania a pracovné príležitosti obetujú starostlivosti o svojich starých či chorých príbuzných alebo príbuzných so zdravotným postihnutím.

Ďalšou dôležitou správou, v rámci ktorej budem spravodajkyňou, je správa o návrate ľudí po dlhodobej chorobe a rekonvalescencii do zamestnania. Mimoriadne očakávanými rokovaniami roka 2018 sú pre mňa taktiež tzv. trialógové rokovania o konečnom texte Aktu o prístupnosti (nová smernica o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb), ktorý má zlepšiť prístupnosť tovarov a služieb a tým aj život osobám so zdravotným postihnutím, ľuďom so zníženou pohyblivosťou po úraze či rodičom s kočíkmi. V septembri 2017 sa nám podarilo odhlasovať smernicu v pléne Európskeho parlamentu v podobe značne vylepšenej oproti pôvodnému návrhu a dúfam, že v takomto znení text čo najskôr prejde aj poslednými rokovaniami a štáty ho budú môcť začať implementovať. Prijatie textu v roku 2018 by bolo najvýznamnejším krokom na ceste k tomu, aby osoby so zdravotným postihnutím konečne prestali byť „občanmi druhej kategórie“.

Z iných politických udalostí, ktoré budú významné pre rok 2018, spomeniem samozrejme pokračovanie rokovaní o odchode Veľkej Británie, riešenie situácie v Katalánsku, formovanie nových vlád napr. v ostro sledovanom Nemecku, či vývoj politickej situácie v našich susedných krajinách.

Miroslav Mikolášik (KDH, EPP)

Témy, ktoré sú prioritné pre mňa, vychádzajú z mojej profesie lekára, členstva vo výboroch EP pre verejné zdravie, životné prostredie, bezpečnosť potravín a ľudské práva.

Naďalej budem aktívny aj ako predseda Pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť, ktorá prináša na pôdu Európskeho parlamentu najnovšie vedecké a etické poznatky v rôznorodých oblastiach týkajúcich sa ľudského zdravia a tela a aj vplyvu najmodernejších technológií na človeka a jeho blahobyt.

V rámci mojej práce vo Výbore zodpovednom za regionálny rozvoj Únie a jej politiku súdržnosti sa budem zameriavať na podporu nástrojov prospievajúcich k zamestnanosti a rastu v Európe a v tomto duchu sa zapojím do diskusií o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020.

Vladimír Maňka (Smer-SD, S&D)

V priebehu najbližšieho roku a pol plánujeme rozbehnúť a ukončiť obchodné rokovania s Austráliou a Novým Zélandom. Všetky informácie budú musieť buť k dispozícii aj obyvateľom EÚ a do dohôd budú mať čo povedať poslanci národných a regionálnych parlamentov. Aby tu neboli žiadne pochybnosti o netransparentnosti, aké tu boli pri pripravovanej dohode TTIP s USA.

Bude tiež potrebné dokončiť spoločný azylový systém a pravidlá vysielania pracovníkov. Je mimoriadne dôležité, aby bol konečný výsledok spravodlivý ku všetkým členským štátom.

Vzhľadom k tomu, že kybernetické útoky zasiahli v minulosti viac ako 80% podnikov a inštitúcií v EÚ, potrebujeme nové nástroje, vrátane európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť.

Je tiež nevyhnutné, aby sme ukázali solidaritu s Afrikou. OSN predpovedá nárast počtu afrického obyvateľstva z dnešných 1,2 na takmer štyri miliardy. V kombinácii s nezamestnanosťou a chudobou by to prinieslo mnohonásobný nárast počtu migrantov. Prispením k vzdelávaniu na tomto kontinente by sme mohli vytvoriť nástroj na reguláciu počtu obyvateľov na tomto kontinente. Afrika zároveň potrebuje ročne vytvoriť 18 miliónov nových pracovných miest, aby ľudia neutekali za prácou do Európy.

Trustový fond EÚ pre Afriku s rozpočtom 2,7 miliardy eur vytvára pracovné príležitosti na celom kontinente. Musíme presvedčiť spojencov, že nielen zbrojenie, ale hlavne rozvojová pomoc prispejú aj k našej bezpečnosti.

Moja najbližšia primárna aktivita – zjednodušenie rozpočtových pravidiel – vyvrcholí v priebehu mesiaca. Ich zložitosť viedla k spomaleniu implementácie prostriedkov EÚ, k vyšším nákladom implementácie a k náchylnosti na chyby. Keď bude menej byrokracie, menej papierov, neznechutíme mestá, obce a ostatných prijímateľov európskych prostriedkov. V lete sme predložili naše návrhy Rade a od jesene rokujeme k viac ako 3200 rozpočtovým riadkom. Na trinástich rozsiahlych trialógoch, ktoré sme ukončili tesne pred Vianocami Európsky parlament, Rada a Komisia hľadali najlepšie spoločné riešenia.

Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach EURACTIV.sk.

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.