Denník N

Stredná trieda

Medzi rokom 1989 a 1996 sa pod hranicu chudoby v bývalom sovietskom priestore dostalo 168 miliónov ľudí. V roku 1989 bolo pod touto hranicou 14 miliónov ľudí. Dvadsaťpäť rokov slobody a takýto problém. Zo stability socializmu sme sa dostali do reálneho kapitalizmu, ktorý už nemá s klasickým kapitalizmom veľa spoločného. Voľný trh v skutočnosti neexistuje, všetko je silne regulované. Neviditeľná ruka trhu na ktorú sa stále niekto spolieha nemôže riešiť nič, pretože neexistuje. Regulácia sa využíva na zostrovanie sociálneho napätia.

Najnovšie štatistiky porovnávajúce obdobie pred oficiálnym začiatkom krízy, t.j. 2008 s rokom 2014 hovoria jednoznačne: počet bohatých klesol, ale stali sa veľmi bohatými. Všetci ostatní schudobneli. Ani v USA to nie je práve ružové. Veľmi veľa ľudí je dlhodobo bez práce a žijú z rozpúšťania svojich rezerv, z rozpredávania svojho majetku.

V čom je základný omyl súčasného kapitalizmu? V tom, že trvalo udržateľný rozvoj je výmysel. Systém ktorý si svoj základ postavil na chamtivosti nedáva žiadnu perspektívu do budúcnosti. Rozhodne nie pre všetkých. Ak sa bavíme o ľudských právach, za základné ľudské právo považujem právo na rovnaké podmienky, pre každú ľudskú bytosť rovnako platné a interpretované zákony. Ako neexistuje ruka trhu, neexistujú ani rovnaké podmienky.

Čítal som ruské vydanie Forbes. Šéfredaktor tam písal čosi o tom, že rok 1991 treba vnímať ako voľbu, ktorú si zvolil národ, národ to tak chcel. Celý Jaltský systém je blud, národ si zvolil inak.
Pripomína mi to rozpad Československa. Národ si zvolil. V skutočnosti si nezvolil žiaden národ, zvolilo si jedno percento, šikovne sa skrývajúc za národ.
Kryštalizuje tu pomerne deravá teória. Raz si zvolíme a odvtedy to tak musí byť. Množstvo parazitov prerozdeľuje to čo vytvoríme a celé to zakrýva systém v ktorom sa stratila akákoľvek zodpovednosť. Až do konečného vyčerpania prírodných, energetických a ľudských zdrojov. Najhoršie je že sa im vymyká z pod kontroly celý systém.

Vystúpiť sa nedá, dá sa zatiahnuť za núdzovú brzdu. Každý si musí nájsť tú svoju, aj malý brzdný účinok môže pomôcť.

Teraz najčítanejšie

Rudolf Drábek

Naši predkovia si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli. Slovania, Nemci, Maďari, Židia a aj iní vytvorili našu kultúru. Prečo by sme sa mali niekomu ospravedlňovať alebo kajať za to, že existujeme? Chráňme si život, vieru, vzdelanie. Bráňme spravodlivosť a poriadok. Nech tu po nás ostane niečo dobré, aby naše deti mohli byť na nás hrdé. Národ potrebuje každého, jeho prácu, jeho angažovanosť. Nečakajte na inštrukcie.