Denník N

Prečo štát ide kasírovať peniaze za cirkevné sobáše?

ilustračné foto sobáša v rímskokatolíckom kostole foto: Ľubo Bechný
ilustračné foto sobáša v rímskokatolíckom kostole foto: Ľubo Bechný

Dnes ma môj kolega a priateľ, poslanec MZ v Žiline Miroslav Sokol informoval, že štát od 1. januára ide kasírovať snúbencov, ktorí chcú mať cirkevný sobáš v niektorej z registrovaných cirkví. Pomyslel som si:,, to je nejaká kačica“. Ale mýlil som sa.

Národná rada Slovenskej republiky bez väčšej reakcie verejnosti dňa 6.9.2017 schválila vládnu novelu zákona, v rámci ktorej sa novelizoval aj zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. V rámci novely zákona o e-Governmente bol v článku 4 bod 16 časť b) do zákona o správnych poplatkoch zavedený aj nový poplatok “ Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti „. Jeho výška je 10,- EUR  s  účinnosťou  1.1.2018 . Štát argumentuje, že to je poplatok za administratívne služby príslušného úradníka.

 

sobáš manželov Beňuchovcov v evanjelickom kostole                                                foto: Ľubo Bechný

K štátnym sobášom pristupujú občania bez vzťahu k niektorej cirkvi, prípadne, keď sa jedná o druhý sobáš, kedy niektoré cirkvi z vieroučných dôvodov takýto sobáš odmietajú.      Sám som sobášiacim poslancom v meste Žilina, za jeden uskutočnený sobáš máme v Žiline odmenu 10,- Eur hrubého, k vyplatenej odmene poslanca nám tak pribudne cca 7,- Eur čistého.

Mestá, či obce nevyžadujú poplatok za svoje sobáše za podmienky, že aspoň jeden z manželov má trvalý pobyt v príslušnej obci. Na štátnych obradoch vystupujú recitátori aj hudobníci, ktorých obec platí špeciálnym honorárom. Poplatok sa vyberá aj v prípadoch, kedy ani jeden z partnerov nemá v obci trvalý pobyt, alebo v prípade, keď sa sobáš uskutočňuje v iných než obvyklých priestoroch. Napr. v prírode, na hrade a podobne. Vtedy obce vyrubujú poplatok 70,- Eur.  Keď sa teda budúci manželia rozhodnú pre cirkevný sobáš, mestám, či obciam z toho nevyplývajú žiadne náklady navyše, naopak šetria prostriedky na odmenu poslanca, hudobníka, či recitátora. Mestá a obce by teda práve naopak – mohli snúbencom zaplatiť 10,- Eur a viac za ušetrené prostriedky…:-).

 

kto neplatí, nech sa nevozí                                                                                                                                                    foto: Ľubo Bechný

  Vyžadovať poplatok len od tých, ktorý chcú mať cirkevný sobáš, tento nápad sa mohol zrodiť len v hlavách proticirkevne založených poslancov, ktorí takto diskriminujú svojich občanov na základe náboženského presvedčenia. Toto bolševické myslenie sa prejavuje predovšetkým v hlavách poslancov, členov postkomunistickej strany SMER, alebo SNS. Podobne sa prejavujú na iných úrovniach, kedy sa napríklad školy, či školské kluby a družiny dotujú na hlavu vyšším percentom, ako v prípade žiakov inštitúcií v majetku cirkvi, alebo súkromnej organizácie.
Kto s poplatkom za cirkevný obrad nesúhlasí, môže podpísať petíciu na zastavenie diskriminácie cirkevných sobášov:http://citizengo.org/sk/sc/146639-poplatok-za-cirkevny-sobas?m=5&tcid=44625887                                       

   Ľubo Bechný, autor je občiansky aktivista a poslanec MZ v Žiline

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.