Denník N

Keď islam obhajuje Rodový Mág. A zo strachu, alebo kvôli pravde, nemôže odkryť svoju identitu.

A ani sa nemožno čudovať, že svoju identitu vytrvalo ukrýva, samozrejme s výhovorkou, že kódex to umožňuje, lebo podpísať sa pravým menom pod stavbu, ktorú sa snaží budovať, nie je jednoduché. Táto stavba totiž silno kolíše a ak bude celá padať k zemi, pre ten prípad je lepšie zostať v ústraní, v anonymite.

Rodový Mág  & Maguso sa svoju stavbu snaží, pod rôznymi „legendami“, krkolomne montovať do diskusie k akémukoľvek môjmu článku týkajúceho sa islamu. A má na to vypracovanú pomerne kvalitnú metodiku, tzv. Magusovo jedenástoro. http://marcelburkert.blog.pravda.sk/2018/08/05/metodika-rodoveho-maga-v-procese-obhajoby-islamu-magusovo-jedenastoro/

Ak ale nezaberie ani jedna zo základných 10-tich metód jeho práce, tak použije núdzovú metódu – metódu drankania, ako to bolo v diskusii k môjmu článku zverejneného na blogu Sme „Tí, ktorí bojujú na ceste Alaha, a budú zabití, budú obdarovaní nesmiernou odmenou.“.

Celú, zo strany Rodového mága, nafúknutú a nevecnú diskusiu, aj s jeho argumentmi, si je možné pozrieť tu: https://burkert.blog.sme.sk/c/457166/ti-ktori-bojujnu-na-ceste-alaha-a-budu-zabiti-budu-obdarovani-nesmiernou-odmenou.html.

Túto diskusiu som vybral aj ako ukážku jeho práce, jej štýlu a ako ukážku sily jeho argumentov na poli obhajoby islamu. Ak v nej žiadna z jeho metód nezabrala, začal ma opakovane prosiť a prosiť, aby som uviedol aspoň jeden jediný verš Koránu, ktorý by navádzal moslimov na zabíjanie inovercov v situáciách, ktoré nemožno považovať za nutnú obranu (v zmysle klasického práva, nie v zmysle nutnej obrany islamu). A ak som nakoniec jeho prosbe vyhovel, a dal som mu link na môj článok z blogu N „“Zoznámte sa s „náboženstvom mieru“ a zvlášť s jeho extrémne „mierumilovnými“ článkami““, spustil som doslova lavínu jeho obhajoby čistoty Koránu a to v diskusii k článku, ku ktorému inak nemal čo povedať.  Nižšie uvádzam jeho najzaujímavejšie tvrdenia (v kurzivách), popretkávané mojimi reakciami, a to v diskusii k článku„Tí, ktorí bojujú na ceste Alaha, a budú zabití, budú obdarovaní nesmiernou odmenou.“::

Rodový Mág:

„Pán Burkert, ak by som v budúcnosti pociťoval niekedy potrebu ilustrovať výsledok manipulácie islamistického radikálneho ideológa s Koránom, tak použijem Váš článok z blogu denníka „N“, na ktorý ste ma odvolali

https://dennikn.sk/blog/791771/zoznamte-sa-s-nabozenstvom-mieru-a-zvlast-s-jeho-extremne-mierumilovnymi-clankami/

Na jeho konci sa mi žiada zvolať „Alláh akbar“ bez ohľadu na to, či islamistom som alebo nie, tak efektne je to poradie VYŇATÝCH veršov zostavené :-)

Použitá metóda je zhodná s metódou islamistického teroristu,
ktorý chce odôvodniť útok nožom na skupinu detí grónskych eskimákov:
používajú sa iba KONKRÉTNE verše,
pričom sa ignoruje kontext alebo celej súry, z ktorej je verš nasilu vytiahnutý,
alebo dobový kontext, v ktorom bol text Koránu prijatý.
Čo sa týka DOBOVÉHO kontextu:
ak je víťaz lokálneho konfliktu púštnych arabských kmeňov v 7. storočí n.l. (!!!) nazývaný „pravým veriacim“ a ním porazený „neveriacim“,
ak je víťazov zradca nazývaný „odpadlíkom“ a „zblúdilcom“,
ak je víťazstvo stotožňované s vôľou Jediného a Pravého Boha a bohovia porazených sú nazývaní „modlami“ a porazení „modloslužobníkmi„,
tak AUTOMATICKÉ, bezmyšlienkovité lepenie týchto úzkych významov na ľudí iných národov a vyznaní v 21. storočí je možné skutočne iba s prispením veľkej dávky manipulatívneho, kreatívne špekulatívneho spôsobu myslenia,
navyše spojeného s ignorovaním kontextu TEXTOVÉHO, kontextu súr.“


Komentár:

Predpokladám že vám riadne uľavilo, keďže ste si konečne vydrankali potravu pre ďalšiu diskusiu, keďže k téme článku, ku ktorému akože vecne diskutujete, ste od začiatku nemali čo vecné povedať a tak ste to skúšali odbočkami, len aby ste mohli bagatelizovať nebezpečenstvo totalitnej ideológie a túto podľa možnosti čo najlepšie brániť.

Píšete, že by ste mohli rozobrať (predpokladám že obhájiť ako nie nenávistný…) každý jeden z 51 veršov Koránu, ktoré som v článku na blogu N uviedol ako príklady nenávistných veršov Koránu. Tak nech sa vám páči, môžete sa o to pokúsiť, lebo zatiaľ sa vám nepodarilo ako nie nenávistný obhájiť žiaden z tých 6-tich u ktorých ste sa o to pokúsili, nie to ešte u všetkých z celého zoznamu.

A nepodarilo sa vám to ani zasadením do kontextu.

Na margo vášho tvrdenia, že som manipulatívne efektne povyberal z Koránu nenávistné verše…, a ostané odignoroval…, uvádzam, že nikdy som nepopieral, že Korán má aj mierumilovné, či neutrálne články. Naopak, neraz som vo svojich článkoch prizvukoval, že je dosť pravdepodobné, že tieto majú iba maskovať islamskú politickú doktrínu, totalitnú ideológiu pod pláštikom náboženstva. Veď ak by táto ideológia nemala masku náboženstva, zďaleka by sa jej nedarilo tak ako sa jej darí s maskou, ako to vidíme aj v súčasnosti.

Vaše argumenty, ktorými sa snažíte podsúvať, že Korán je v podstate mierumilovný, sú  veľmi chabé. Vrátane vášho najväčšieho „argumentu“, ktorým je ten povestný čarovný „historický, či dobový kontext“ . Vyjadril som sa k nemu už tu: https://marcelburkert.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=618788

a tu sa k vašim ďalším starým známym „argumentom“ (vecný kontext a nesprávne preklady) vyjadrili aj iní, viď záver tohto článku: https://marcelburkert.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=641878

Aj keby sa vám, pripusťme podarilo nejaký nenávistný verš Koránu z mnohých, nejakým zázračným spôsobom premeniť na mierumilovný, u väčšiny sa vám to nepodarí. Lebo sú veľmi jednoznačné. Iba ak by ste úplne popreli logiku, o čo sa, musím uznať, neraz snažíte.

Samozrejme, rozum, ak sa veľmi posnaží, dokáže ospravedlniť všetko. Samozrejme, po svojom.  

 

Rodový Mág:

„Islamistický fanatik tak na „odôvodnenie“ svojho činu „vierou“ použije skutočne napr. iba vyňatý verš 2:191 podobne,
ako ste vo svojom článku urobili Vy:
„Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití… Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!“
pričom ale odignoruje (podobne ako Vy) predchádzajúci verš 2:190
„Bojujte za Božiu cestu proti tým, ktorí budú bojovať proti vám.
Ale nekonajte nesprávne – neútočte na nich.
Boh nemiluje tých, ktorí konajú nesprávne“.“

Komentár:

Verš 2:190, ktorý uvádzate ako protiargument k nenávistnému veršu 191, nijako nezjemňuje to, čo je uvedené v nasledujúcom, resp. neskoršom verši, teda v 191-čke. Naopak. To, čo je uvedené práve v tom neskoršom verši názorne vysvetľuje, čo znamená to „neútočenie“ v zmysle islamu a čo znamená bojovanie za božiu cestu spomínané vo verši 190. Z verša 191 jasne vyplýva, že to zďaleka nie je len boj v nutnej obrane, keďže je tam jasne napísané, že neveriacich treba zabíjať všade kde budú dostihnutí. A to môže pokojne byť aj na úteku; na úteku pred „pravovernými“.

Toto má k nutnej obrane veľmi, veľmi ďaleko.  Ale nepochybujem o tom, že aj súvisiaci verš, verš 193: „A bojujte proti nim, dokiaľ nebude koniec zvádzania od viery…“ bez akýchkoľvek problémov dokážete ako pravý obranca islamu premeniť na mierumilovný. Stačí k tomu trošku fantázie.

 

Rodový Mág:

To samozrejme nie je všetko.
Arabský text Koránu je nepochybne vo svojom origináli natoľko štylisticky, technicky zložitý, že už sám osebe znesie niekoľko interpretácií.
Nehovoriac už o preklade, ktorý neArab použije.

Komentár:

Ak arabský text Koránu je vo svojom origináli natoľko štylisticky, či technicky zložitý, že už sám osebe znesie niekoľko interpretácií… a k tomu pristupujú ešte aj možné omyly v prekladoch…,

tak ja vám pripomeniem, že slovne sa dajú obracať na základe toho, čo ste uviedli (zlé interpretácie…, zlé preklady…), nie len nenávistné verše na mierumilovné, ako sa to snažíte robiť vy, ale aj opačne. To ale „len“ kvôli objektivite samozrejme vy nikdy robiť nebudete. Nie ste predsa blázon! Či?

 

Rodový Mág:

Vo svojom výpočte citujete napr. verš 17:16
„A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.“
Odporca Koránu, ktorý mieni v Koráne hľadať to, čo hľadáte Vy, by tejto prekladovej interpretácii možno zatlieskal.
V samotnom kontexte súry 17 ide ale o pripomienku konkrétnej pasáže Starého Zákona,
zničenia Sodomy a Gomory, kniha Genesis, kapitoly 18 a 19,
no a v preklade Koránu, ktorý vlastním ja, verš 17:16 dáva úplne iný zmysel práve s ohľadom na kontext súry 17 ako celku: „Keď Sme chceli zničiť nejaké mesto, odporučili Sme jeho obyvateľom, aby poslúchli Nášho posla. Ak však neposlúchli, bol nad nimi vykonaný rozsudok.“

To „My“ či „Nás“ v texte Koránu nie je náhodou:
súvisí s Elohím Starého Zákona, ktorý je pozostatkom staršieho, polyteistického náboženstva.
Takým spôsobom teda Boh hovorí sám o sebe v možnom čísle v Koráne podobne, ako o sebe hovoril na viacerých miestach Starého Zákona.

Komentár:

Verš 17:16 chcete typickým spôsobom; ak sa už inak nedá, obhájiť, alebo „zmäkčiť“  Starým zákonom. A keďže asi aj sám tušíte, že takto mierumilovnosť daného verša Koránu neobhájite, tak predkladáte jemnejšiu verziu daného verša z nejakého iného prekladu Koránu. Nikto ale nevie, či z reálneho. Ale budiž. Lenže! ani tá „soft“ verzia, aj keby sme pripustili, že k originálu má bližšie, nerobí z daného verša verš mierumilovný. Ibaže zničenie nejakého mesta, v zmysle vášho pomýleného chápania nutnej obrany, považujete za normálnu vec akonáhle sa obyvatelia mesta nepodriadia masovému vrahovi a pedofilovi. Nuž aj takto vyobrazuje proroka nie nejaká cudzia propaganda, ale samotný islam; konkrétne v Sunne. Vedeli ste o tom? Alebo ako obhajca islamu to jednoducho nemôžete priznať?

 

Rodový Mág:

Neznalý čitateľ, ktorý CHCE byť ohúrený tými strašnými „výzvami“ v Koráne,
si tak vo Vašom článku nájde verš 76:4: „Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,“
pričom ak si nepozrie súru 76 ako celok tak nezistí, že sa jedná o Božie varovanie pred pekelným trestom („My“=Boh).

Komentár:

Daný verš sa pokúšate zjemňovať tvrdením, že sa jedná o Božie varovanie pred pekelným trestom…

Bez ohľadu na to, či sa tento verš netýka, alebo týka pekelného trestu, alebo aj pekelného trestu, som ho do mnou vytvoreného zoznamu zaradil z jednoduchého dôvodu: Aj z neho totiž „krásne“ vyplýva, aké má islam hodnoty. Konkrétne z neho vyplýva to, že človek môže byť čestný, dobrý, atď., ale ak neverí islamu, je podľa neho zavrhnutiahodný.

Na strane druhej, človek môže byť hoci aj masovým vrahom a pedofilom (ako bol prorok Mohamed v zmysle islamskej Sunny), ale ak verí islamu so všetkými jeho zvrátenosťami, a koná podľa nich, tak je svätec!, ktorý po pozemskej smrti si automaticky ide užívať do údajného islamského raja… s desiatkami panien, ktoré po každom pohlavnom styku sa opäť stávajú pannami. Údajne.

Ja ale plne chápem, že vy v tom zvrátenosť nikdy neuvidíte; lebo ani nemôžete.

 

Rodový Mág:

(Podobne) napríklad verš 43:55 „A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili.“
sa tak možno na prekvapenie mnohých zjavne týka biblického, starozákonného prechodu Červeného mora Izraelitmi v Exodus 14:28, čo je zjavné z kontextu súry 43.

Komentár:

Zvrátenosť si, samozrejme, nemôžete dovoliť vidieť ani vo verši 43:55. Ale ja vás, ako obhajcu islamu, samozrejme chápem, lebo v zmysle islamu, ako iste dobre viete, je pomsta úplne prirodzená. A zvlášť v tak „závažných prípadoch“ ak niekto niekoho čo i len nahnevá! V takom prípade je ho možné podľa islamu pokojne aj zavraždiť. Hoci „len“ utopením.

Na ospravedlnenie tejto zvrátenosti ale zďaleka nestačí argumentovať biblickým starozákonným prechodom Červeného mora Izraelitmi. Vám to ale pán Rodový Mág stačiť, samozrejme, môže.

 

Rodový Mág:

Podobne tak i verš 7:4: „Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost Naše je zastihla za noci anebo za poledne.“

si môže kadekto vysvetliť akokoľvek, ak ho nájde takto „osamote“.
Kontextuálne ide ale o Božiu pripomienku („Naše“) zničenia Sodomy a Gomory, dobytia miest biblickými Izraelitmi počas púte z Egypta a pri obsadzovaní Kanaánu,
a sčasti snáď i o Božiu pomoc pri dobýjaní miest Mohamedovými prívržencami (=dobový kontext) počas lokálneho konfliktu.

Každopádne,
skôr ako sa prívrženec islamistických fanatikov či prívrženec odporcov Koránu,
začne vytešovať nad niektorým niekde použitým konkrétnym veršom,
tak by sa mal minimálne pozrieť na celú súru, do ktorej je vsadený,
a následne by mal zvážiť použitie veľkého písmena vo verši,
napríklad v 44:16
„V den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!“,
ktorý sa mimochodom odvoláva na Mojžišove varovania faraónovi, kontextuálne viď Korán 44:1-31.

Komentár:

To, čo som uviedol hlavne v predošlom komentári, sa vzťahuje aj na vaše obhajoby veršov 7:4 a 44:16.
K tej 7:4 by som snáď ešte dodal, že najlepšie je ľudí vraždiť v noci, keď spia!; ako to z daného verša vyplýva.

Je to, mimochodom, v úvodzovkách „v úplnom súlade“ s Ježišovým: „Miluj svojich nepriateľov“ a takisto s Ježišovým: Miluj svojho blížneho ako seba samého“, ktorého uznávanie islam len predstiera; ako súčasť svojej mierumilovnej masky.

 

Rodový Mág:

Podobne by som ale mohol rozobrať každý jeden z oných 50tich veršov,
ktoré ste iba vo svojom jedinom článku na blogu „N“ka takto povytrhávali z kontextov
po spôsobe islamistického radikálneho ideológa.

Komentár:

Nech sa páči; ale ak to bude v podobnom štýle, ako doteraz, mnoho ľudí o mierumilovnosti islamu nepresvedčíte. Aj keď budete dookola podsúvať, že vytrhávam z kontextov.

 

Rodový Mág:

Každopádne som tam však vo vašom zozname nenašiel ani jeden verš Koránu, pán Burkert,
ktorý by spĺňal podmienky mojej prosby, ktorú som Vám adresoval:
menujte mi prosím jeden verš, ktorý by kontextuálne vyzýval veriaceho na nezmyselný, ničím neodôvodnený útok na inovercov bez toho, aby sa jednalo o obranu domova, rodiny či viery, s ktorými je možno spísaná dohoda o neútočení, ktorí neútočia ani na moslimov, ani na členov ich rodín a ani na ich vieru.
Nevytrhávajte verše zo súr špekulatívne účelne ako islamistický fanatik dajte mi prosím konkrétnu súru,ktorá by k takýmto skutkom veriacich vyzývala.

Komentár:

Len sotva niekto mohol očakávať, že by ste priznali, že Korán vyzýva na likvidovanie  neveriacich (neveriacich v islam), aj keď je to z Koránu, a nie len z neho, ale aj z ďalších dvoch častí trilógie islamu, jednoznačne vyplýva.

A takisto len sotva niekto mohol očakávať, že si nutnú obranu, ktorá je súčasťou napr. aj slovenského právneho systému (islamské právo Šaríja je niečo úplne iné) nebudete zamieňať s nutnou obranou islamu, ktorá je posvätná pre všetkých „pravoverných nasledovníkov“ proroka Mohameda.

P.S.:

Rodový Mág, ja rozumiem tomu, že obhajca islamu pri svojej argumentácii z taktických  dôvodov nemôže ani len náhodou spomenúť islamský princíp takíje. Rovnako tak princíp abrogácie. Mohol by som toho uviesť o dosť viac, čo vašu stavbu vyvracia. Napr. mnohé veci z islamského práva šaría, ktoré, mimochodom, okrem iného, predstavuje najjednoduchší spôsob ako sa učiť o islame, lebo cez štúdium šaríe sa možno praktickým spôsobom zoznámiť s Koránom a Mohamedom, takým, ako ho vyobrazuje samotný islam. Nehovoriac ešte o zvyšných dvoch pilieroch trilógie islamu (Hadísy a Síra), vedľa Koránu, ktorý tvorí len niečo viac ako 10 % písomných zdrojov islamu.  Postupne, ak Alah dá…, budem vo svojich článkoch rozoberať aj tie. A to bez ohľadu na to, čo o islame píšete vy. Teda nezávisle od toho.

P.S. 2:

To, že ste v mnou vytvorenom zozname nenávistných článkov Koránu (nejde o plný výpočet) nenašiel to, čo ste akože hľadali, ma vôbec neprekvapuje. Veď úlohou obhajcov Koránu s množstvom zvráteností ich nie je odhaľovať, ale maskovať. A ak to nejde, tak aspoň bagatelizovať.

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.