Denník N

4 dôvody prečo môže Progresívne Slovensko fatálne zlyhať

SR politické hnutie nové Progresívne Slovensko TK BAX
SR politické hnutie nové Progresívne Slovensko TK BAX

Progresívne Slovensko má i napriek podpory istých médií a zostave schopných odborníkov našliapnuté na fatálne zlyhanie.

Slovenská politická scéna sa rozrástla o Progresívne Slovensko, novú politickú stranu, ktorá vzišla z rovnomenného občianskeho združenia. Ustanovujúci snem konajúci sa tento víkend v Žiline prilákal pozornosť médií, potenciálne konkurenčných politických subjektov a samotných voličov. Nový, a súčasne prvý predseda strany, podnikateľ Ivan Štefunko v priebehu niekoľko týždňov trvajúcej kampane i počas samotného ustanovujúceho snemu Progresívne Slovensko prezentoval ako stranu, ktorá nahradí Smer. Okrem toho celkom otvorene hovoril o svojich premiérskych ambíciách.

Progresívne Slovensko zatiaľ tvoria hlavne odborníci, nepochybne kompetentní vo svojich odborných oblastiach, ktorí spoločne vytvorili relatívne komplexnú víziu vývoja strany. Stranu zatiaľ výraznejšie podporuje jedno nemenované médium a strana je obklopená aj zaujímavými osobnosťami verejného života. I napriek tomu všetkému má Progresívne Slovensko našliapnuté na fatálne zlyhanie, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

  1. Progresívne Slovensko nemá lídra

Úspech každého politického hnutia sa do veľkej miery odvíja od toho ako jej líder pôsobí na svoje okolie. Silný a jasne ideovo vyprofilovaný líder je nevyhnutnou požiadavkou každej politickej strany. Úloha lídra nie je vždy o prejavení len pozitívnych a všeobecne akceptovaných atribútov, názorov, či korektného vystupovania, ale o zakorenení sa do kolektívneho vedomia spoločnosti a predania hlavných myšlienok strany.

Jedným z najviditeľnejších problémov Progresívneho Slovenska spočíva v jej nevýraznom lídrovi. Problém jeho nevýraznosti navyše znásobujú slabé rečnícke schopnosti a roztržitý prejav. Zo všetkých nevýhod tohto hnutia je táto výčitka najľahšie odstrániteľná. Ivan Štefunko si môže veľmi rýchlo osvojiť rečnícke schopnosti nevyhnutné k získaniu veľkého množstva hlasov, o ktoré sa uchádza.

Čo však nie je tak jednoduché je vyformovanie ďalších výrazných politických osobností. Ak v dnešnej dobe Progresívne Slovensko predstavuje Ivana Štefunka ako jej najsilnejšiu, a teda i najzvoliteľnejšiu osobnosť, tak strana má pred sebou obrovský kus práce.

  1. Progresívne Slovensko nemá jasnú myšlienku

Progresívnemu Slovensku chýba jasná politická myšlienka, ktorou by mohlo osloviť bežného voliča, a ktorého musí osloviť, ak chce nahradiť Smer. Prezentovanie sa ako centristicky orientovaná strana s ľavicovejšími, liberálnymi postojmi doplnenými o konzervatívne názory spôsobuje to, že volič si stranu nemá ako myšlienkovo identifikovať. Progresívne Slovensko sa zatiaľ nevie predať jasnou myšlienkou, a kým tak neurobí, tak nedosiahne požadovaný volebný zisk.

Prepracované a rozsiahle politické programy, aké má aj Progresívne Slovensko, vo voľbách nikdy nehrali rozhodujúcu úlohu. Dobrým príklad sú americké prezidentské voľby z roku 2016, kde jednu z odborne najkvalifikovanejších prezidentských kandidátov porazila hviezda reality show. Donald Trump pracoval s jasnými politickými posolstvami a ideami, zatiaľ čo Hillary Clinton si za celú kampaň nevybudovala žiadne jasné posolstvo, či ľahko komunikovateľnú politickú myšlienku, ktorou by oslovila masy voličov.

Takto, žiaľ, funguje súčasný svet. Vyhýbanie sa tejto skutočnosti, alebo snaha zmeniť svet sú priepasti, ktoré neprekročil žiadny jednotlivec. Jediné čo ostáva je prispôsobiť sa pravidlám sveta. Iné politické hnutia začínajú rozumieť tomu ako funguje svet a prispôsobujú tomu svoje stratégie, čím sú vo výhode oproti Progresívnemu Slovensku.

  1. Progresívne Slovensko trpí politickou naivitou

Predchádzajúce výčitky pramenia z naivného vnímania politiky a politického priestoru ako racionálneho priestoru, ktorý vo veľkom počte obýva racionálny volič. Úzko s tým súvisí aj presvedčenie lídra strany, že politickú neskúsenosť väčšiny jej členov má slovenská spoločnosť vnímať ako výhodu.

Neboli práve minulé roky mementom toho, že nepolitici nie sú liekom na politiku? Politik nemá byť odborne pripravený expert na jednu problematiku, títo ľudia majú byť obsadzovaní do riaditeľských a analytických pozícií na ministerstvách a ostatných štátnych orgánov.

Nehovorím, že politik nemá mať znalosti o problematike, ktorej sa venuje, no v prvom rade musí oplývať inými charakterovými, inteligenčnými a analytickými zručnosťami, vďaka ktorým je schopný kompetentne rozhodovať o viacerých otázkach i mimo jeho odborného zamerania, nakoľko politik je v prvom rade decision-maker.

  1. Progresívne Slovensko má prehnané sebavedomie a privysoké ambície

Sebavedomí ľudia často dokážu dosiahnuť to, o čom iní ľudia ani nesnívajú. Nadmerné sebavedomie však hraničí s arogantnosťou, čo je rovnako neproduktívny atribút ako pasivita, či nesebavedomý prejav. Verejné prejavy Progresívneho Slovenska zatiaľ balansujú niekde medzi tým nadmerným sebavedomím a priepasťou povýšeneckosti. Inak ako takto sa nedajú vysvetliť opakované tvrdenia a skalopevné uisťovanie verejnosti o svojej kompetentnosti, pripravenosti a morálnej nepoškvrnenosti, s ktorými chcú dosiahnuť 15 až 20% volebný zisk. Veľmi podobné vystupovanie mal podobne politicky ambiciózny projekt menom Sieť.

Progresívne Slovensko však vopred neodpisujme, lebo všetka vznesená kritika sa dá časom odstrániť. Súčasný líder si môže osvojiť všetky potrebné rečnícke schopnosti a strana môže vygenerovať iné výrazné osobnosti. Strana si na svojich avizovaných cestách Slovenskom môže obrúsiť svoje politické hrany a prísť s jasne predajnou myšlienkou. Prípadné rokovania s ďalšími politickými subjektmi a robenie nevyhnutných ústupkov im prinesú cenné politické skúsenosti a ich ambície dostanú k zemi. Sami usúďte, či je (akákoľvek) strana schopná takejto zmeny. Prvý test Progresívneho Slovenska uvidíme v tohtoročných komunálnych voľbách.

Ďalšie moje texty a vlastnú tvorbu nájdete tu.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie