Denník N

Europoslankyňa: Iniciatíva na podporu mladých je doplnkový nástroj, zabrať musia členské štáty

Europoslankyňa Romana Tomc. [European Parliament]
Europoslankyňa Romana Tomc. [European Parliament]

Europoslankyňa Romana Tomc kritizuje zlú implementáciu európskej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Viac by mali robiť členské štáty.

V niektorých krajinách boli pod iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých (Youth Employment Initiative, EYI) ľudia zamestnaní mesiac alebo ešte menej. To sme nemali tolerovať, pretože tým vysielame zlý signál, myslí si ROMANA TOMC. Zhováral sa Sarantis Michalopoulos.

Romana Tomc je slovinská europoslankyňa z klubu Európskej ľudovej strany (EPP). Rozhovor sa uskutočnil pred schválením správy k implementácii iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch, o ktorej Európsky parlament hlasuje vo štvrtok 18. januára počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Aké boli všeobecné závery správy o implementácii iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých? Je Parlament spokojný s úsilím členských štátov?

Po prvé, YEI znamená finančnú podporu pre opatrenia, ktoré pripravia členské štáty, na to by sme pri hodnotení úsilia členských štátov mali myslieť. Mali by sme sa pýtať, ako ambiciózne boli členské štáty pri implementovaní YEI. Odpoveď sa líši od štátu k štátu. Fínsko bolo určite veľmi úspešné, niektoré južné štáty bohužiaľ menej.

Hlavným záverom správy je vyjadrenie veľkého politického a finančného záväzku podporovať YEI ako stabilnejší a cielenejší nástroj. Zdôraznili sme, že v budúcnosti by sme mali byť schopní osloviť NEET [mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní ani sa nepripravujú na zamestnanie – „Not in Employment, Education or Training“] efektívnejšie. Tu by som rada spomenula, že je kľúčové, aby členské štáty plnili svoju úlohu – uskutočňovaním efektívnych opatrení, tým, že budú YEI vnímať len ako doplnkový nástroj a najmä uskutočňovaním veľmi potrebných vzdelávacích reforiem, ktoré by predišli nesúladu medzi existujúcimi a požadovanými zručnosťami. Keď toto všetko spojíme, mladí ľudia budú schopní sa udržateľne zapojiť do pracovného trhu. Verím, že návrhy parlamentu YEI zlepšia a dúfam, že v budúcnosti budú členské štáty schopné reagovať na zozbierané údaje a dosahovať aj lepšie výsledky.

Ako môže EÚ riešiť nedostatok spoľahlivých údajov pri implementácii takýchto iniciatív?

Toto prvé písomné hodnotenie nám ukázalo veľa problémov, ktoré musíme riešiť. Viac o týchto a iných výzvach nájdete v správe Dvoru audítorov. Každá krajina by mala zabezpečiť, aby sa zbierali údaje, inak je vyhodnotenie nemožné. Hlavnou myšlienkou by malo byť, že s YEI budeme pokračovať, ale urobíme to lepšie, aj čo sa týka dát.

Vo svojej správe zdôrazňujete, že „záruka pre mladých musí byť prvým krokom k tomu, aby sa k potrebám mladých ľudí v oblasti zamestnanosti začal uplatňovať prístup založený na právach“. Ako je toto možné dosiahnuť v krajinách, ktoré ovplyvnila kríza a v ktorých pracovno-právne vzťahy nespĺňajú priemerné štandardy EÚ?

O tomto paragrafe sa zatiaľ len uvažuje, keďže o správe sa bude hlasovať až vo štvrtok. Prístup založený na právach v podstate znamená, že pri získavaní pracovných zmlúv sa mladí ľudia môžu spoľahnúť na isté štandardy. Verím, že je to prepojené aj s otázkou kvalitnej ponuky. V niektorých krajinách existujú prípady, kedy boli mladí ľudia zamestnaní mesiac alebo ešte menej, pod YEI. Toto by sa nemalo stávať, nemalo by sa to ukazovať ako dobrý príklad, najmä ak to financuje EÚ. Keď dovolíme, aby sa to dialo, vysielame zlý signál. Aj keď s vami súhlasím ohľadom zložitých pracovno-právnych vzťahov a nástupu atypického zamestnania, mali by sme zásadne odmietnuť porušovanie pracovného práva pod značkou YEI.

Napriek viacerým iniciatívam na podporu zamestnanosti sa zdá, že únik mozgov mladých ľudí je v EÚ stále otvorenou ranou. Navyše len niektoré krajiny prepojili zamestnanie so vzdelávaním. Sú to príznaky toho, že jednotný trh EÚ ešte nie je funkčný?

Situácia na trhu práce je zložitá a väčšina krajín čelí nesúladu medzi existujúcimi a požadovanými zručnosťami. Prepojenie zamestnania so vzdelávaním by preto malo byť základnou reformou v každej európskej krajine. Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov EÚ. Ale ak by sme mali byť úprimní, stále mu chýbajú riešenia týkajúce sa štyroch základných slobôd, najmä keď ide o voľný pohyb osôb. Následok toho, že niekto pracuje v zahraničí nie je len únik mozgov v jednej krajine, ako ste spomínali, ale aj vzniká aj otázka sociálnych práv, ako je právo na dôchodok, podporu v nezamestnanosti, prídavky na deti atď. Preto verím, že jednotný trh ešte len vzniká.

Autor: Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com | Preklad: Katarína Mertánová | EURACTIV Slovensko

Celý rozhovor nájdete na stránkach EURACTIV.sk. Rozhovor bol uverejnený v rámci projektu „EÚ na križovatke“, financovaného Európskym parlamentom.

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.