Denník N

Obrátenie Kažimíra a perfídnosť novej dane

Ficova vláda si na nás vymyslela novú daň. Daň z poistenia. Niečo tak perfídne sa len tak ľahko nevidí.

Pred rokom Kažimírovo ministerstvo financií presadilo odvod z poistného. Experti už vtedy upozorňovali, že nejde o odvod, ale v podstate len o ďalšiu skrytú daň. Teda o vytiahnutie peňazí z vreciek daňovníkov.

Kažimír pred rokom: Zaveďme odvod z poistného

Dovtedy existujúci odvod z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla mal v § 68 zákona o poisťovníctve jasne zadefinované použitie. Príjmy z neho sa používajú na podporu hasičov, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, objasňovanie príčin dopravných nehôd, integrovaný záchranný systém, tiesňové volania a podobne. Teda na veci, ktorých lepšie fungovanie môže znížiť škody, ktorých sa dotknuté poistenie týka.

S účinnosťou od 1. januára 2017 k § 68 pribudol v zákone o poisťovníctve § 68a, ktorým sa osempercentný odvod z poistného rozšíril aj na ostatné odvetvia neživotného prostredia. Výnos z odvodu je príjmom štátneho rozpočtu. Bodka. A štát ho môže použiť, na čo len chce. To zákon nijako neupravuje.

Kažimír po roku: Zrušme odvod z poistného, zaveďme daň z poistenia

Prešiel rok a Kažimírovo ministerstvo financií dospelo k záveru, že ním pred rokom zavedený odvod z poistného je nesystémový a neefektívny, spôsobuje aplikačné problémy a nerovnaké zaobchádzanie.

Preto ho navrhuje zrušiť a nahradiť daňou z poistného. Čím vlastne len priznáva farbu, že nezamýšľalo zaviesť odvod, ale daň. A keď ju už zavádza, tak ju rozširuje z neživotného poistenia aj na životné poistenie.

O perfídnosti Kažimírovej novej dane svedčia prinajmenšom tri veci. Je vecne neodôvodnená, ekonomicky nepotrebná a z morálneho hľadiska úplne absurdná.

  1. Neodôvodnená

Daň z poistného nijako nesúvisí s poistnými rizikami, činnosťou poisťovní, či dôvodom, pre ktoré sa ľudia nechávajú poisťovať. Jediným dôvodom, prečo ju chce vláda zaviesť, je, že tak môže z vreciek daňových poplatníkov vytiahnuť o 57 miliónov eur ročne viac ako doteraz. Nič iné.

  1. Nepotrebná

Vláda sa chystá zaviesť novú daň a obrať ľudí o ďalšie peniaze v situácii, keď ona sama má financií viac ako dosť. Ekonomike sa darí, HDP rastie, nezamestnanosť klesá, príjmy štátneho rozpočtu sa zvyšujú a deficit znižuje. Ale vláde to nestačí. Chce rozhadzovať ešte viac. A preto jej musí Kažimír na to zohnať ďalšie peniaze. A nie je nič jednoduchšie, ako ich zobrať občanom a firmám ďalšou daňou.

  1. Absurdná

Ak dane nie sú všeobecné (daň z príjmu, DPH), ale špecifické (napr. spotrebné dane), mali by mať aspoň nejakú logiku. Napr. logiku spotrebnej dane z tabakových výrobkom môžeme vidieť v tom, že obmedzuje dopyt po fajčení, ktoré má škodlivé následky na zdravie ľudí, alebo že reflektuje, že verejný sektor má zvýšené finančné náklady spojené s liečením chorôb spôsobených fajčením.

Daň z poistenia však žiadnu takúto logiku nemá. Práve naopak. Negatívne postihuje ekonomicky zodpovedné správanie obyvateľstva a firiem. Ak vzniknú škody, tak práve poistenie efektívne pomáha odstrániť alebo aspoň zmierniť ich následky. V porovnateľných situáciách čelia nepoistení ľudia a firmy oveľa vážnejším problémom ako poistení. A nezriedka za neexistujúce poistenie „zaskakuje“ štát, čo ho stojí nemalé finančné prostriedky.

A teraz miesto toho, aby zodpovedný prístup (poistenie sa) podporoval, ho plánuje špeciálnou daňou trestať. Absurdné.

Odvod zrušiť, daň nezavádzať

S Kažimírom možno súhlasiť iba v jednej veci. Odvod z poistného je neefektívny a nesystémový a treba ho zrušiť. Ale žiadnu daň z poistenia zavádzať netreba.

Zajtra končí pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani z poistenia. V našej hromadnej pripomienke žiadame nezavádzať daň z poistenia a súčasne zrušiť odvod z poistného. V prípade neakceptovania tejto základnej požiadavky navrhujeme opatrenia, ktoré aspoň čiastočne obmedzia zvýšenie daňového zaťaženia a znížia administratívnu záťaž spojenú so zavedením novej dane.

Podporiť hromadnú pripomienku možno na portáli changenet.sk najneskôr v pondelok 29. januára 2018 do polnoci.
***
Ak sa vám článok páčil, môžete ho podporiť na VYBRALI SME.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).