Denník N

Politický liberalizmus

Domnievam sa , že politický liberalizmus je len akýmsi  teoretickým pokusom o špecifikovanie ,  za akých podmienok  by mohli v spoločnosti rozumných ľudí koexistovať jednotlivci  a skupiny , ktoré majú odlišné názory .

Myšlienka pokusu o politický liberalizmus je v našej krajine v plienkach , nakoľko vo veľkej miere absentuje tolerancia slobody prejavu a vysoká miera  absentovanosti  tolerancie je  na dennom poriadku spoločnosti . Myslím si , že problémom je otázka :  Ako môžu v ústavnej demokracii spolu vychádzať rôzne náboženské a sekulárne doktríny a spolupracovať pri rozumne spravodlivom a efektívnom spravovaní krajiny?                                                                             

K efektívnemu spravovaniu krajiny je potrebný prekrývajúci  konsenzus.  Myslím tým súbor hodnôt ,  na ktorom by sa mali dohodnúť všetci členovia spoločnosti , bez ohľadu  na ideológiu , náboženstvo  alebo sociálne postavenie .  Je veľmi náročný proces vytvorenia  spoločnosti  slobodných ľudí rešpektujúcich   minimalistickú morálku a jej aplikácia .V spoločnosti absentuje  ochota dodržiavať dohodnuté pravidlá  spolu s dôverou , že aj iní členovia ich budú dodržiavať . To sa dá zrealizovať len vo vzájomnej symbióze  .  Je to sociálny  kapitál spoločnosti . Potreba dnešných pluralitných spoločností nespočíva v zhode názorov na základné hodnoty a správny  spôsob  života , ale v spoločných inštitúciách , v rámci ktorých možno konflikty hodnôt a záujmov prejednávať. Žiť spoločne s inými neznamená žiť v spoločnosti zjednotenej hodnotami, ale mať spoločné inštitúcie, ktorých prostredníctvom  možno riešiť konflikty.

Politický liberalizmus dosiahneme ako krajina  za takých podmienok ,  kedy hlava štátu , politické orgány a legislatíva , bude v jednote a zhode názorov koexistovať slušným a spravodlivým spôsobom medzi sebou . Len vzájomnou dôverou ústavných orgánov a ich symbiózou môžeme preniesť jednotu na spoločnosť , ku ktorej orgány prislúchajú .  Rozumné spravovanie krajiny chápem ako pozorovanie potrieb spoločnosti  ,  následne spracovávanie  jej požiadaviek  a aplikovanie ich do zákonov , ktoré chceme , aby platili a boli dodržiavané .

Liberalizmus  neoznačujem ako spôsob akceptovateľnosti nemorálnej porušovateľnosti ,  ale ako spôsob prijímania odkazov od zrkadla , ktoré nám nastavuje spoločnosť .

Domnievam sa , že spoločnosť je  oceánskym zrkadlom štátu . Len ak dosiahneme zrkadlenie štátu a spoločnosti , vtedy krajina dosiahne status liberality ,  či politickej alebo  spoločenskej .  Je veľmi náročná aplikácia nediferencovanosti   názorov , však nie nemožná .

Pokiaľ sa o túto aplikáciu bude snažiť menšina verím , že sa k nej na základe pochopenia a prijatia pridá aj väčšina , ktorej sa odrazu bude ,,ľahšie ”  existovať v spoločnosti bez predsudkov  voči čomukoľvek vynímajúcemu sa nášmu poznaniu . Len vo veciach nepoznaných spoznávame seba samých . Hlava štátu by mala mať primárne otvorenú myseľ , len za týchto podmienok  sa otvorí myseľ spoločnosti a politický liberalizmus prestane byť pokusom ,  ale nadobudne na platnosti medzi väčšinou spoločnosti .  Právoplatný liberalizmus nastane  ak sa oslobodíme   slobodne od neslobody  .

Do blízkej dôvery , slobody a akceptovateľnosti milé moje čítajúce osobnosti .

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto – TASR/AP