Denník N

Novoročný vinš všetkým Slovákom

Čo nevidieť rok 2014 odovzdá žezlo roku nasledujúcemu. Roku, ktorý k veku každého z nás pripíše číslo navyše. Čo bude pre nás znamenať z hľadiska celospoločenského, politického, ekonomického, ešte nevieme.

Aký bol odchádzajúci, vieme. Prešpikovaný nie slaninou, ale polystyrénovými lupienkami plnými antioxidantov, ktoré sa nedali zjesť ani v parlamentnom bufete, ani vo volebných bufetoch obcí a miest. Preto s príchodom prezidentských volieb ľudia ocenili novú chuť. Chuť, ktorá môže obohatiť stôl každého občana Slovenska. To ľudia uvítali… a zdá sa, že urobili dobre. Už prvý pol rok vládnutia nových chutí v prezidentskom kresle priniesol niekoľko pozoruhodných momentov, ktoré tu doteraz chýbali. Ľudia sú hladní. Hladní o záujem, ktorý sa im ostatné roky dostával. V ľuďoch ostal cit a srdce úplne nezatvrdlo. Všetky budúce polroky, roky prezidentovania budú veľmi dôležité, pretože obe strany mince – záujem vrchnosti o občana a emócie ľudí, tvoria celú mincu.

Základom je občan

Do vianočného priania som všetkým priateľom a známym napísala toto:

Všetci plačú nad tým, že im niečo chýba, 

že chcú to alebo ono… . 

Ale koľkí poďakovali za to, čo majú?“

Dnes, v čase keď nadišla čarovná chvíľa Vianoc, 

poďakujte za všetky dary života, 

za chlieb, za slnko, za hviezdy, 

za chvíle s blízkou dušou, za šťastie,

za svetlo, za lásku… .

Píšem prvý blogový príspevok v Projekte N. Tieto slová som tu uviedla preto, aby sme si spoločne pripomenuli a uvedomili, že bez vďaky, bez poďakovania za prežité, budú nasledujúce dni polo prázdne. Pri tejto príležitosti by som rada poďakovala všetkým blogerom, ktorí sa verejne vyjadrujú k celospoločenským otázkam, neraz riskujúc kritiku a odsúdenie diskutujúcich i okolia. Aj oni sú tou hybnou silou, ktorej nie je ľahostajný osud republiky, v ktorej sa narodili, budovali určité hodnoty a chcú so svojimi potomkami žiť.

Oceňujem statočnosť ľudí, bielych vrán, ktorí neváhali poukázať na korupciu a klientelizmus v našej spoločnosti.

Do tretice oceňujem odvahu všetkých, ktorí vyšli do protestných akcií, aby podporili organizátorov a spoločne dokázali, že tade cesta nevedie. Cesta k prosperujúcej spoločnosti vedie iba cez záujem o občana, ktorý je nosnicou ekonomiky.

Zaiste je dôležitá otázka, koľko pracovných miest v tom-ktorom regióne Slovenska sa vytvorilo, ale NIE JE TO PODSTATNÁ otázka. Podstatnou otázkou pre Slovensko

ZNOVU OBJAVENIE BOHATSTVA NÁRODA A JEHO OBNOVA.

V našej politickej kaviarni je veľa čo naprávať. Hlavné je uvedomiť si, že donekonečna sa nedá žiť model „ak nekradneš, okrádaš svoju rodinu“, lebo s krčahom sa chodí pre vodu dovtedy, kým sa ucho neodtrhne. A Slováci majú dobré uši, dobre počujú a dlho si budú krivdy spáchané na nich pamätať.

Moje prianie Vám

Prajem si, aby chrbtovú kosť Slovenska sa nikdy nikomu nepodarilo zlomiť.

Prajem všetkým Slovákom, aby ich stôl vždy obohacovali chute a vône duševného i materiálneho bohatstva v podobe šťastia, spokojnosti, lásky, slobody, finančného zabezpečenia a pevného zdravia.

Teraz najčítanejšie