Denník N

Mestský poslanec v Turzovke bráni rozvoju horných Kysúc

Mikroregión horné Kysuce (mesto Turzovka a okolité obce) už dlhodobo zaostávajú za svojou vyspelejšou „dvojičkou“ – dolnými Kysucami (Čadca, a okres Kysucké Nové Mesto). Existuje množstvo dôvodov (geografických, politických i historických), prečo tomu tak je. Geografické a historické rozdiely nezmeníme. Nedá sa premiestniť Turzovku a okolie medzi Bratislavu a Viedeň a stroj času i naďalej ostáva záležitosťou ľudskej fantázie. Čo sa však dá zmeniť, sú dôvody politické.

Na to, by mikroregión horné Kysuce prosperoval, je potrebná súčinnosť všetkých samospráv, ktoré sa v tomto regióne nachádzajú, od Makova po Staškov, od Dlhej nad Kysucou až do Korne a obce Klokočov. Príkladom oblasti, kde je spolupráca nevyhnutná je cestná doprava na Kysuckej ceste a železničná doprava na trati Čadca – Makov. Obyvateľov z Turzovky a okolia ubúda. Vzhľadom na nízku konkurencieschopnosť horných Kysúc, možno očakávať dva scenáre vývoja, buď sa mesto stane takzvanou „spáľňou“, t.j. obec, v ktorej väčšina obyvateľov žije (prespáva) a ráno chodia za prácou do vzdialenejších miest, napríklad do Žiliny (z istej časti to už tak je i dnes). Druhým, horším scenárom je, že mesto sa stane nevýhodou lokalitou i na „prespávanie“ a dochádzanie do práce a príde o svojich obyvateľov. Je načase pozrieť sa pravde do očí a priznať si, že väčšieho investora do Turzovky, kde každoročne ubúdajú a starnú obyvatelia, kde hrozí, že postupom času sa budú rušiť dopravné spojenia (železničná trať Čadca – Makov), nezoženieme. Je to kruté, ale nemožno očakávať, že nejaký investor príde do štatisticky neperspektívneho regiónu alebo, že si bude dovážať tovar, cez večne neprejazdnú Čadcu, alebo pre kamióny ťažko prechodný Semeteš, či cez Bílu. Čím skôr si uvedomíme, kde sa práve nachádzame a prijmeme triezvou mysľou nepríjemnú realitu, tým skôr môžeme Turzovke pomôcť, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Čo už je však teraz isté – bez okolitých obcí to nepôjde. Len spolupráca a spoločný postup s okolitými obcami šetrí peniaze. Príkladom spolupráce obcí môžu byť napríklad verejné obstarávania (tendre) – jeden tender, napríklad pri nákupe kamerového systému pre všetky obce, šetrí náklady (úspory z objemu), než keby mala každá obec nakupovať zvlášť. Takéto riešenia sa nazývajú „smart riešenia“ a vo vyspelejších krajinách Európy sú už dávno praxou. (Profesionálne sa im venuje odborník na samosprávu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.) Všetko čo treba je spolupráca obcí, spoločný dialóg medzi starostami a primátorom, a jednotlivými poslancami. Takýto štýl spolupráce už dlhodobo presadzujú odborníci na samosprávu, s ktorými som v kontakte a ktorí v prípade dobrých nápadov ponúkajú obciam svoju pomoc. Veď život obce nekončí katastrálnou hranicou.

Žiaľ, prax, ktorú vidíme v mestskom zastupiteľstve v Turzovke nám ukazuje smutný opak. Niektorí (česť výnimkám) poslanci, sabotujú rozhodovanie o živote mesta už v banálnych otázkach a nie sú schopní spolupráce. Ich vidinou je len „uchopenie moci“ a boj o kreslo primátora. Pri tomto boji sa neštítia použiť tie najzákernejšie praktiky, akými sú manipulácia, intrigy a ohováranie. Rozposielanie listov a SMS správ, ktoré často-krát napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania (§ 373, Trestného zákona – Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu,…). Asi ťažko čakať od takýchto poslancov spoluprácu i na medzi-obecnej úrovni, keď sa nevedia dohodnúť ani na bežnom chode mesta. Poukazujú na nezákonnosti, pričom sami takéto nezákonnosti navrhujú a brzdia vývoj a smerovanie Turzovky. Všetko, len pre vidinu moci a platu primátora.

Nie je predsa možné asfaltovať cudzí pozemok. Prijatie takéhoto VZN by uškodilo mestu, akonáhle by sa vlastník súkromného pozemku obrátil na súd. Toto nie je pre pána poslanca len nevedomosť zákona, ale i neschopnosť prečítať si úryvok zo „základného zákona štátu“ – Ústavy SR. Bytový dom č. 272 (Itran) je pálčivá téma, ktorú avšak nemožno riešiť protizákonne. Mesto predsa nemôže riskovať, že by neskôr na súde prehralo. V súčasnosti je nepodstatné, čo sa udialo v minulosti, treba vychádzať z právneho stavu ktorý je – ide o súkromný pozemok a najlepšia možnosť je kúpa pozemku od súkromného podnikateľa, čo by pri požadovanej cene 30 €/m2 predstavovalo záťaž do 14 000 €. Takže ani zďaleka to nie je taká vysoká suma, pre mesto s rozpočtom cca. 4 milióny €. Je síce pravda, že uvedená kúpa by situáciu nevyriešila úplne, ale bola by aspoň krokom vpred. Ďalším nezmyselným tvrdením, je, že ak by mesto zastupoval právnik z okolia (z Čadce alebo zo Žiliny), tak by malo mesto nižšie náklady na právne poradenstvo. V dobe elektronickej komunikácie vzdialenosť nehrá až takú úlohu, v právnom poradenstve ide o kvalitu. V rámci svojej činnosti mám takmer neustále možnosť stretávať sa s advokátmi a viem, že advokát v Bratislave, s dvadsaťročnou praxou mi vie aj za vyššiu cenu na hodinu poskytnúť rady, ktoré by som od iných, bližšie bývajúcich, nezískal ani po celotýždennom kurze.

Rivalita medzi politickými súpermi je zdravá, najmä pred voľbami, avšak, len ak je podložená vecne. Na druhej strane, takáto rivalita by nemala negatívne ovplyvňovať samotných obyvateľov a chod obce. Briestenský L., (odborník na samosprávu a právnik) nazýva takéto správanie poslancov za „katastrofu pre mesto“. Praxou to je i pre Turzovku, kde v mnohých tkvie nenávisť, závisť a pomsta. Naivne verím (prajem si to), že po voľbách sa situácia upokojí a osobné konflikty ustúpia pred verejných záujmom.

Vážení čitatelia a obyvatelia Turzovky, tento článok nemá slúžiť na obhajobu jednej alebo druhej strany sporu. Viacerí totiž nadobúdame pocit, že takýmto politikárčením a blokovaním mestského zastupiteľstva sú obchádzané základné otázky života mesta a nám, ako mladým ľuďom sa veľmi ťažko pozerá, kam vývoj mesta bude smerovať v nasledujúcich rokoch. Napätá atmosféra, ktorú niektorí zámerne vytvárajú, len urýchľuje dlhodobý pokles záujmu mladých o bývanie/žitie v meste. Cesta je v spolupráci, v prvom rade na mestskom zastupiteľstve. Ak však chceme zabrániť rýchlemu pádu horných Kysúc, ktoré nestíhajú konkurovať okolitým regiónom, je potrebné spoluprácu a pravidelný dialóg viesť i s okolitými obcami. To je však pri súčasnom správaní niektorých poslancov nereálne.

 

Ondrej Blažek.

 

 

Použitá literatúra a zaujímavé odkazy:

  1. Briestenský L.: Sprievodca miestnou samosprávou. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o, 2014. s. 23
  2. Webová stránka Michala Kaliňáka, odborníka na samosprávu: http://www.misokalinak.sk
  3. Trestný zákon (zákon NR SR č. 300/2005 Z. z.): https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20180101

 

Teraz najčítanejšie