Denník N

Jaroslav Rezník dal v TASR prácu otcovi. Ten písal o sebe a citoval seba

Reprofoto tablet.tv
Reprofoto tablet.tv

TASR tají, kto stojí za oslavnými článkami, ktoré ospevujú otca bývalého šéfa TASR.

TASR už niekoľko rokov produkuje jednostranné a oslavné články o Matici slovenskej, Spolku slovenských spisovateľov ale aj o Jaroslavovi Rezníkovi st.

Podľa mojich zistení všetko nasvedčuje tomu, že tieto články píše otec bývalého riaditeľa TASR – niekdajší šéfredaktor mečiarovskej Slovenskej republiky Jaroslav Rezník st., ktorý v týchto inštitúciách dlhé roky pôsobí. J. Rezník st. je členom a čestným predsedom SSS, je v redakčnej rade Literárneho týždenníka, ktorý SSS vydáva, podľa stránky Matice slovenskej je členom prezídia Matice a  členom redakčnej rady Slovenských pohľadov, ktoré vydáva Matica.

V centrálnom registri zmlúv sa nedávno objavila autorská zmluva medzi TASR a Jaroslavom Rezníkom st. Zmluvu s otcom v roku 2013 podpísal jeho syn – Jaroslav Rezník. Zmienka o zmluve sa v CRZ objavila až v novembri 2017, potom, ako TASR zmenila šéfa – Jaroslava Rezníka nahradil jeho dlhoročný kolega Vladimír Puchala.

Na základe zmluvy dodáva Rezník st. pre TASR „spravodajský materiál“ – najmenej 20 ks správ mesačne. Za 4 a pol roka trvania zmluvy sú to stovky článkov.

TASR podrobnosti tají

Vedenie TASR som požiadala o zoznam článkov, ktoré J. Rezník st. pre TASR napísal. Prišla len stručná odpoveď: písal o témach literárnej histórie (udalostí, výročia Štúr, Hurban, Vajanský), kultúrnom dianí Slovákov v zahraničí, za čo dostáva v priemere 150 eur mesačne.

Pod článkami o Štúrovi, Vajanskom a Hurbanovi je autorská skratka JRS. Skratka JRS je aj pod jedným z mála článkov, ktoré vyšli s celým menom Jaroslava Rezníka st. Je to melancholické zamyslenie Jaroslava Rezníka st. nad „Zázrakom života“.

Autor so skratkou JRS je podpísaný aj pod nekritickými článkami o Matici, SSS, Literárnom týždenníku ale aj pod článkami o Jaroslavovi Rezníkovi, st. Nikde nie je žiadne upozornenie na konflikt záujmov.

Tak napríklad v roku 2015 vyšiel v TASR od autora so skratkou JRS článok REZNÍK st.: Objasňuje vzťah Ľ. Štúra a Adely Ostrolúckej a príčinu jej smrti . Článok je o tom, že J. Rezník st. v roku 2005 (!!!) napísal esej v mesačníku Slovenské pohľady, kde tvrdí, že Adela Ostrolucká nezomrela na týfus ale na „túžbu a žiadzu tela“ po Ľudovítovi Štúrovi. JRS cituje pasáže J. Rezníka st. ale aj pochvalu vydavateľa na adresu J. Rezníka st.: „V Slovenských pohľadoch tak na úvod robíme publikovaním prehľadnej životopisnej eseje Jaroslava Rezníka o Ľudovítovi Štúrovi. Aj keď ide z hľadiska biografistiky o veci viac-menej známe, niektoré autorove závery sú inovačné a provokujú k zamysleniu.“ JRS píše aj také banality, ako to, že článok Rezníka st. mal „18 tematických kapitoliek“ a hodnotí tvorbu J. Rezníka st. takto: „Provokujúci k zamysleniu je aj autorov názor na vzájomný vzťah Ľudovíta Štúra a Adely Ostrolúckej a príčinu jej smrti. Píše: „Adela Ostrolúcka podstatne zasiahla do Štúrovho života. A milovala ho až za smrť. Traduje sa totiž, že Adela zomrela na týfus. Je to kamufláž. K lôžku chorého na týfus nechodia ani najbližší príbuzní, toľko vedela už aj vtedajšia medicína. Adela Ostrolúcka zomrela na – túžbu. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Fyziologicky zomrela na nervovú horúčku. Ale z čoho povstala „nervová horúčka“, ktorá zasiahla až mozog? Z túžby. Z túžby a žiadze. Z túžby po milovanom mužovi a zo žiadze tela. Zo žiadze, ktorá je k tridsaťročnej žene nemilosrdne krutá. Lenže – vysvetľujte to dnešnej mladej generácii, žijúcej v dobe, čo aj vrcholný prejav najkrajšieho ľudského citu hodila na špinavý pult trhu a premenila ho na akt chvíľkového pôžitku,“ cituje JRS z desať rokov starého článku J. Rezníka st.

Autor so skratkou JRS napísal pre TASR aj ďalšie články, ktoré ospevujú alebo citujú J. Rezníka st.:

Slovart vydal monografiu o živote a literárnom diele Jaroslava Rezníka
J. Rezník st. zdôrazňuje, že Štúr nerezignoval ani v najťažších chvíľach života
Krásy Slovenska prinášajú rozhovor s jubilujúcim básnikom Jaroslavom Rezníkom
Po literárnych stopách sa Jaroslav Rezník vydal aj za Ľ. Štúrom  „Básnik Jaroslav Rezník je známy ako vytrvalý popularizátor slovenskej literatúry a jej tvorcov,“ píše JRS.
J. Rezník st. prichádza s originálnou zbierkou básní pre deti a žiakov
Literárny týždenník si pripomína jubileum básnika Jaroslava Rezníka „Lyrický žáner má tentoraz charakter celostránkového básnického pozdravu a pod nadpisom Literát s veľkým slovenským srdcom a dielom pripomína životné jubileum (75) básnika a v súčasnosti čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov Jaroslava Rezníka. … Dozvieme sa tu aj menej známu skutočnosť, že básnik je členom Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave a pred piatimi rokmi, ako sedemdesiatročný absolvoval zoskok voľným pádom,“ píše JRS.
Literárny týždenník prináša reportáž Poznáme tvár Janka Kráľa (reportáž pre LT napísal J. Rezník st.)
Matica slovenská vydala výber Klenoty slovenskej poézie I „Výber zostavil básnik Jaroslav Rezník… Publikácia má všetky predpoklady stať sa vyhľadávanou učebnou pomôckou pre vyučujúcich jazyk slovenský a literatúru na základných a stredných školách, ako aj pre ich žiakov a študentov. Keďže názov zborníka avizuje pokračovanie, môžeme do roka očakávať jeho druhý diel.“
Literárny (dvoj) týždenník bilancuje literárnu stránku Roku Ľ. Štúra „… esej Štúr stále prítomný medzi nami napísal Jaroslav Rezník st. a hodnotí v nej najpozoruhodnejšie knižné tituly, ktoré vyšli k Roku Ľ. Š. Za najzávažnejší vydavateľský počin považuje reedíciu diela Jozefa Miloslava Hurbana Ľudovít Štúr, Rozpomienky, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovart v Bratislave v spolupráci s TASR, lebo „bol najvyšší čas vrátiť ho do povedomia slovenskej kultúrnej verejnosti a nechať sa na ňom potknúť najmä mladej, kultúrne i národne precedenej generácii, a to rovnako študujúcej i vyučujúcej“.
Slovenské básne J. Rezníka st. prezentovali v Belehrade
Spisovateľ J. Rezník zostavil publikáciu Štúr a mladosť  „Rezníkova esej má výrazný poetický charakter a miestami pripomína báseň v próze.“
Túry do literatúry J. Rezníka prinášajú nové pohľady na Ľ. Štúra
REZNÍK: Kongres slovenských spisovateľov môže byť zjednocovacím prvkom

Skratka JRS je aj pod mnohými článkami, ktoré sú o Matici a jej členoch (Rezník st. je podľa stránky Matice členom jej prezídia), Literárneho týždenníka (Rezník st. je predsedom Redakčnej rady a kde aj publikuje), o Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je Rezník st. dlhoročným členom a čestným predsedom:
Literárny týždenník píše o členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov
O výzvach pre Maticu slovenskú píše v Slovenských pohľadoch jej predseda M. Tkáč
O cieľoch Matice slovenskej píše v Slovenských pohľadoch jej predseda M. Gešper
Matica slovenská vydala publikáciu Vznik samostatnej Slovenskej republiky
Vychádza zborník z kolokvia o identite a zvrchovanosti Slovenskej republiky
Literárny týždenník je v znamení Kongresu slovenských spisovateľov
Literárny týždenník píše o Matici slovenskej
V duchu mýtickej osmičky sa nesie matičný Národný kalendár na rok 2018
Predsedom Spolku slovenských spisovateľov je opäť Miroslav Bielik „Snemovanie spisovateľov súčasne potvrdilo čestných spolupredsedov Spolku Jaroslava Rezníka a Petra Jaroša aj na ďalšie obdobie.“
Skratkou JRS je podpísaný promočlánok na knihu Pavla Dinku, ktorý je podpredsedom SSS

Bežný čitateľ sa nedozvie, kto je autorom týchto článkov, nanajvýš len to, kto je ich editorom.

Šéfa TASR Vladimíra Puchalu sme požiadali aj o vyjadrenie, či je za skratkou JRS Jaroslav Rezník st., ak nie, kto pod touto skratkou píše. Ak to je Rezník st., či to, že pre TASR píše články o sebe, Matici, aj o SSS, nepovažuje za konflikt záujmov. „Agentúry nezverejňujú mená autorov, len ich skratky. Agentúra má okrem redaktorov aj externých spolupracovníkov, ich zmluvy sú zverejňované a konflikt záujmov neevidujeme ani u jedného z nich,“ odpísal Puchala.

Požiadali sme aj o stanovisko Jaroslava Rezníka ml., ktorý zmluvu so svojim otcom v roku 2013 podpísal, a cez neho aj o stanovisko jeho otca. Na otázky nereagovali.

Články od TASR preberajú mnohé médiá bez toho, aby čitatelia a odberatelia vedeli, kto je ich autorom. Nie je dôvod, aby verejnoprávna TASR tajila, kto je autorom článkov so skratkou JRS. Podľa spomínaných indícií je ním zrejme Rezník st. To, že otec bývalého šéfa TASR si cez TASR roky robí vlastné promo, ospevuje svoje knihy a kolegov, inštitúcie, v ktorých pôsobí, je v rozpore s princípmi, „vyváženosti, nezávislosti, plurality a objektívnosti,“ na ktorých má stáť  „verejnoprávna“ TASR, napojená na štátny rozpočet.

Pokračovanie (8.2. 2018): Rezník dal v TASR prácu manželke šéfa Matice, tá ospevovala manžela

Zaujíma vás zákulisie médií? Sledujte Omediach.com.

Teraz najčítanejšie

Omediach.com

Tento mediawatch blog je o etike v žurnalistike, prešľapoch novinárov, zásahoch do ich práce.  Autorkou je šéfredaktorka webu OMEDIACH.com Miroslava Kernová. V minulosti pracovala pre SME a Trend.