Denník N

Profil kandidáta za primátora, alebo poslanca MZ by mal byť založený na morálnych hodnotách

Som poslankyňou mestského zastupiteľstva /“ďalej MZ“/ v Nitre, štvrté volebné obdobie. Vždy som stála na strane občanov, ale hlavne na strane slabších a pravdy! Ak vidím, že sa pácha nespravodlivosť, tak sa ozvem, diskutujem a snažím sa veci dať na pravú mieru.
Tak tomu bolo aj v prípade fungovania a prenájmov v Kultúrnom centre /“ďalej KC“/ Zobor na Svätourbanskej ul. v Nitre. Vo volebnom obvode, ktorý ako poslankyňa MZ zastupujem. Toto KC bolo slávnostne otvorené pred dvomi rokmi a ešte stále nie je zariadené vrchné poschodie, ba dokonca KC nie je ani označené. Obyvatelia sa ma často pýtajú, že čo je v tej zrekonštruovanej budove? Alebo akou trasou sa do neho dostanú?
Keď som prvý krát dávala návrh na dovybavenie KC, tak niektorí poslanci oponovali, že načo toľko financií. Návrh na vybavenie nábytkom som dávala na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola urobená aj na vnútorné vybavenie. Môj návrh vtedy neprešiel, poslanci ho neschválili.
Na decembrovom zasadnutí MZ v roku 2017, som dala pri rozpočte na rok 2018 návrh na dovybavenie KC Zobor, označenie KC a jeho trasy. O priestory a nájom v KC je zo strany záujmových organizácií, združení, ale i občanov veľký, čo ma veľmi teší. Keď sme schvaľovali finančné prostriedky na rekonštrukciu bývalej základnej školy na KC, tak rozruch okolo tejto investície bol veľký. Zaznelo veľa útokov a neprávd. Ten, kto robí prácu poslanca zo zištných dôvodov, s vidinou vlastného obohatenia sa, ten nikdy nepochopí to, že je tu niekto, kto robí túto prácu bez toho, aby za to niečo očakával, nezištne a s láskou. Návrh som dala na základe požiadaviek obyvateľov mestskej časti. Vedela som, že záujem o využitie tohto kultúrneho stánku bude veľký.
Na zasadnutí MZ, dňa 25.1.2018 sme schvaľovali materiál „Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov“. Tento materiál bol predložený na základe môjho uznesenia, z rokovania MZ, zo dňa 12.10.2017 v znení : „Všetky nájmy, ktoré sú zapracované v Smernici primátora o cenách nájmov na kultúrne, športové a spoločenské podujatia zapracovať do VZN č. 21/2009 o bytových a nebytových priestorov.“
Materiál sa dostal do programu januárového zasadnutia MZ. Keď som otvorila materiál, tak som bola veľmi prekvapená a sklamaná, pretože ceny nájmov v KC Zobor boli vyššie ako v ostatných kultúrnych domoch v rámci mesta Nitry. Na návrh takýchto cien nájmov som nevidela žiadny dôvod a tak som predložila pozmeňovací návrh, v zmysle zrovnať všetky ceny KD na úrovni mesta Nitry na rovnakú úroveň.

Pôvodný návrh na rokovanie MZ
Dátum rokovania : 25.01.2018

KC Zobor
Spoločenská sála

Účel využitia
Cena

Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – koncerty, hudobné produkcie, festivaly, divadelné predstavenia
50,- € / hod.
Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – spoločenská zábava (tanečná, plesová)
25- € / hod.
Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
50,- € / hod.

Pôvodný návrh na rokovanie MZ
Všetky ostatné Kultúrne domy, spoločenské centrá v Nitre –
KD Dolné Krškany, KD Dražovce, KD Párovské Háje, KSC Janíkovce, KD Mlynárce:
Spoločenská sála

Účel využitia
Cena

Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – koncerty, hudobné produkcie, festivaly, divadelné predstavenia
30- € / hod.
Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – spoločenská zábava (tanečná, plesová)
15- € / hod.
Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
30- € / hod.

Môj pozmeňovací návrh na zasadnutí MZ, dňa 25.1.2018
POZMEŇOVACÍ NÁVRH
z Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25.1.2018
K materiálu č. : 1254
Názov materiálu : Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov
Meno poslanca: Kolenčíková
Môj návrh na zmenu:

KC Zobor
Spoločenská sála

Účel využitia
Cena
Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – koncerty, hudobné produkcie, festivaly, divadelné predstavenia
30,- € / hod.
Verejné kultúrne podujatia s výberom vstupného – spoločenská zábava (tanečná, plesová)
15,- € / hod.
Predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi
30,- € / hod.

Tento môj pozmeňovací návrh bol poslancami na zasadnutí MZ po mojom vystúpení a vyargumentovaní schválený. Ale nedostala som od vedenia mesta odpoveď, že prečo ten návrh bol v cenách taký rozdielny pre KC Zobor.
Vážení občania, tento rok si budete voliť v komunálnych voľbách svojich zástupcov za primátorov a poslancov MZ. Mali by ste svojich kandidátov dobre poznať. Ako sa správajú v živote, aké hodnoty zastávajú, ale hlavne, aký majú záujem o obyvateľov, ktorých v zastupiteľstvách zastupujú.
Vyzývam občanov mesta Nitry už dlhodobo, aby sa zúčastňovali zasadnutí zastupiteľstiev a aby si všímali ako ich zástupcovia pracujú. Či si naozaj zaslúžia ich hlas pri voľbách. Či sa správne rozhodli, keď im dali svoj hlas, keď im sľubovali „hory doly.“ Ak občania volia adresne a vedia ako sa ten človek správa, čo robí, aký má záujem o to, aby sa veci posunuli dopredu, tak nemôžu nadávať na ľudí, ktorí ich záujmy v zastupiteľstvách zastupujú.
S úctou
Renáta Kolenčíková

Teraz najčítanejšie