Denník N

sídla marginalizovaných skupín obyvateľstva si vysporiadajte sami

stretnutie združenia účastníkov pozemkových úprav
stretnutie združenia účastníkov pozemkových úprav

zákon o pozemkových úpravách umožňuje vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami. nedáva síce peniaze na ich vysporiadanie, ale poskytne potrebnú výmeru. ak vám nepomôže štát, pomôžte si sami.

Keď minulý rok vláda a koalícia presadzovala zákony na ochranu pôdy pred cudzincami, tak sa do zákona v balíku zmien dostali aj paragrafy umožňujúce majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a stavieb v rómskych osadách, presnejšie nazvaných marginalizovaných skupín obyvateľstva. Ale bola to len bublina, ktorej cieľom je niečo iné – monopolizácia poľnohospodárskej pôdy, ale to je iná kapitola.

Skoro všetci snahe vlády uverili. Aj splnomocnenec vlády pre rómsku otázku pán Ábel Ravasz. Ten hovoril o nastúpenej armáde geodetov a právnikov, ktorí to všetko vyriešia. A o tom, že na riešenie má 400 miliónov Eur. A myslím si, že tomu aj veril. Skutočnosť je však trochu iná. Ako projektant pozemkových úprav som síce nestál na pomyselnej štartovnej čiare pána Ravasza, ale vzhľadom na to, že sa v súčasnosti žiadne projekty pozemkových úprav nevykonávajú, je tu dostatok kapacít na riešenie problémov osídlení, rozumej rómskych osád. Ale nie peňazí.

Štát síce dá svoje pozemky na výmenu za pozemky pod rómskymi osadami, ale cenu za spracovanie musí znášať obec alebo účastníci konania. Myslím, že prvej časti vety by sa mali chytiť tí, ktorí si chcú svoje problémy vyriešiť sami a zaplatiť si pozemkové úpravy, lebo štát podľa všetkého nepomôže. Pozemky môže poskytnúť aj obec, a ak ich má, tak by som odporúčal jej spraviť jednoduché opatrenia, aby ich nebolo možné použiť na účely tohto vysporiadania a pozemky musel poskytnúť štát. Na vysporiadanie je potrebná vôľa obce, ako nutná podmienka začatia konania. A samozrejme aj vôľa vlastníkov, ktorí budú vidieť v nových pozemkoch príležitosť, hoci aj komerčnú a vôľa samotných komunít, žijúcich v osadách, ako postačujúce podmienky úspešnosti konania.

Aby boli výmeny pozemkov zaujímavé pre vlastníkov pozemkov pod rómskymi osadami, treba vybrať a žiadať na výmenu také pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré budú zodpovedať hodnotou pôvodným pozemkom, nakoľko na účely vyrovnania sa posudzuje len primeranosť vo výmere. Je pochopiteľné a treba počítať s tým, že štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu nebude veľmi naklonený takémuto spôsobu riešenia. Je to asi jediná cesta. Štát sa zaviazal prostredníctvom zákona o pozemkových úpravách dať pozemky na vysporiadanie vlastníctva pod osadami marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Teraz najčítanejšie