Denník N

Ako obrana (ne)podporuje čerpanie eurofondov

„OKRUHOVÝ DOM ARMÁDY“ v Trenčíne a jeho využitie je problém, ktorému som sa venoval aj v posledných župných voľbách. Sme jediný kraj, ktorý nemá svoju stálu divadelnú scénu a k tomu zodpovedajúcu infraštruktúru. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v centre  krajského mesta poskytuje  možnosť, ako vyriešiť tento problém. Dokonca je tu jedinečná príležitosť financovať tento zámer prostredníctvom fondov Európskej únie. A nielen to! Model centralizovanej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu ponúka pre kraj široké portfólio odvetví od kultúrneho dedičstva cez scénické umenie, literatúru a média až po dizajn, prípadne reklamu.

Projekt musí byť realizovaný výlučne vo verejných budovách a na území krajského mesta. Celkový rozpočet  za všetky zdroje (85% eurofondy, 10% štátny rozpočet, 5% krajská samospráva) je vo výške neuveriteľných 22 miliónov eur a v sebe zahŕňa primárne investície do budovy, nákupu technológií a poskytovanie služieb do roku 2023.

Všetko by vyzeralo priam ideálne. Štát prostredníctvom Ministerstva obrany  vlastní veľkokapacitnú, viac ako 30 rokov starú, morálne aj technicky opotrebovanú budovu, ktorá je vďaka svojmu veku a stavu minimálne využívaná či už odbornou alebo širokou verejnosťou. Trenčiansky samosprávy kraj ako príjemca NFP by odkúpil od rezortu obrany túto nehnuteľnosť (samotná kúpa nehnuteľnosti je považovaná za oprávnený výdavok v rámci eurofondov) a výstavba kultúrneho a kreatívneho centra by dostala zelenú.

Avšak, neboli by sme na Slovensku, keby sme nevyrábali problémy aj tam, kde nie sú. Namiesto toho, aby si verejné inštitúcie, platené z peňazí daňových poplatníkov, vychádzali v ústrety, robia presný opak. Lepšie povedané, opak robia ministerstvo obrany a jeho podriadené zložky. Ako inak možno rozumieť zamietavému stanovisku o prevod, ktoré podpísal samotný  minister P. Gajdoš. Samotná argumentácia a odôvodnenie v konfrontácii s realitou vyznieva priam tragicky, resp. tragikomicky… Veď posúďte sami tu, tu, tutu.

Rezort obrany argumentuje, že odpredajom tohto majetku by stratili „spôsobilosť dôstojne reprezentovať OS SR v posádke Trenčín a získavať nových príslušníkov“.  Zanedbaná budova ODA má podľa vojakov „ strategicky významnú polohu v rámci územia SR pri konaní zhromaždení OS SR.“ Tento objekt je až tak strategicky dôležitý, že keď sme sa dopytovali podľa zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, tak sme zistili, že rezort nevedie evidenciu počtu konaní vojenských akcií  a zhromaždení na ročnej báze… Argumentácia sa opierala aj o nutnosť konania podujatí ako je MDŽ, deň detí alebo Mikuláš. Koľko sa však takýchto kultúrno – spoločenských podujatí konalo za jeden kalendárny rok, samotný rezort nevie alebo nechce povedať. Zároveň však vieme,  že odpredaj nehnuteľnosti by spôsobil problémy vojenskej osvetovej knižnici. Mimochodom, tá za rok 2017 zaznamenala 830 výpožičiek. Len na porovnanie, malá knižnica v Trenčianskych Tepliciach mala 7115 výpožičiek a verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne realizovala viac ako 300 tisíc takýchto výpožičiek… Zároveň by vojaci prišli aj o príjem z organizovania akcií pre verejnosť. Ten napríklad činil za rok 2017 niečo cez 16 tisíc eur. Rozpočet tohto rezortu je na úrovni 1 mld eur a hlavná sála ODA je už viac ako 1,5 roka zavretá s argumentom, že nie sú peniaze na opravu objektu. Podľa samotných vojakov strategického významu…

Vďaka tomuto stanovisku Ministerstva obrany bude Trenčiansky samosprávny kraj nútený obstarať budovu zo súkromného sektora, následne ju revitalizovať a realizovať všetky aktivity v tomto objekte. Zatiaľ čo Okruhový dom armády bude v centre mesta naďalej  chátrať, jeho využiteľnosť bude na úrovni štatistickej chyby, až sa jedného dňa bude musieť zavrieť. A potom niekedy v budúcnosti sa odpredá, možno za zlomkovú cenu. Ako by povedal klasik: „Hrdo a odborne.“

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21. Primátor mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2006 - 2018 a predseda správnej rady OOCR Trenčianske Teplice. V rokoch 2003-2006 poradca a riaditeľ kancelárie Ministra obrany SR. Poslanec TSK od roku 2013.