Denník N

Vyrušujeme smäd

Nechceš to overiť

 

*****

 

Nebo je plné Tvojich očí.

Má stále aktuálny úsmev.

A hudbu lepšiu ako odsek,

po Tvojom boku iba môj.

 

Dvakrát je tisíc jedna,

svet strom a láska dom,

kde bez strachu hasne knôt.

Nevieme stratiť svetlo

 

*****

 

Vietor ťa kladie

do týchto útekov k nám

hmla v prútí duše

 

*

 

oblak na pohár

zatancujeme sólo 

chceme v Ňom viac…

 

*

 

Všetky steny…

Aj pohyb za oknom má

to líce z lístka

 

*

 

bozk na rameno

noci spievajú tesne

ako čo je…

 

*****

 

Každý deň

rozšíriš pre mňa srdce

s malým aj s veľkým písmenom.

Aj bez slov,

keď Ti tak ošetrujem rany.

Vo vlnách si nás tvorí

a my sa nebránime.

 

*****

 

Čo bolo predtým,

korení v srdci.

Nechceš to overiť.

 

Vidíme

na detail blízko

Odstup je žiadúci.

 

Učíme sa

opatrovať čas,

aby padal len list.

 

*****

 

Čakáme ďalší verš,

dodávaš iba hudbu.

 

Za jednu našu notu

si veľmi spravodlivý

 

k básnikom,

keď netopia slová.

 

Podmienka odmení,

do nás volá.

 

*****

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.