Denník N

Ako bude pokračovať rekonštrukcia Zimného štadióna?

Problematika rekonštrukcie zimného štadióna v Michalovciach je jednou z ústredných tém, ktorou mesto doslova žije. Doposiaľ som sa žiadnym spôsobom k danej veci nevyjadroval, pretože som v prvom rade fanúšikom našej Dukly, ktorý chodieval na hokej vždy, aj vtedy, keď bol štadión vo svojom pôvodnom stave. Po neustálych otázkach zo strany verejnosti a aj kvôli obave, že naša Dukla možno bude musieť odohrať baráž o extraligu (verme, že sa tam svojimi výkonmi dostane) na cudzom štadióne cítim potrebu dať odporúčanie kompetentným, ktoré by zabránilo takýmto následkom a tiež ďalším pochybnostiam z netransparentného konania. Otáznikov je už totiž nad rekonštrukciou zimného štadióna viac ako dosť a podporuje ich aj titulné foto kolujúce po sociálnych sieťach, ktoré zachytáva stav rekonštruovanej fasády štadióna po poslednom ďaždi.

Poďme teda k problematike možnej účasti v baráži o extraligu. Ak budeme chcieť, aby sa na našom štadióne hrala najvyššia republiková súťaž, baráž o ňu, či reprezentačné zápasy, budeme tam musieť doplniť kamerový systém, turnikety, či iné komponenty, s ktorými sme v tejto fáze rekonštrukcie nepočítali. Či to bude potrebné, bude závisieť hlavne od úspešnosti našich hokejových klubov, ale aj od záujmu verejnosti o vyššie spomínané športové zápolenia. Tu treba spomenúť aj prísľub primátora mesta Michalovce V. Zahorčáka a prezidenta SZĽH M. Kohúta, že sa na našom štadióne odohrá zápas reprezentácie SR. Baráž o účasť v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži tzv. Play-Out Extraligy (Tisportligy), ktorú zastrešuje PRO-HOKEJ a.s. bude odohraná systémom, že tie družstvá Tipsport Extraligy, ktoré v sezóne 2017/2018 budú umiestnené po základnej časti na 9. a 10. mieste sa stretnú v PLAY OUT S DRUŽSTVAMI umiestnenými na 1. a 2. mieste 1. Hokejovej ligy v sezóne 2017/2018, v zmysle zmluvy. Nadstavbová súťaž PLAY OUT má 4-kolový model.

Najneskôr 2.3.2018 sa bude hrať posledné semifinálové kolo 1. hokejovej ligy. Ak Michalovce uspejú a postúpia do finále 1. hokejovej ligy, určite budú hrať baráž o extraligu, keďže do nej postúpia obe finálové mužstvá. Dňa 3.3.2018 teda bude definitívne známe, či je nutné upraviť Zimný štadión o kamerový systém, turnikety a osvetlenie.
Dňa 15.3.2018 sa začne hrať baráž o postup do extraligy, takže do tohto dátumu musí byť vybudovaný v Michalovciach kamerový systém, osvetlenie aj turnikety. Ak nie, Michalovce budú musieť hrať baráž v cudzom meste.

Preto navrhujem, už teraz v dostatočnom predstihu vypísať verejné obstarávanie, za účelom čo najnižších nákladov. Podmienkou bude potvrdenie alebo zrušenie výberu finálneho zhotoviteľa dňa 3.3.2018. Termín realizácie musí byť do 14.3.2018, pričom zhotoviteľ musí prispôsobiť práce tomu, aby neobmedzil priebeh finálovej série 1. hokejovej ligy.
Ak by mesto Michalovce nepostupovalo takto a chcelo by začať vyberať zhotoviteľa až na poslednú chvíľu a pod časovým tlakom, opäť by sa vystavilo riziku netransparentného výberu, neprimeranej ceny a mnohých pochybností verejnosti o prácach, ktoré pri doterajšej rekonštrukcii neboli vykonané, no boli zaplatené. Ak by nastala situácia, že Michalovce do baráže o extraligu nepostúpia, tak je stále možné celý proces legitímne zastaviť
, avšak ako správny hokejový fanúšik verím, že naše mužstvo baráž hrať bude.

Na oficiálnej stránke mesta Michalovce, totiž v súvislosti s doterajšími stavebnými úpravami, neboli zverejnené žiadne dôležité dokumenty, ako sú zmluvy a faktúry s dodávateľmi, vrátane všetkých príloh ako je podrobný rozpočet jednotlivých položiek podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie, rozpočet projektanta na každý dodatok k zmluve, stavebný denník vrátane uvedenia zmien oproti projektovej a rozpočtovej dokumentácii, zápisnice z každého kontrolného dňa, protokol o prevzatí diela, kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie na dočasné užívanie stavby atď. Ktovie prečo, je so zverejnením týchto faktických údajov, ktoré by mohli rozptýliť pochybnosti problém, hoci ich iné mestá zverejňujú automaticky a povinne.

Moje odporúčanie budem adresovať aj primátorovi mesta Michalovce, tiež všetkým poslancom MsZ Michalovce a taktiež aj prezidentovi SZĽH s vierou, že svojim konaním a prístupom zamedzia ďalším pochybnostiam a hlavne vo viere, že prípadný vytúžený úspech našich hokejistov nebude znehodnotený a znevážený tým, že by divácky najatraktívnejšie zápasy museli odohrať mimo svojho domovského stánku.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja