Denník N

Trafená hus zagágala.

Dňa 30.11.2017 som uverejnil môj blog s názvom: Komunista a poslanec za HZDS-RSS v Prezídiu KVL SR…

Dnes 12. februára 2018 som bol na výsluchu na okresnom riaditeľstve PZ Senica ohľadom dvoch TO, ktoré na mňa podala KVL SR.  To druhé sa týkalo môjho vyššieuvedeného blogu.

Súčasný viceprezident KVL SR MVDr. Ladislav Stodola si vraj podľa mojich informácii zaobstaral potvrdenie z ÚPN, že nebol ŠTBákom.

V deň uverejnenia blogu 30.11.2017 MVDr. Ladislav Stodola nebol ešte ani de jure ani de facto členom prezídia KVL SR, ale predsedom Dozornej komisie. Notárska zápisnica bola napísaná až 13.12.2017 a jeho meno ani priezvisko som v mojom blogu ani raz nenapísal.

S výstižnejším príkladom známeho slovenského porekadla som sa veru už veľmi dávno nestretol.

T R A F E N Á    H U S    Z A G Á G A L A.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Ján Pancák

Veterinárny lekár, vášnivý snívajúci cyklista, ktorý najradšej píše o svojich cyklopotulkových zážitkoch.