Denník N

Fašisti, nacisti, neonacisti, rasisti, extrémisti a iné nálepky podľa Havrana, Blahu, Hríba, Šimečku, Kisku, NAKA a ďalších a ďalších…

Tretia reakcia na článok Martina M. Šimečku: Intelektuáli neprevzali zodpovednosť, tak musel niekto iný, DenníkN, 16.11.2017 – alebo kto je za čo od decembra 1989 zodpovedný

Na Slovensku sa to len tak hmýri fašistami a extrémistami. Človek aby sa ráno bál vyjsť na ulicu, večer si zapnúť televíziu alebo kúpiť si nejaký časopis. Všade sú samí fašisti – fašista je tu, fašista je tam, extrémista je skrytý za každým rohom, niektorí aj blúdia vo volebných miestnostiach…
Jeden narcistický pomätený moderátor zaradí poslanca EÚ Sulíka medzi „trápnučkých fašistov“ a „kultúrnych fašistov“, najnovšie sú podľa tohto moderátora všetci naši starí rodičia zodpovední za vyvraždenie asi 60 000 Židov – zrejme aj tí, ktorí bojovali a zomierali v Slovenskom národnom povstaní, alebo v Prvom československom armádnom zbore v ZSSR, alebo 570 Slovákov, záchrancov Židov – Spravodliví medzi národmi.
Ďalší – tentoraz neomarxistický filozof zo slovenského parlamentu – vidí fašistov v každom druhom Slovákovi, veď z čoho by žil, keby si nevymyslel nepriateľov. Proletariát podľa Marxa, Engelsa, Lenina už neexistuje – tak bez toho, že by ho niekto o to žiadal, ako neomarxista bráni záujmy minimálne asi tzv. dvadsiatich menšín.  Veď z čoho by žil, keby nemal koho chrániť?
Jeden šéfredaktor jedného „nášho“ .týždenníka na obálke časopisu Ľudovíta Štúra oblečie bez akýchkoľvek zábran do gardistickej uniformy, pretože spolu s ďalšími národnými buditeľmi popisovali sociálnu situáciu prvej polovice 19. storočia v stovkách dedín  Horného Uhorska a hľadali niektorých zodpovedných za biedu poddaných.
Niektorí novinári a bývalí politici, celoživotne pendlujúci z Čiech na Slovensko a späť, tiež nešetria nálepkami fašista, alebo nacista, alebo rasista – najmä ak v diskusiách nedokážu svojim protivníkom oponovať faktami.
Ďalší politik, ktorého zvolilo asi 1 300 000 voličov, Slovenskú republiku (pardon – on ju zásadne volá krajina) označuje za mafiánsky štát, kde zúri extrémizmus. Zrejme podľa neho aj jeho voliči žijú neradi v extrémistickom mafiánskom štáte. Ale Slovensko sa naraz stalo v jeho očiach mafiánskym štátom až potom, keď sa nezákonne prevalila nejaká súkromná vratka alebo nevratka DPH.
Samozrejme v duchu najlepších rodinných komunistických tradícií ho netrápi, že Slovenskú republiku ovládajú od januára 1990 až dodnes bývalí príslušníci extrémistickej a podľa zákonov SR zločineckej organizácie Komunistickej strany Československa a jej odnože – Komunistickej strany Slovenska.
A potom tu máme Národnú kriminálnu agentúru – NAKA. Jej príslušníci nekompromisne v kuklách vyrážajú dvere bytov podozrivých „fašistov“, zatýkajú a vyšetrujú ich. Ak dostanete od nich  nálepku fašista, čaká to možno aj Vás.
Problémy so zásahmi má však NAKA voči stovkám vyšinutých jedincov, ktorí si neuvedomujú, že po víťazstve Nemcov v 2. svetovej vojne podľa nacistického GENERALPLAN OST z rokov 1939 až 1942 mali Nemci naplánované vyvraždiť v strednej a východnej Európe až po Ural približne do roku 1955 až 1960 asi  150 až 180 miliónov Slovanov ako príslušníkov nižšej rasy, podľudí (nem. Untermensch)  – medzi nimi aj asi 4 milióny Slovákov.
Že desaťtisíce bývalých nomenklatúrnych československých komunistov – dodávajúcich po roku 1944 obete do GULAGOV, organizátorov a vykonávateľov vraždenia v politických procesoch, na hraniciach, v roku 1968, v roku 1969, počas normalizácie 1969 až 1989 nebolo obvinených, súdených a potrestaných, to našich „bývalých“ súdruhov – dnes neomarxistov  a tzv. sociálnych demokratov – ale aj „našich“ skutočných demokratov – netrápi.
Všetkým však vadí, že v SR existuje politická strana, ktorá vyhlasuje, že nemá členov bývalých komunistov a eštebákov.
A o neomarxistoch alebo kolaborantov s nimi na Slovensku alebo v parlamente Európskej únie ani slovo.
Ak kúpení politici, novinári a iní (ne)vzdelanci, slúžiaci majiteľom médií, alebo napr. neomarxistickej ideológii na Slovensku alebo v Európskej únii a iní nepoznajú obsah pojmov, uvádzajú vedome alebo nevedome v diskusiách, vo svojich článkoch, komentároch a inde nepravdivé fakty alebo žiadne fakty.
Keď intelektuálne nedokážu oponovať spolu diskutujúcim alebo ideovým politickým protivníkom, posunú protivníkov pod nimi vytvorené nálepky (vy ste fašista…, máte fašistické myšlienky…) a potom ich napadnú.

Najčastejšie používajú pojmy alebo nálepky, ktorých obsah nie je v SR právne definovaný.
Ide napr. o tieto termíny:
fašizmus, – nacizmus, – neonacizmus, – rasizmus,- antisemitizmus, – porušovanie ľudských práv, – nedostatok demokracie, – militarizmus, – ľudový rasizmus, – šovinizmus, – populizmus, – klerikalizmus, – černokňažníci – islamofóbia, – anarchizmus, – komunizmus, – antikomunizmus, – izolacionizmus, – extrémizmus, – xenofóbiu, – slepý fanatizmus, – konšpiračné teórie, – demografický terorizmus, – sociálna demagógia, – nacionalistická tuposť, – šírenie nenávisti, – zločin z nenávisti, – presadzovanie sociálneho darwinizmu, – útok na integračné úsilie EÚ, – odpor voči multikulturalizmu, – homofobizmus a iné.
Ak tieto termíny nie sú vedecky definované, potom si môžeme položiť problémovú otázku – ako môže polícia SR zatknúť a vypočúvať občanov SR na základe toho, že ich, iní občania, prokurátor alebo vyšetrovateľ zaradia medzi fašistov, pričom obsah termínu fašizmus nie je právne definovaný?
Nejde potom o zatknutie a následné vyšetrovanie aj na možnú objednávku?

Ak neexistujú v Slovenskej republike verejne prístupné a v zákonoch NR SR schválené vedecké definície obsahu týchto termínov alebo pojmov, napr. fašizmu, neofašizmu, nacizmu, neonacizmu, extrémizmu, rasizmu a desiatok ďalších, ako môžu niektorí občania SR, zastupujúci vládnu moc, alebo zástancovia Európskej únie, niekoho pomenovať a nálepkovať napr. ako fašistu, alebo rasistu, alebo nacionalistu?

Ak nepoznáme obsah pojmov, ktoré používame, ako môžeme vôbec hovoriť s druhými ľuďmi a prípadne s nimi aj diskutovať?
Od roku 1962 som sa spolupodieľal na strednej škole ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na výchove asi 1 600 maturantov. Ak napr. na maturitnej skúške študenti nevedeli definovať pojmy, o ktorých hovorili, nemohli zmaturovať.
Na mnou vedených seminároch na vysokej škole študenti v tisícoch vystúpení museli definovať pojmy, o ktorých referovali. Kto nevedel definovať pojmy, nemohol promovať.
Bol som vedúcim alebo oponentom stovák diplomových prác na vysokej škole. Každá diplomová práca aj obhajoba musí začať definíciou pojmov, ktoré sa v práci používajú – kto ich používa a pritom ich nevie definovať, nemôže obhájiť diplomovú prácu a promovať.
Tak ako ja sa správali a denne správajú desaťtisíce učiteľov na základných, stredných a vysokých školách v SR.
Mimochodom – diplomová práca je celoživotná vizitkou každého absolventa univerzity aj v Slovenskej republike. Všetky obhajoby diplomových prác sú prístupné verejnosti.
Univerzity aj vysoké školy v SR sú povinné zaistiť pre verejnosť publikovanie kompletných obhájených diplomových prác svojich študentov spolu aj s posudkami vedúceho a oponenta diplomovej práce.
Pretože asi viac ako 95% politikov v SR absolvovalo vysoké školy a s výškou svojho inteligenčného  kvocientu (IQ) rozhodujú o nás, občanoch, mali by zverejniť svoje celé diplomové práce s posudky práce od oponentov.
Rád – a iste nie sám – by som si prečítal  diplomové práce a posudky na ne napr. p. Fica, Danka, Bugára, Sulíka, Kisku, Gála, Matoviča, Radičovej, všetkých členov vlády SR, niektorých generálov armády SR, všetkých členov parlamentu, šéfredaktorov niektorých mienkotvorných časopisov a iných a iných.
To by sme sa pri tom čítaní iste aj pobavili a s nami aj pol Slovenska, keď by sme zistili, akí múdri ľudia rozhodujú o súčasnosti a budúcnosti piatich miliónov občanov Slovenska.

Naši súčasní neomarxisti odhaľujú fašistov a nacistov na Slovensku aj podľa komunistickej definície fašizmu (viď napr. komunistická encyklopédia cit. PYRAMÍDA –– III. zv., s. 956) a nacizmu  (cit. PYRAMÍDA – X. zv., s. 3470).
Cit. Fašizmus (z tal. fascio – zväzok) je najreakčnejší politický smer obdobia imperializmu, usilujúci sa o otvorenú diktatúru reakčných kruhov buržoázie, ktorá sa opiera o hospodársku moc monopolov.
Najrozhodnejším odporcom fašizmu je robotnícka trieda v jednotlivých krajinách a jej predvoj – komunistické strany.
Všade, kde sa dostáva fašizmus k moci, prejavujú sa jeho základné črty a jeho ideový arzenál: antidemokratizmus, úsilie o likvidáciu všetkých demokratických slobôd, antikomunizmus, šovinizmus, militarizmus, rasizmus, antisemitizmus, tmárstvo a sociálna demagógia.
Na Slovensku sa fašizmus prejavil koncom 30-tych rokov 20. storočia, keď sa ujal moci ľudácko-agrárny blok, ktorého úsilie vyústilo do klérofašistického bábkového tzv. Slovenského štátu.
Cit. Nacizmus je nemecká odroda fašizmu. Nacisti sa stretli s aktívnou podporou monopolistov. Po 1. svetovej vojne buržoázia v Nemecku zlikvidovala demokraciu a nastolila fašizmus. Národnosocialistická nemecká robotnícka strana – NSDAP – vyjadrovala záujmy najreakčnejších a najagresívnejších kruhov nemeckej monopolistickej buržoázie. Nakoniec sa nacistická strana podriadila monopolom.
Ako dobrý príklad spresnenia a naplnenia obsahu pojmu fašista a záverov z neho si zoberme obvinenia šéfredaktora ľavicového portálu jetotak.sk M. Havrana ml., ktorý obvinil politika R. Sulíka, že je fašista.
Ak je R. Sulík podľa M. Havrana fašista, tak potom musí jeho súkromný život aj verejná činnosť napĺňať obsah pojmu fašista napr. podľa definovania fašizmu s jeho 14 rysmi od Umberta Eca, alebo Lawrence Britta (viď link na konci článku), alebo komunistickej definície fašizmu (viď vyššie), alebo podľa iných definícií fašizmu.

Uvádzam problémové otázky pre M. Havrana ml. o tom, ako sa dajú potvrdiť alebo vylúčiť názory alebo činy počas životnej cesty R . Sulíka napr. so štrnástimi rysmi fašizmu od U. Eca, (1955) alebo L. Britta, (2003).

Prvý rys fašizmu – propaguje „fašista“ R. Sulík nacionalistické heslá, symboly, piesne a zjavenie Večnej PRAVDY
Druhý rys fašizmu – hlási sa „fašista“ R. Sulík k teórii Blunt und Boden – krvi a pôdy – odmieta kapitalistickú súčasnosť?
Tretí rys fašizmu – propaguje „fašista“ R. Sulík kult činu pre čin proti mysleniu, ktoré podľa fašistov prináša zbabelosť?
Štvrtý rys fašizmu – neznáša R. Sulík ako „fašista“ žiadnu formu kritiky?
Piaty rys fašizmu – súhlasí  „fašista“ R. Sulík s hodnotami fašizmu?
Šiesty rys fašizmu – je „fašista“ R. Sulík sociálne frustrovaný z toho, že zaniká stredná trieda, ktorá je postihnutá ekonomickými a politickými krízami?
Siedmy rys fašizmu – hlási sa „fašista“ R. Sulík ku germánskej a k árijskej rase?
Myslí si  „fašista“ R. Sulík, že má reálneho alebo fiktívneho nepriateľa vo vnútri slovenského národa? Je posadnutý myšlienkou domáceho a zahraničného sprisahania voči Slovensku?
Osmy rys fašizmu – je „fašista“ R. Sulík urazený silou nepriateľov Slovenska?
Deviaty rys fašizmu – je podľa „fašistu“ R. Sulíka  zmyslom života permanentný boj?
A ešte – je pacifizmus na Slovensku zradou slovenského národa?
Verí „fašista“ R. Sulík, že nepriatelia Slovenska musia byť porazení v konečnej celosvetovej vojne a v tzv. konečnom riešení, po ktorom celosvetový árijský aj slovenský fašizmus ovládne celý svet?
Desiaty rys fašizmu – pohŕda „fašista“ R. Sulík ako elitár a populista slabými?
Hlási sa  k členstvu: – k najlepšiemu národu, – k najlepšej rase, – k najlepšej sociálnej triede, – k najlepšiemu a jedinému náboženstvu na svete?
Chce, aby každý občan SR bol povinne členom vládnucej strany? Alebo nositeľom idey „zjednotenej“  Európy?
Pretože vládnuce fašistické elity potrebujú ku svojej existencii plebejcov a nepriateľov, je „fašista“ R. Sulík budúcim Vodcom, ktorý si svoju budúcu moc uzurpuje silou, vojnou, vraždením alebo tzv. (pseudo-) demokraciou?
Nemôžeme my, Slováci, žiť bez „fašistu“ Vodcu R. Sulíka? Vytvárame si Vodcu R. Sulíka? Alebo nám ho niekto nanúti?
Sú stúpenci „fašistu“ R. Sulíka hierarchicky organizovaní podľa vojenského vzoru?
Pohŕda vo fašistickej pyramíde masového elitárstva moci každý podriadený Vodcovi R. Sulíkovi svojimi podriadenými?
Zastupuje Vodca „fašista“ R. Sulík slovenský národ, chce zastupovať všetkých občanov?
Jednajú Vodcovi R. Sulíkovi podriadení ako slobodní ľudia, alebo len hrajú pasívnu rolu jeho sluhov a slovenského národa?
Jedenásty rys fašizmu – vo fašizme sú všetci ľudia vychovávaní tak, aby sa stali hrdinami.
Tvrdí „fašista“ R. Sulík, že on  je v slovenskej mytológii výnimočným hrdinom?
Vyžaduje od všetkých svojich prívržencov (nazýva ich Priatelia slobody – sú ich tisíce),  aby boli hrdinami?
Kult hrdinstva vo fašizme súvisí s kultom smrti. Chce „fašista“ R. Sulík  zomrieť hrdinskou smrťou, ktorá je najvyššou odmenou za hrdinský život?
Nemôže sa „fašista“ R. Sulík dočkať hrdinskej smrti a vyhľadáva ju?
Chce posielať na hrdinskú smrť aj občanov Slovenska?
Dvanásty rys fašizmu – fašisti prenášajú svoju túžbu po moci aj do sexuálnych vzťahov.
Chce „fašista“ R. Sulík žiť v machizme (lat. masculinus) – v až šovinistickom správaní, pri ktorom je muž nadriadený ženám alebo nimi pohŕda?
Zavrhuje „fašista“ R. Sulík tzv. neštandardné sexuálne správanie  mužov aj žien –homosexualitu, leisbizmus, opovrhuje nimi, propaguje sexuálnu zdržanlivosť, je proti potratom?
Zbožňuje „fašista“ R. Sulík namiesto sexu zbrane, ktoré sú u fašistov náhradou falusu?
Trinásty rys fašizmu – fašizmus je založený na selektívnom a kvalitatívnom populizme.
Nepriznáva „fašista“ R. Sulík  práva jednotlivcovom, národu, spoločenským triedam, chápe ich ako kvalitu, monolitnú jednotu, ktorá vyjadruje spoločnú vôľu?
Stavia „fašista“ R. Sulík  prioritu práv národa, rasy, náboženstva, príslušnosti k zemi narodenia, k Európe do protikladu k právam jednotlivca?
V demokracii majú občania individuálne práva, ale ako občania majú politický vplyv len v kvalitatívnom zmysle – každý musí jednať podľa rozhodnutia väčšiny.
Pretože väčšie množstvo ľudí nemôže mať spoločnú vôľu, robí si „fašista“ R. Sulík  nárok na to, aby zastupoval všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku?
Chce „fašista“ R. Sulík zvrhnúť „prehnitý“ parlamentný systém v SR?
Štrnásty rys fašizmu – fašizmus hovorí Orwellovým oficiálnym jazykom newspeaku nového jazyka anglického socializmu (1984) – Angsocom – oi. umelo vytvorenými slovami pre politické účely. Nový jazyk v Európe reálne existoval a existuje, mal a má zjednodušenú gramatika aj slovnú zásobu.
Hovorí „fašista“ R. Sulík jazykom newspeaku, ktorý vytvoril fašizmus a naciznus?
Má R. Sulík chudobnú slovnú zásobu a primitívnu vetnú štruktúru, aby nimi čo najviac obmedzil komplexné a kritické myslenie občanov SR?
Chce pomocou používania svojho newspeaku zničiť kritické myslenie ľudí?
Chce uskutočniť cenzúru médií v SR priamo, alebo cez majiteľov médií, alebo lojálnych šéfredaktorov i novinárov?

Ak by sme hodnotili „fašistu“ R. Sulíka podľa kritérií – rysov – fašizmu napr. podľa U. Eca, L. Britta a ďalších filozofov, musíme prísť k záveru, že tvrdenie M. Havrana ml. o R. Sulíkovi, že je „trápnučký fašista“, je nepravdivé.
Podobne je možné urobiť čiastočný rozbor Kiskovho  používania termínu  extrémista, alebo Blahových a  Šimečkových tzv. fašistov a tzv. rasistov a termínov ďalších a ďalších nálepkárov.

Na záver tohto článku formulujem niekoľko konštatovaní, prosieb a výziev ku konaniu niektorým poslancom NR SR.
Jadro problému nie je v tom, že nejaký pomätený narcistický neomarxista nazval R. Sulíka fašistom, alebo že „náš“ prezident A. Kiska viac ako 200 000 občanov na Slovensku nazve extrémistami.
Prvé jadro problému je v tom, že obsah pojmov a z nich vychádzajúcich nálepiek nie sú v Slovenskej republike definované zákonom. Vedeli by ste to zmeniť?
Druhé jadro problému je v tom, že zajtra nazvú fašistom alebo extrémistom Vás – občana Slovenska – a potom budete musieť nezatknutý alebo zatknutý dokazovať, že nie ste fašista alebo extrémista. Mohli by ste sa zaoberať týmto problémom?
Tretie menšie jadro problému je v tom, že tzv. intelektuál a šéfredaktor ľavicového súkromného portálu jetotak.sk M. Havran ml. za peniaze nás – daňových poplatníkov – v Slovenskej televízii ešte stále moderuje reláciu Večera s Havranom, v ktorej (asi ním?) vybraní diskutujúci bez akejkoľvek oponentúry presadzujú názory, totožné s jeho neomarxistickými postojmi. Zaujíma to niekoho z Vás – našich poslancov a čo s týmto stavom chcete urobiť?
Ale v prvom rade je to problém aj tzv. nového generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka a členov Rady RTVS: predseda  Mgr. Igora Gallo, podpredseda Mgr. Martin Kákoš, členovia Mgr. Dóra Hushegyiová, JUDr. David Soukeník, Ing. Mgr. Martin Kabát, Mgr. Peter Kubica, Mgr. Ildikó Nagy, Mgr. Ľubomír Guman, MgA. Jozef Chudík.

A ešte – vážené panie poslankyne a poslanci – začnete sa pýtať Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, ministerky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kedy zaistia na svojich stránkach cez príslušné útvary na vysokých školách zverejnenie kompletných  diplomových prác – aj s posudkami – svojich absolventov, ktorí promovali  na slovenských univerzitách a všetkých vysokých školách napr. od roku 2 000 a aj na zahraničných univerzitách a vysokých školách – včítane ZSSR,  napr. od roku 1980?

Viď aj: Nacistické, komunistické, neomarxistické a islamistické mutácie 14 rysov večného ľudského fašizmu v nás – podľa Umberta Eca – 1955

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Mačura

Som človek, ktorý sa zo svojho pohľadu pokúšal ísť po ceste k pravde. Celý svoj život som sa snažil o zmeny v prostredí, v ktorom som žil (športové prostredie, vysoké školy) a o zmeny pri debolševizácií na Slovensku.