Denník N

Keď si samospráva nevie spraviť poriadok s jedným parkoviskom

Prístupová cesta na parkovisko, ktorá je vlastne chodník, ústi priamo na priechod pre chodcov.
Prístupová cesta na parkovisko, ktorá je vlastne chodník, ústi priamo na priechod pre chodcov.

Na rohu Sliačskej a Račianskej ulice sa nachádza zvláštne miesto. Vydláždené parkovisko, zabetónované stromy, tri bilbordy, bufet a medzi tým aj chodník. Ten je zároveň cestou pre autá prichádzajúce zaparkovať, pričom ústi na priechod pre chodcov. Aký je príbeh tohto bizarného priestoru?

Stavba bez povolenia na súkromnom pozemku

Pozemok, na ktorom dnes stojí problematické parkovisko s okolitým príslušenstvom, nadobudol do svojho majetku  súkromný podnikateľ a to kúpnymi zmluvami z roku 2009 a 2011. Zmluvy sa mi nepodarilo dohľadať, ale podľa geodetičky pani Korčákovej z Magistrátu mal pozemky nadobudnúť ich zakúpením od Krajského úradu Bratislava, ktorý bol predchodcom dnešného Okresného úradu Bratislava.

Vysvietené plochy sú v súkromnom vlastníctve. Stredom vedie chodník, ktorý je majetkom Magistrátu.
Zdroj: www.mojamapa.sk

Pozemky boli teda pôvodne štátnym majetkom. Parkovisko bez stavebného povolenia si tu vybudovali ešte samotní obyvatelia, pred tým než pozemok odkúpil súkromník. No až presunom pozemku do súkromných rúk začal tlak na jeho maximálne finančné využitie. V období medzi rokmi 2011 až 2014 došlo k významnej zmene a to tým, že sa parkovisko rozšírilo. Autá už neparkovali šikmo, ale kolmo. Rozšírením však majiteľ parkoviska zasiahol aj do pozemkov Magistrátu. Podľa dostupných informácií nevydal Magistrát súhlas so zásahom do svojho pozemku a tak nie je známe na základe čoho bolo parkovisko rozšírené.

Hranica pôvodného parkoviska je vyznačená červenou. Majiteľ ho rozšíril na úkor zelene a to aj na magistrátnych pozemkoch.

Tu však ohýbanie pravidiel neskončilo nakoľko stavebný úrad na území Nového Mesta majiteľovi nevydal stavebné povolenie, ktoré je potrebné na vybudovanie parkoviska. Dopustil sa tak svojvoľnej úpravy pozemku. Nejedná sa tu o akýsi prístrešok pre ukladanie záhradného náradia, alebo niečo podobné. Ide o súkromné parkovisko pričom jeho majiteľ inkasuje finančné prostriedky za prenajímanie parkovacích miest. Z toho dôvodu si majiteľ na pozemku umiestnil aj parkovacie zábrany. Tie mu boli odsúhlasné v rámci operatívnej komisie pri Magistráte dňa 9.10.2012.

Jedna zo zábran, ktorými je zabezpečené vyhradené parkovanie na parkovisku.

Časová os kauzy:

 • vybudovanie parkoviska obyvateľmi v rámci akcie Z
 • roky 2009 a 2011 – zakúpenie pozemku pod parkoviskom súkromníkom
 • 8.10.2014 – otvorený list majiteľa pozemku starostovi, kde mu oznamuje rozšírenie parkoviska
 • 7.12.2014 – odvysielanie relácie o kauze v Občan za dverami
 • 10.12.2014 – miestny úrad prijíma podnet od občana ohľadom parkoviska
 • 30.11.2015 – výzva stavebníkovi a prvý nedodržaný termín na dodanie stavebného povolenia
 • 31.3.2016 – výzva stavebníkovi a druhý nedodržaný termín na dodanie stavebného povolenia
 • 13.9.2016 – miestna obyvateľka vystúpila k téme na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
 • 30.9.2016 – výzva stavebníkovi a tretí nedodržaný termín na dodanie stavebného povolenia
 • 3.4.2017 – vydanie výzvy o zbúraní parkoviska zo strany miestneho úradu
 • 6.10.2017 – Okresný úrad Bratislava ruší výzvu mestskej časti, lebo Miestny úrad nedokázal jednoznačne identifikovať majiteľa pozemku ako stavebníka parkoviska.

Reportáž odvysielaná na túto tému od 9:10

Zabetónované stromy a tragédia v okolí parkoviska

Odhliadnuc od toho, že si súkromník odkúpil verejný pozemok a spravil si na ňom biznis bez povolenia, parkovisko na tomto mieste má aj ďalšie pomerne negatívny vplyv na svoje okolie. Prvým príkladom je zabetónovanie  plochy okolo stromov počas rozšírenia parkoviska. Majiteľ parkoviska tak nielen rozšíril svoje parkovisko bez súhlasu majiteľa pozemku, ale zároveň poškodil vzrastlú zeleň tým, že plochu na zasakovanie vody okolo kmeňa výrazne zmenšil a obmedzil možnosti rastu stromov. Navyše dňa 5.6.2015 MČ Nové Mesto dala súhlas na výrub dvoch topoľov z celkovo štyroch topoľov a nariadila náhradnú výsadbu o ktorú sa však majiteľ nestará.

Stav v akom prežívajú nevyrúbané stromy.

Vybudovanie parkoviska okolo chodníka, bez prístupovej komunikácie nie je nikdy dobrý nápad. Od Sliačskej ulice totiž nadväzuje „chodník“ na priechod pre chodcov. Vybudovaním parkoviska však stavebník svojvoľne preklasifikoval chodník na prístupovú cestu. Chodci sa tak prepletajú s autami a zároveň sa tak legitimizuje jazda áut na chodníku pred bytovkami. Autá od nelegálneho parkoviska pokračujú v jazde po chodníku, prechádzajú popred dvere miestnej krčmy, obtrú sa o letnú terasu, jazdia tesne pred vchodmi do bytoviek a križujú frekventovaný peší ťah medzi miestnym kostolom a jediným lokálnym priechodom pre chodcov cez Račiansku.

Opačná strana rozšírenia parkoviska.

Som presvedčený, že v civilizovanom meste autá nemajú jazdiť po chodníkoch. Priestorové konflikty a kolízie medzi pešími a motoristami sa v týchto miestach dejú pravidelne. V roku 2016 prišlo dokonca k tragédií, kedy na tomto chodníku zrazila dodávka chodca, pričom ten zrážku neprežil. Išlo o vedúceho pracovníka Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV na dôchodku. Dnes je veľmi ťažké ukázať prstom na konkrétneho vinníka. Mohla ním byť novomestská samospráva, ktorá má túto problematickú stavbu riešiť. Mohli by ním byť aj prevádzkovatelia obchodov, ktorí využívajú chodník na zásobovanie. Môžu nimi byť aj miestni obyvatelia, ktorí parkujú tak, že nie je možné miestne prevádzky pravidelne zásobovať cez zadné vchody do prevádzok. Môže ním byť aj majiteľ parkoviska, ktorým vedie autá k tomu, aby chodník využívali na jazdu.

Zásobovanie miestnych prevádzok prostredníctvom chodníka.

Pridám však aj zážitok z našej domácej kuchyne. V jeden jesenný podvečer roku 2017 sa moja manželka s 2,5-ročným synom rozhodla využiť detské ihrisko na Teplickej. Keď sa blížili k spomínanému chodníku pri Račianskej, tak spoza novinového stánku vyletelo čierne SUV v rýchlosti asi 30 km/h. Nášho syna na plastovej motorke minulo asi o meter. Mali sme veľké šťastie.

Zprava spoza stánku vyletelo SUV idúce po chodníku, ktorý spája sídlisko s električkovými zastávkami a tiež vedie k miestnemu kostolu.

A ešte sa vráťme k priechodu pre chodcov na Sliačskej, ktorý je zaujímavou ukážkou situácie hodnej knihy Hlava XXII. Chodník tu totiž plynulo nadväzuje na priechod pre chodcov. Priechod pre chodcov však môžu využívať len chodci a vodiči sa tak dopúšťajú porušenia pravidiel premávky na pozemných komunikáciach. Toto opatrenie chráni chodcov, aby sa cez nich neprerážali autá ešte aj na priechodoch. Tým, že priechod je na celej šírke chodníka/prístupovej cesty, tak sa inak ako cez priechod autá na parkovisko nedostanú. Okrem toho, že tu vznikajú nebezpečné situácie, tu zároveň učíme vodičov, že priechod je len pohodlným výjazdom na chodník.

Parkovisko vyústi v priechod pre chodcov. Po ňom jazdia autá vstupujúce na parkovisko. Značenie síce opotrebované, ale stále platí.

Bilbordy, bufet na záver

Ak si odmyslíme poškodzovanie životného prostredia a ohrozenie chodcov na tomto parkovisku i v jeho okolí, tak je pozemok využitý nadpriemerne.

Trávnik na rohu Račianskej a Sliačskej je vyšperkovaný štyrmi bilbordami. Príjem z nich ide priamo do vačku majiteľovi, keďže ten je majiteľ pozemku aj zariadení. Na prvý pohľad by ste mohli mať pocit, že ide o štandardné zariadenia na pozemkoch Magistrátu, sú však na súkromnom pozemku.

Rad bilbordov umiestnených na súkromnom pozemku.

Komerčné využitie priestoru zároveň zvyšuje miestny bufet s rýchlym občerstvením. Ešte nedávno zmrzlina sa postupne premenila na klasickú predajňu s kebabom.

Bývalá zmrzlina bola rozšírená a stala sa prádzkou s rýchlym občerstvením.

Čo na to novomestský stavebný úrad?

Vďaka množiacim sa sťažnostiam miestnych obyvateľov sa situáciou začal zaoberať aj novomestský stavebný úrad. Dňa 2.4.2015 tu bol vykonaný štátny stavebný dozor, ktorý skonštatoval, že stavba bola zrealizovaná bez príslušného povolenia. Až do 30.9.2016 mal stavebník čas doložiť dodatočné stavebné povolenie. To sa však neudialo.

Dňa 3.4.2017 tak bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby parkoviska podpísané starostom Rudolfom Kusým. Tento dokument prikazoval do šiestich mesiacov odstrániť parkovisko a na mieste by tak zostal len chodník vedúci k bytovkám. Dnes 13.2.2018 je však parkovisko na svojom mieste. Majiteľ sa odvolal na Okresný úrad Bratislava a ten rozhodnutím zo dňa 12.9.2017 zrušil rozhodnutie o odstránení parkoviska a vrátil vec na nové prejednanie a rozhodnutie. Rozhodnutie MČ Nové Mesto o odstránení parkoviska vyhodnotil Okresný úrad ako nezrozumiteľný a preto nepreskúmateľný. Zároveň poukázal na nedostatočné identifikovanie stavebníka parkoviska v rozhodnutí MČ Nové Mesto.

Dlhých dva a pol roka trvalo kým miestny stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení stavby. Keď už tak urobil, tak zas nie je schopný vynútiť dodržiavanie podmienok uvedených v rozhodnutí. Tento prípad by bol sám o sebe smutný. Novomestská realita však poukazuje na systematickú neschopnosť novomestského úradu spraviť poriadok s nezodpovednými stavebníkmi.

Realita obyvateľov novostavieb na Tupého ulici. Počas dažďov blato, počas sucha všadeprítomný prach.

Jeden z príkladov je „rekonštrukcia“ rodinného domu na Čremchovej ulici na Kolibe. Stavebník žiadal o rekonštrukciu domu. V realite ho však celý zbúral a od základov buduje novostavbu. Stavebný úrad vyzval stavebníka na zastavenie stavby a nové konanie o novostavbe. Stavebník však novostavbu naďalej stavia.

Čremchovej ulica na Kolibe s rekonštruovaným domom.

Tretím príkladom je potom čierna stavba z ulice Zátišie. Majiteľ zbúral dom až potom zabezpečil dodatočné búracie povolenie. Následne začal stavať novostavbu, ale bez stavebného povolenia. Stavbu nakoniec úrad zastavil, ale to nezabránilo jej dostavaniu. Ďalší osud budovy známy nie je. Príbeh tejto stavby sa však dostal až na stránky bulvárneho Nového Času či do TV JOJ.

Ulica Zátišie s nedokončeným domom.

Ukazuje sa, že v prípade novomestského stavebného úradu a jeho štatutára starostu Rudolfa Kusého sa mlyny dokážu pohnúť. Vydá sa rozhodnutie o zastavení či zbúraní čiernej stavby, ale úrad už akoby nedokáže dohliadnuť na dodržiavanie svojich vlastných rozhodnutí. Taký je aj prípad parkoviska na rohu Sliačskej a Pionierskej.

Existuje žiaľ predpoklad, že podobných prípadov bude nielen v Novom Meste pribúdať kým nebude prvá čierna stavba exemplárne odstránená. Stavebníci ohýbajúci zákony i nariadenia totiž budú vždy hľadať spôsoby ako presadiť svoje. Tomu však vie zabrániť iba funkčný stavebný úrad so štatutárom rázne brániacim verejný záujem, zákony tohto štátu a dodržiavanie vlastných rozhodnutí.

 

 

Matúš Čupka

Zapojte sa do diskusie na Facebooku a pozrite si našu víziu pre Nové Mesto na našej webstránke

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.