Denník N

Nenechávajte svoje dane štátu! Podporte z nich dobrú vec

V tieto dni máte možnosť rozhodnúť o tom, ktorú organizáciu podporíte z daní či už ste zamestnanec, podnikateľ alebo firma.

Máme tu čas ročných zúčtovaní dane a daňových priznaní a s nimi jedinečnú šancu, ako aspoň s časťou zaplatených daní naložiť podľa uváženia a rozhodnúť o podpore projektov, pre ktoré je vaše rozhodnutie jedným z hlavných zdrojov financovania.

Reč je o podieloch zaplatenej dane alebo, ľudovo, dvoch percentách. V tieto dni máte možnosť rozhodnúť o tom, ktorú organizáciu podporíte z daní či už ste zamestnanec, podnikateľ alebo firma. Čo je pre to potrebné urobiť?

Zamestnanec

Vy máte dokonca jedinečnú možnosť poukázať až 3 % zo svojich daní v prípade, ak ste za minulý rok odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a organizácia, pre ktorú ste ich odpracovali vám dá o tom potvrdenie. Na rozhodnutie a poukázanie podielov z dane máte čas do 30. 4. 2018. Požiadajte svojho zamestnávateľa alebo zamestnávateľa, ktorý vám vypracoval ročné zúčtovanie dane o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %, kde uvediete, komu chcete svoje podiely na dani darovať. Obidve tieto tlačivá následne doručte na miestne príslušný daňový úrad do 30. 4. 2018. Ak máte potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách nezabudnite ho priložiť!

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Je jedno, či si podávate daňové priznanie typu A alebo typu B, v obidvoch prípadoch vpisujete údaje o tom, komu chcete poslať podiely na dani priamo do tlačiva daňového priznania. Rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, ak ste odpracovali za minulý rok minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, môžete poukázať vybranej organizácii až 3 % zo svojich daní. Minimálna suma, ktorú je možné poukázať cez tlačivo daňového priznania fyzickej osoby sú 3 eurá. Nezabudnite, že ak vám vyjde v daňovom priznaní daňová povinnosť, musí byť takto vypočítaná daň aj uhradená do termínu na podanie daňového priznania, inak daňový úrad podiely na dani vybranej organizácii nepošle.

Právnická osoba

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba, údaje o tom, komu chcete poslať podiely na dani vpisujete priamo do tlačiva daňového priznania. Na rozdiel od fyzickej osoby, vy sa môžete rozhodnúť, že podporíte viac prijímateľov podielov na dani a môžete tak svoje podiely rozdeliť medzi viacerých. Ak chcete, aby daňový úrad poslal vybranému prijímateľovi celé 2 %, musíte do termínu na podanie daňového priznania poukázať minimálne 0,5 % z vypočítanej sumy 2 % vo forme finančného daru. Ak tak neurobíte, daňový úrad pošle vybranej organizácii len 1 % z vypočítanej sumy 2 %.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať cez tlačivo daňového priznania právnickej osoby je 8 eur pre jedného prijímateľa. Nezabudnite, že ak vám vyjde v daňovom priznaní daňová povinnosť, musí byť takto vypočítaná daň aj uhradená do termínu na podanie daňového priznania, inak daňový úrad podiely na dani vybranej organizácii nepošle.

Aj keď sa ľudovo hovorí o dvoch percentách, vidíte, že vďaka našej legislatíve je možné poslať až tri, dve a pol, či jedno percento.

Ak nemáte čas na dobrovoľnícku prácu alebo financie na dary, využite aspoň túto možnosť na podporu športových, kultúrnych, alebo sociálnych projektov a podporte ich, keď už štát ich veľmi nepodporuje.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.