Denník N

K jazykovej stránke vatikánskeho čvirikania

Súťaživá podstata Vianoc? Ilustrácia N – Shooty
Súťaživá podstata Vianoc? Ilustrácia N – Shooty

Sledujete pápeža Františka na Twitteri? Nemusí byť jedno, ktorú z deviatich oficiálnych alebo ďalších neoficiálnych jazykových verzií ste sa rozhodli objednať. Ja som si pre istotu popri češtine abonoval všetky oficiálne verzie vrátane arabčiny, z ktorej – zatiaľ – nerozumiem vôbec nič.

Keď už tu dnes máme ďalší duchovný sviatok, vari v mysliach tých, ktorí ho vôbec ešte registrujú, nedopadne ako ten koncoročný ilustrovaný Shootym. Ako prekladateľa ma zaujalo vianočné vatikánske začvirikanie na túto tému:

Let us free Christmas from the worldliness that has taken it hostage! The true spirit of Christmas is the beauty of being loved by God.

V anglickom znení veľmi rázny výrok! Neviem, kto prekladá vatikánske začvirikania do češtiny v neoficiálnom twitterovom účte (v slovenčine, žiaľ, zrejme neexistuje oficiálne ani neoficiálne konto), ale v neoficiálnych českých verziách si všímam jednak pravopisné chyby, jednak odchýlky od znení v iných jazykoch. Tak aj vo vianočnom začvirikaní:

Osvoboďme Vánoce od světskosti která na ně útočí! Pravým duchem Vánoc je krása toho, že jsme milováni Bohem.

Chýbajúca čiarka pred „která“, no najmä fádne, významovo rozvarené, menej naliehavé znenie myšlienky oproti angličtine – v tejto podobe zrejme málokoho vyburcuje.

Ťažko povedať, ktorá jazyková verzia vatikánskeho čvirikania je vlastne originálom: talianska? Latinská? A či španielska, keďže pápež je Argentínčan? A čviriká skutočne samotný pápež (vieme, že v prípade oranžového rabiáta z Bieleho domu to, žiaľ, platí), alebo má na to poradcov, ktorí čvirikania komponujú a pápež ich v podstate len schvaľuje? Nevedno…

Tak či onak, v španielskom znení má vianočné čvirikanie jednoznačne bližšie k anglickému než k českému zneniu:

¡Liberemos la Navidad de la mundanidad que la ha secuestrado! El verdadero espíritu de Navidad está en la belleza de ser amados por Dios.

Podobné platí aj o talianskomlatinskom znení:

Liberiamo il Natale dalla mondanità che l’ha preso in ostaggio! Lo spirito vero del Natale è la bellezza di essere amati da Dio.

Domini Nativitatem ex mundanis rebus eximamus, qui earum simus obsides! Eo quod a Deo amamur id est eius pulchritudo.

K anglickému zneniu myšlienky sa prikláňajú aj ďalšie sekundárne, no oficiálne jazykové verzie – francúzska, portugalskápoľská:

Libérons Noël de la mondanité qui l’a pris en otage! Le véritable esprit de Noël est la beauté d’être aimé par Dieu.

Vamos libertar o Natal da mundanidade que o tomou como refém! O verdadeiro espírito do Natal é a beleza de sermos amados por Deus.

Uwolnijmy Boże Narodzenie od światowości, która je wzięła w niewolę! Prawdziwy duch Bożego Narodzenia to radość z tego, że Bóg nas kocha.

Podobnú odchýlku a „rozvarenie pôvodnej myšlienky“ ako v češtine však musíme skonštatovať v oficiálnom nemeckom znení:

Befreien wir Weihnachten vom Geist der Weltlichkeit! Der wahre weihnachtliche Geist liegt in der Schönheit, von Gott geliebt zu werden!

Niekde na polceste (ak smieme improvizačne uveriť paškvilným prekladačom, akými sú Google Translate či Bing) medzi naliehavosťou pôvodnej myšlienky a fádnym českým či nemeckým znením sa zastavila oficiálna arabská verzia:

لنُحرِّر الميلاد من روح العالم الذي يسجنه! إنَّ روح الميلاد الحقيقيّ هو جمال أن نكون محبوبين من الله.

Na polceste, pretože „uväzniť“ (يسجن) je menej šťavnatý, všeobecnejší, často metaforicky používaný výraz oproti konkrétnejšiemu a menej bezprostredne metaforicky pôsobiacemu „vziať/držať ako rukojemníka“, hoci o metaforu tu ide v každom prípade. Ako nás však učia príručky štylistiky: čím konkrétnejší, šťavnatejší, názornejší výraz, tým viac zaúčinkuje na čitateľa.

Záverom možno skonštatovať, že pri tvorbe inojazyčných verzií vatikánskych čvirikaní nikdy nezaškodí venovať pozornosť jednak pravopisu, jednak vernosti prekladanej myšlienky. To platí aj vtedy, keď zohľadníme, že čvirikania zrejme neprekladajú profesionálni prekladatelia, ale asi ide o sebaobetavú prácu dobrovoľníkov.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Alexander Avenarius

Prekladateľ, korektor, tlmočník, učiteľ jazykov, správca serverov. Milovník elektronickej literatúry a mobilných prístrojov (čiže digitálny knihomoľ), študent filozofie a filmov, polyglot, hobby-recenzent. Tvorca alternatívneho rozloženia slovenskej klávesnice. Môj alternatívny blog je na adrese extempore.avenarius.sk. Svoje knižné, filmové a iné recenzie posielam – vzhľadom na prehlbujúcu sa nefunkčnosť portálov IMDb a Amazon – aj do blogu kritik.avenarius.sk.