Denník N

Ako pápež František inšpiroval (aj) bratislavských starokatolíkov

Pár slov o tom, ako sme sa v našej malej komunite rozhodli prijať Františkovu výzvu skôr než rímskokatolícka cirkev na Slovensku.

Pred pár týždňami za mnou po nedeľnej omši prišla Katka Deáková, dcéra politického väzňa, a spýtala sa ma: „Martinko, a nemohli by sme sa modliť Otče náš tak, ako nás k tomu pozýva František?“ Narážala na nedávny medializovaný rozhovor s pápežom Františkom, v ktorom sa vyjadril, že preklad prosby „a neuveď nás do pokušenia“ nie je teologicky správny. Presnejším je podľa neho preklad „a nedopusť aby sme podľahli pokušeniu“, ktorý nedávno začali používať napr. katolíci vo Francúzsku.

(Zdroj: AP Photo/Alessandra Tarantino)

„Ja som ten, ktorý padá. Nie je to on, kto ma tlačí do pokušenia a potom sleduje, ako som padol,“ vysvetľuje František. „Otec to nerobí, pomáha nám okamžite vstať. Viesť nás do pokušenia je diablovou prácou.“

Rozpútala sa o tom diskusia nášho drobného spoločenstva pri občerstvení a dospeli sme k záveru, že jeho výzva na zmenu prekladu je naozaj opodstatnená, teologicky presnejšia a najmä biblická: Boh nás neuvádza do pokušenia, ale napomáha nám, aby sme pokušeniam nepodľahli.

Celkom prirodzene a naozaj demokraticky „zdola“ sme tak dospeli k záveru, že nám v našej komunite nič nebráni prijať túto výzvu rímskeho biskupa – pápeža Františka. Modlitbu Pánovu (Otče náš) sa v liturgii tak či tak modlíme každý vo svojom jazyku alebo v duchu tradície, ktorá je komu blízka, čím chceme názorne ukázať, že jednotu môžeme prežívať aj v rôznosti národností, jazykov a kultúr…

Je to nepochybne trochu zvláštna situácia, keďže Konferencia biskupov Slovenska sa ústami svojho hovorcu vyjadrila, že takúto zmenu prekladu nepovažuje za nutnú. Ako starokatolíci, ktorých dejiny a teológia sa úzko poja s kritikou neomylnosti pápeža a jeho moci nad celou cirkvou, sme sa tak paradoxne rozhodli Františkovu výzvu vypočuť skôr, než miestna rímskokatolícka cirkev na Slovensku.

Som úprimne zvedavý, či sa postupne budú pridávať aj ďalší.

 

Páčil sa vám tento text? Sledujte aj našu komunitu Starokatolíci v Bratislave na Facebooku a web www.starokatolici.eu.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.