Denník N

Potrebujeme aj základný výskum?

V súčasej dobe, keď sa stav vedy na Slovensku preberá čoraz viac a viac, je dôležité sa spýtať: akú vedu vlastne na Slovensku chceme a potrebujeme? Čo dostávame za peniaze, ktoré sa do vedy investujú a čo by sme chceli, respektíve mali dostávať?

Aplikovaný a základný výskum

V prípade využitia vedy sa veľmi často používa delenie výskumu na základný a aplikovaný. V jednoduchosti sa dá povedať, že aplikovaný výskum je o nachádzaní spôsobov, ako skutočne niečo spraviť. Ešte jednoduchšie povedané, aplikovaný výskum je taký, ktorého cieľom je vytvoriť nový patent na nejakú technológiu. Základný výskum je každý výskum, ktorý nie je aplikovaný.

Už z tohto jednoduchého vysvetlenia je jasné, že aplikovaný výskum je práve ten, ktorý produkuje všetky nové veci s ktorými sa môžu dostať bežní ľudia do kontaktu a aplikovaný výskum je práve ten, ktorý má šancu zarobiť peniaze na nových patentoch. Zjavne aplikovaný výskum potrebujeme a chceme, ak sa chceme ako štát technologicky rozvíjať a nezaostávať za svetom. Ale skutočne potrebujeme základný výskum? Je síce pravda, že bez základného výskumu by v budúcnosti neexistoval aplikovaný výskum, preto musí niekto robiť základný výskum dnes, aby bolo o 50 rokov čo aplikovať. A tu vystáva otázka: nemôžeme sa na Slovensku venovať venovať len aplikovanému výskumu a čerpať nový základný výskum pre aplikácie zo zahraničia?

Môžeme, ale…

Ale základný výskum potrebujeme ako soľ. Základný výskum potrebujeme pretože práve vedci, ktorí sa venujú základnému výskumu často aj vyučujú na vysokých školách. Mnoho krát vyučujú kritické predmety, ako napríklad matematiku, alebo rôzne teoretické predmety. A často to nie je náhodou, pretože práve vedci venujúci sa základnému výskumu majú mnoho krát lepší rozhľad v základných poznatkoch a ich súvislostiach, ale taktiež majú čas učiť.

A neučia len ďalšie generácie vedcov, ale učia aj ďalšie generácie architektov, inžinierov, programátorov a učiteľov. Učenie je (malo by byť) pre vedcov, ktorí sa venujú základnému výskumu rovnako dôležité, ako výskum samotný, ak nie ešte dôležitejšie. Učenie je to, prečo nielenže potrebujeme nejaký základný výskum, ale potrebujeme najlepší možný základný výskum a potrebujeme ho čím skôr.

Takmer neskoro

Dnes je už neskoro rozmýšľať nad tým, kto bude učiť naše deti. Naše deti budú učiť naši rovesníci, ktorí už majú svoje štúdium za sebou, alebo ho práve končia. Rovnako budú naše deti učiť generácie predošlých učiteľov. Dnes sa môžeme zamyslieť nad tým, kto bude učiť naše vnúčatá. Môžeme buď len mávnuť rukou a tváriť sa, že to nie je náš problém, alebo si môžeme uvedomiť, že len my s tým môžeme niečo spraviť.

A pritom stačí tak málo. Stačí len, aby sme sa o túto tému zaujímali, aby sme o nej rozprávali, aby sme aspoň z času na čas zakričali, že nám to nie je jedno a aby sme aspoň vyjadrili podporu tým ľuďom, ktorí chcú niečo spraviť a ktorí žiadajú zmeny tam, kde sú potrebné. Stačí len aby sme neboli ľahostajný.

Teraz najčítanejšie

Martin Plávala

Doktorand na Matematickom ústave SAV. Píšem najmä o kvantovej teórii a kvantovej teórii informácie. Nesnažím sa písať len populárne o vede, mojím cieľom je informovať vás, širšiu a zvedavú verejnosť, o súčasnom dianí vo vede a v kvantovej teórii informácie.