Denník N

Ježiš nekompromisne trénoval na novoročné sľuby v Júdskej púšti a priniesol si odtiaľ sloveso „kajať sa“

Stach a Šikulová sa v tlmočení pôstu dopĺňajú

Nedeľa 18. február 2018 – Evanjelium podľa Marka – Mk 1, 12-15

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

V púšti sama deň aj noc?

Karolína Stach /politická radkyňa v Európskom parlamente/

Určite som si želala „ľahší“ úryvok, ale vyskúšajme. Možno by som si vedela po svojom vysvetliť tú prvú časť, a teda, Boh vidí, že rozhodovať sa správne a dobre, nie je práve najľahšie. Preto máme v texte jasne uvedené, že milí moji, aj môj Ježiš mal predsa rovnaký problém. Chodil po púšti, a všetci vieme, aké je ťažké byť v púšti. Ja som síce bola v púšti len raz, ale byť tam sama, deň aj noc? Nie, vďaka. On tam bol štyridsať celých dní, dokonca so zvermi (tu si predstavte hyenu). Pokúšal ho satan, silno pokúšal, no Ježiš sa nedal. Ja tomu rozumiem tak, že rozhodovať sa správne nie je len tak, Boh tomu rozumie, ale zároveň nám ukazuje, že to netreba vzdávať a ide to. Tak a teraz už konečne môžete splniť ten zabudnutý novoročný sľub, že áno.

S druhou časťou textu mám už väčší problém. Viem, že je to niečo, nad čím veriaci kresťan mávne rukou, že veď takto sme zvyknutí, to je len taká formulka. „Kajajte sa a verte evanjeliu“, je tam toho. Ja, keďže takémuto jazyku a slovám nie som zvyknutá načúvať, mám kúsok problém. Dosť veľký. Žiada sa mi, prepytujem, vyargumentovanejšia pozícia, alebo aspoň prístupnejší jazyk. Taký pre 21. storočie. Takto sa síce môžem snažiť hádať, ako a prečo to tak bolo napísané, či loviť v pamäti, čo si z Nového zákona pamätám zo školy, no to už by sme dávno neboli pri tom, čo mi tento text dáva. V tomto prípade som naozaj prepočula, ale nezvaľovala by som to na boha.

Pôst je pekný

Verona Šikulová

Streda bola škaredá, hoci bola pekná. Začal sa pôst. Pôst je odriekanie. V škole dcére vraveli, že si má odriecť niečo, čo má rada, trebárs maškrty, kofolu, mobil, telku. Odrieknuť si čo mám rád, jasnačka, to nič nie je! Ale ja z vlastnej skúsenosti viem, že po pár dňoch takmer všetky svoje predsavzatia poruším. Chvíľku ma to mrzí, ale veď nič sa nedeje, dnes sa už takmer nik nepostí, postiť sa predsa môžem hocikedy!

Zatiaľ čo Karolíne Stach sa zdá prirodzenejšie byť v púšti a plniť trebárs novoročné či pôstne predsavzatia, ja sa vždy v dobrom začudujem a uvedomím si, že viera, v čokoľvek, hoci aj v evanjelium, je božím darom. Pre mňa je výzva kajajte sa a verte evanjeliu velice zrozumiteľným nabádaním k miernosti a poslušnosti.

Hudobný skladateľ Ilja Zeljenka vravieval, že keď človek neverí v Boha, musí si nalepiť bradu a robiť si ho sám. A ani netreba ísť do obchodu a zháňať fúzy. Stačí sa poriadne pozrieť do zrkadla a na chvíľu zostať osamote. Niekto uteká na púšť, inému stačí kúpeľňa. Skúmavý pohľad do zrkadla, alebo do duše, je najlepším začiatkom. Pôstu aj kajania… Pôst je pekný, hoci je škaredý!

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.