Denník N

UbiShare

Stav vyvoja a tazkosti.

Kedze sa mi zda, ze niekto chce tento projekt realizovat pod tym istym nazvom a nekontaktoval ma, kedze predpokladam, ze chce z toho spravit kapitalisticky monopol, rad by som upozornil nato, ze zmysel a ciel tohto projektu je demokratizovat, nie privatizovat sharing „trh“.

Docasne logo

Kedze nemam ine financne, legalne a socialne moznosti, ako kontrolovat tento proces, uverejnujem tymto detailnejsiu predstavu o tomto projekte a o jeho castiach, s tym, ze tieto informacie nemaju byt pouzite pre ucely monopolizacie a pre tvorbu sukromnych ziskov z provizii tejto sluzby.

Kostru mozno najst na https://ubishare.org

Cieľom je možnosť prenajať hocijaký predmet v osobnom vlastníctve, ale s úplne redukovaným časom a bez nutnosti
uzatvárania individuálnych zmlúv.
Dva modely v jednej platforme: Prvý model je neskorší základ platformy – komunitná výmena tovarov na základe
komunitnej meny vyjadrujúcej čas prenájmu a výrobné náklady prenajatého predmetu.

Druhý model peňažná výmena podľa cien regulovaných tak, aby sa nelíšili príliš od výrobných nákladov
Tieto modely sa prekrývajú v troch skupinách, podľa týchto skupín sa líšia bezpečnostné opatrenia, podmienky užívania
a správcovské a finančné práva užívateľov na platforme.
Prvá skupina je komunita vymieňajúca vovnútri za svoju menu (táto mena sa nedá akumulovať, existuje dolný a horný
limit, nedá sa premieňať na “oficiálnu menu”).

Druhá skupina sú registrovaní užívatelia (nájomcovia a prenajimatelia), ktorí prenajímajú svoje predmety aj peňažne
(registrovaní užívatelia a komunita sú to isté).

Tretia skupina sú príležitostní nájomcovia v peňažnom modeli.

I. Web stránka: prenájom, komunikačné a rozhodovacie nástroje komunity.
Domovská stránka obsahuje hornú listu pre menu a štyri celoplošné oblasti s celoplošnymi fotografiami.
Dizajn: Základné farby tmavomodrá, svetlomodrá a zelenožltá
Logo UbiShare modrá blockchain sféra s ľahkým svetelným centrom, predmety na niektorých bodoch, alebo šedá krab-
ica videná zo šikmého uhlu a na nej UBI. Heslo „tu nájdete všetko“ (aj po anglicky).
Menu obsahuje domov (1. tlačidlo), bazár pre komunitu a trh (2. tlačidlo), komunitné fóra spojené s komunitnými
hlasovacími systémami (3. tlačidlo), registráciu (4. tlačidlo) a prihlásenie (4. tlačidlo).
Prvé pole na prvej stránke je rozdelené na polovicu, ľavá polovica pridanie predmetu na prenájom (svetlo modrá), pravá
polovica nájmi predmet (tmavomodrá). Biele pozadie alebo odtieň fotografie so stavebnicou alebo skladom.
Druhé pole je pole propagujúce „komunitu“ – svetlozelená téma s odtieňom fotografie zhromaždenia, s heslom „We are
the others“, „My sme tí ostatní“ „My sme spolu“

Podpodpis „Pridajte sa do našej komunity, ktorá zdieľa všetko“
Tretie pole je pole výhod a hodnôt UbiShare „Vytvárame lepší svet bez ziskov, monopolov a diktatúr. Vytvárame
slobodný a demokratický priestor pre ľudí, ktorí chcú zdieľať svoje užitočné predmety. Narozdiel od „sharing“
monopolov naše zisky plynú do spoločného fondu a nie do vreciek vlastníkov. Z tohto spoločného fondu budeme
vytvárať spoločné priestory a predmety k užívaniu. Narozdiel od ostatných monopolov chceme byť priestor, kde vy
určujete pravidlá a kde dochádza k solidárnemu spolužitiu. Najímať predmety je ekonomickejšie, ekologickejšie a
pohodlnejšie. Nemusíte si kupovať predmet, ktorý použijete len pár krát v živote a aj predmety, ktoré často používate,
budú takto lacnejšie a lepšie využité, čo ich výrobu robí ekologickejšou. Pri spoločných predmetoch sa nemusíte starať
o vlastníctvo, údržbu a skladanie, alebo budete za túto starosť odmenený. Každý, kto má nejaký predmet v osobnom
vlastníctve, ho môže u nás prenajať, bez zbytočnej námahy a byrokratických ťažkostí, zaistíte si tak dodatočný zdroj
príjmu a to bez toho, že by ste stratili vlastníctvo tohto predmetu. Naším snom je, aby sme potrebovali len tretinu
dnešných áut na cestách a aby boli všetky bezemisné, ale aby tieto autá boli našim spoločným vlastníctvom a nie
vlastníctvom monopolu.“

Štvrté pole je pole kvantifikovaných výhod UbiShare na príklade auta, počítača a špeciálneho náradia. O koľko
lacnejšie, menej času k činnostiam okrem užívania, ekologickejšie.

Prvé pole rovnaké ako v aplikácii, len vo webovom formáte.
Bazár podobný, prvá stránka čo, kde a kedy?, inak prispôsobené väčšiemu formátu.

Komunitné fóra spojené s hlasovacími systémami – Zaradené podľa tém do štvorcov. Hore jeden štvorec pre najnovšie
hlasovania, dole štvorce pre rôzne témy diskusií, nielen klasické četové, ale aj na video, dole štvorec pre vytváranie a
kupovanie spolkových predmetov (vlastníkom je viac než jeden užívateľ), úplne dole blogy. Neskoršie hore štvorec pre
vytváranie spoločných predmetov pre všetkých užívateľov a pre tvorbu skladov, jednak z osobnej inciatívy, inak zo
spoločného fondu.

Hlasovanie, blog a diskusné fórum môže spustiť každý.registrovaný užívateľ. Diskusné fóra ešte neisté vo forme
4chan? Hlasovací systém – Lachmann a ost.
Možnosť četu a pridávania priateľov medzi užívateľmi, na pravej liste užívateľa, profilu a nastavení.

II. Mobilná app (natívna alebo hybrid web): jedna pre komunitný sharing, druhá pre peňažný prenájom
Hlavná app je pre peňažný model,
Pri inštalácii otázka zapnutia polohových služieb s varovaním, že ak nie, bude nutné overovanie inými metódami akotelefónnym číslom, IP adresou, plným menom atď.
Prvá obrazovka dve veľké tlačidlá vedľa seba:

IIA prenájom alebo IIB nájom predmetu (svetlo a tmavomodrá ako na webstránke), pod prenájmom ale nutná
registrácia s tlačidlom, ktorá toto oznamuje. Hore tlačidlo na menu.

IIA Prvé tlačidlo povedie k registrácii v prípade, že nie je registrovaný. Ak je registrovaný, prihlásenie sa deje pri
otvorení aplikácie automaticky.

Pri registrácii plné a pravdivé meno (povinné, toto musí byť verejné aj pre ostatných užívateľov- krúžkovacie pole), ad-
resa (povinné, nemusí byť verejné – pole), telefónne číslo (nepovinné a možnosť anonymity, pole.), bankové alebo iné
platobné spojenie (povinné a možnosť anonymity – pole). Po prihlásení postup registrácie predmetu, s tutoriálom pri
prvom použití – 1. krok, fotografovať predmet zo štyroch uhlov, po druhé zadať kategorizáciu a identifikáciu predmetu,
aplikácia alebo databáza spojená s prehľadávaním internetu a verifikuje predmet. Polia: Kategórie predmetu, doprava,
elektrické spotrebiče, archívne zariadenia, náradia, zadanie buď prelistovaním, alebo zadaním názvu a spoznaním názvu
aplikáciou, presná identifikácia prve všeobecne, podobný postup, prípadne výrobné číslo a číslo licencie, hodnota pred-
metu, ak bol kúpený, pole pre pridanie kúpneho dokumentu, alebo záruky, ak nie, neskôr preverenie hodnoty na inter-
nete, typické miesto skladovania predmetu, dátum kúpy predmetu, časová dostupnosť predmetu – kalendár pre týždeň,
mesiac alebo rok, predávanie predmetu – osobne, s emailom, telefonicky, na vyhradených miestach v partnerských
obchodoch alebo miestach. Minimálna možnosť kontaktu je čet, v prípade iných kontaktných údajov je možné túto
možnosť zrušiť (neistá f.). K uzavretiu registrácie, aby bolo možné predmet prenajímať, je nutné uzavrieť proces, aj keď
ho možno prerušiť a uložiť.

Po uzavretí registrácie sa otvárajú identifikačné a zabezpečovacie možnosti – QR kód, ktorý je možné vytlačiť, alebo
digitálne uložiť, digitálne alebo fyzické zabezpečenie, ktoré je možné poslať prenajímateľovi, vo forme GPS lokátora
alebo zámku.

Potom pole k skladu predmetov, kde sa ukazujú všetky predmety, ktoré užívateľ prenajíma. Na ľavej strane profil a
nastavenia užívateľa. Profil skutočná fotografia (povinné). Všeobecné nastavenia predávania sa môžu upraviť, rovnako
ako sa po druhom predmete nemusia ukazovať.
V nastaveniach užívateľa je kalendár dostupnosti.
Ak prijal polohovú službu – všetko rovnaké až na miesto predmetu, možnosť určiť “tu”, neskôr možnosť kedykoľvek
určiť polohu predmetu “tu” a uložiť ju.

Pri odovzdaní=predávaní predmetu ak neprijal polohové služby – užívateľ dostane správu aj v prípade, že je aplikácia
vypnutá, ak má zapnutú možnosť četu, môže kontaktovať a byť kontaktovaný. Pri osobnom odovzdaní (ie predávaní)
prenajímateľ potvrdí odovzdanie predmetu v konte alebo podľa QR kódu, následne v prípade voľby nájomcu vie sle-
dovať jeho polohu. Pri odovzdaní na vyhradených miestach potvrdí jeho uskladnenie na vyhr. mieste buď v konte alebo
podľa QR kódu. Pri vypršaní prenajatého času dostane opäť správu a po odovzdaní predmetu na vyhradenom mieste
rovnako, spätné prevziatie potvrdzuje rovnako ako predtým.
Ak prijal polohové služby – Všetko rovnaké až na pole presné miesto predmetu. Nastavenie užívateľa zahŕňa možnosť
regulovať polohové služby – mať ich stále zapnuté, zapnúť a vypnúť. Pri osobnom predávaní predmetu môže v prípade
voľby nájomcu vidieť jeho polohu a nemusí kontaktovať nájomcu kvôli svojej polohe.

IIB. Druhé tlačidlo najať predmet.
Po kliknutí rozdielny priechod v prípade registrácie a bez registrácie, tiež podľa prijatia polohových služieb.
Pre všetkých – rovnaká ďalšia biela stránka s polom “Čo hľadáte?” Zadanie podľa názvu a spoznanie aplikáciou, alebo
podľa prehliadania kategórií. Inak tlačidlo k bazáru. Bazár sú rôzne farebné štvorce so symbolmi pre rôzne kategórie,
následne ďalšie kategórie až k prehliadávaniu predmetov.

IIB1. Ak užívateľ nie je registrovaný a neprijal polohové služby – pri prehliadavaní predmetov ďalšie otázky (v podob-
nom poli ako prvá otázka) “Kde ste?” “Kedy to chcete?” – Predmety sa ukazujú podľa miesta dostupnosti (default to
isté mesto alebo 5 km okolie, následne možnosť zmeniť rádius a miesta pre dostupnosť), podľa časovej dostupnosti
spolu s informáciou spôsobu predávania. Po nájdení predmetu a kliknutí naňho musí zadať identifikačné informácie –
plné a pravdivé meno a spoznanie IP adresy, alebo telefónne číslo a plné a pravdivé meno, následne platobné informácie
– netbanking, stiahnutie z účtu, kreditné a debitné karty, PayPal, následne informácia “Môžete si tieto úkony ušetriť re-
gistráciou” s možnosťou na druhý krát (ak súhlasí so spoznaním konta a,alebo IP adresy) odstaviť toto oznámenie.
Následne stránka kontaktu s prenajímateľom podľa zvoleného spôsobu predávania u prenajímateľa. V prípade pre-
dávania osobne sa podľa voľby prenajímateľa (ohľadom polohových služieb) otvára mapa so súčasným a budúcim
miestom predmetu. Súčasne je možné kontaktovať prenajímateľa v čete. Pri predávaní na vyhradených miestach sa bez
ohľadu na voľbu prenajímateľa otvára mapa budúceho miesta predmetu. Pri prevziatí predmetu v prípade osobného pre-
vziatia potvrdí nájomca prevziatie buď v konte, alebo podľa QR kódu. Pri prevziatí na vyhradených miestach rovnako.

IIB2. Ak užívateľ nie je registrovaný a prijal polohové služby – Pri prehliadavaní predmetov ďalšie otázky (v podob-nom poli ako prvá otázka) “Kedy to chcete?” – Predmety sa ukazujú podľa miesta dostupnosti (default to isté mesto
alebo 5 km okolie, následne možnosť zmeniť rádius a miesta pre dostupnosť), podľa časovej dostupnosti spolu s in-
formáciou spôsobu predávania. Po nájdení predmetu a kliknutí naňho musí zadať identifikačné informácie – plné a
pravdivé meno, alebo telefónne číslo, následne platobné informácie – netbanking, stiahnutie z účtu, kreditné a debitné
karty, PayPal, následne informácia “Môžete si tieto úkony ušetriť registráciou” s možnosťou na druhý krát (ak súhlasí
so spoznaním konta a,alebo IP adresy) odstaviť toto oznámenie. Následne stránka kontaktu s prenajímateľom podľa
zvoleného spôsobu predávania u prenajímateľa. V prípade predávania osobne alebo na vyhradených miestach podľa
voľby prenajímateľa sa otvára mapa so súčasným a budúcim miestom predmetu. Súčasne je možné kontaktovať pren-
ajímateľa v čete. Ak má predmet GPS lokalizáciu, nemusí potvrdiť jeho prevziatie podľa QR kódu.

IIB3. Pre registrovaných užívateľov prvý krát – Pri prehliadávaní predmetov to isté ako v prípade IIB1, resp. IIB2 až na
(žiadnu) identifikáciu a platbu, tu je možné dodatočne vytvoriť konto a previesť naňho peniaze, táto možnosť je
rovnako vo všeobecných nastaveniach. Platobné informácie nie je nutné opätovne zadávať, ak sú už uložené.

IIB4. Ak je užívateľ registrovaný a neprijal polohové služby – Prehliadanie predmetov ako v prípade IIB1 spolu s
históriou prehliadavania, watchlistu predmetov, platba ako v IIB3, prevziatie predmetu rovnako ako v IIB1.

III. Druhá komunitná app. Pri inštalácii otázka zapnutia polohových služieb s varovaním, že užívatelia majú možnosť
nepožičiavať niekomu bez nich, alebo sú pri niektorých predmetoch povinné. Na začiatku tlačidlo na registráciu (svetlo
zelená). Registrácia rovnaká ako v II.

Ďalej rovnako ako v II dve tlačidlá (svetlo a tmavozelené s odtieňom fotografií požičiavania) – požičať predmet a
požičať si predmet.

Ďalej rovnako ako IIA v pridávaní predmetu až na špeciálne pole možnosť požičať pre nových užívateľov bez meny
(„vzduch“ alebo „karma“ alebo „poukážka“). Tiež existuje možnosť požičiavať pod cenu.
Ďalej rovnako ako v II až na platbu, táto sa deje prostredníctvom vnútornej meny, ktorá sa počíta podľa času (od minút
až do dní – variabilná jednotka) a podľa hodnoty predmetu (pri predpokladanom životnom užívacom čase predmetu).

Teraz najčítanejšie