Denník N

Ficov Trump a Sopkov Kennedy

Predseda vlády včera publikoval komentár na portáli HNonline, kde parafrázoval výrok súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa: Slovensko first! Verejne sa tak opäť prihlásil k zodpovednosti za stav stredného odborného školstva, pretože viac ako desať rokov mal ako predseda vlády spolu so svojimi straníckymi predsedami a poslancami samosprávnych krajov príležitosť riadiť odborné školstvo.

Ale čo sa stalo, stalo sa, je potrebné sa dívať do budúcnosti. Dokonca i napriek minulotýždňovým „úderným“ údajom o 63 percentách neumiestnených absolventov stredných škôl v pracovných pozíciách vo svojom odbore, ktorým chýba hlbšia analýza ich zamestnanosti v príbuzných odboroch, resp. či sa nezamestnali v zahraničí (kde skrátka viac zarobia) alebo nepokračujú cez nadstavbové štúdium alebo inou formou v získavaní vyššej kvalifikácie. Veď napokon v ten istý deň ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná oznamuje, že 77 stredných škôl na modernizáciu svojho vybavenia 50 miliónov eur z európskych fondov, tak prečo potom plytvať zdrojmi?

Iste, už počujem ako opozícia len rýpe, mediálne útočí. Po tej avizovanej diskusii so zástupcami samosprávnych krajoch začnime realizovať zmeny o zmenách vzdelávacích programov študijných a učebných odborov alebo motivačnom zvýhodnení financovania určitých odborov, ktoré bude vychádzať z potreby daného regiónu. Dokonca poďme ešte ďalej, cestou, ktorú vo svojom statuse naznačil Jakub Šimek, kedy budeme vytvárať infraštruktúru z pohľadu na celoživotné vzdelávanie podstatne pružnejšie ako je tomu teraz.

Zamyslime sa nad efektívnosťou akejkoľvek centralizácie v zásahov štátu. Ako príklad nám môže slúžiť fakt, že vládny program s dotáciou takmer dva milióny eur pre návrat „mozgov“ zo zahraničia v minulom roku oslovil len piatich odborníkov. Je to ešte menej ako v predošlom roku 2016 (vtedy sme prilákali až ôsmich), keď rezort školstva program spustil. Výsledky systému duálneho vzdelávania tiež nie sú oslnivé (v súčasnosti 2661 žiakov), je nevyhnuté uvažovať o finančných stimuloch i pre zapojené školy a firmy samotné budú musieť vyvíjať vyššiu aktivitu.

Teda ak sa už pán predseda vlády chcel inšpirovať americkým prezidentom, tak mu posúvam do pozornosti vyjadrenia Johna Fitzgeralda Kennedyho. Určite bude poznať jeho známy výrok, ktorý predniesol počas inauguračného prejavu: „Nepýtajte sa, čo môže vaša vlasť urobiť pre vás, ale čo vy môžete urobiť pre ňu.“ Dovolím si ho inovovať a aktualizovať na súčasnú zabúdanú prioritu všetkých doterajších vlád – vzdelávanie, ktoré sa v obmedzenej miere doteraz chápalo len ako priestor na prelievanie peňazí do správnych vreciek. Znie takto: „Vážene firmy, nepýtajte sa, koľko vám môže štát a školstvo pripraviť budúcich zamestnancov, ale ako vy môžete pomôcť s lepším vzdelávaním pre naše deti.“

Teraz najčítanejšie

Miroslav Sopko

Manžel, otec a učiteľ. Autor a správca www.zavretaskola.sk.