BLOG
Ivan Balluch
Ivan Balluch
581

Ako dekriminalizovať marihuanu ?

Treba si otvorene povedať, že drogy sa, bohužiaľ, stali súčasťou nášho spoločenského života, i keď oficiálne neakceptovanou a ich držanie aj v malom množstve pre vlastnú potrebu je trestným činom. Každý pokus o dekriminalizáciu držby malého množstva drog tradične stroskotá na politicky pomerne silnom tábore odporcov. Bolo by veľmi zjednodušené a nesprávne nazvať odporcov dekriminalizácie za skostnatených, spiatočníckych a prívržencov dekriminalizácie za pokrokových liberálov idúcich s dobou.

Biznis s drogami vynáša obrovské peniaze a tieto peniaze v konečnom dôsledku pochádzajú od konzumentov drog, zväčša závislých nešťastníkov, ale aj príležitostných užívateľov. Preto je správne, že legislatíva vytvára tlak aj na tieto skupiny. Či sa to niekomu páči alebo nie, uvoľnenie v tomto smere je v povedomí drogami najohrozenejšej vekovej skupiny – mladých ľudí, určitým spôsobom legitimizácie. Je to niečo podobné, ako keď šestnásťročný dospievajúci človek vidí všade okolo seba fajčiarov, sediacich v štýlových kaviarňach alebo hostincoch, ako si vychutnávajú svoje dúšky tabaku a to v kontraste s tým, čo sa o škodlivosti fajčenia dozvedá v škole. V nevyzretej mysli sa fajčenie stáva prejavom dospelosti a keď sa takýto človek fajčiť naučí, darmo mu bude niekto na krabičku cigariet kresliť rakovinou zničené pľúca. Tak ako väčšina fajčiarov, aj väčšina narkomanov vie, že ich návyk je škodlivý. Preto súčasťou prevencie proti drogám musí byť aj ich vytesňovanie zo spoločnosti. Otázka znie, či je súčasný stav právny stav tým správnym spôsobom vytesnenia. Dovolím si však tvrdiť, že ak je aj absolútna kriminalizácia držby akéhokoľvek množstva drog prežitá, prežité sú aj súčasné predstavy dekriminalizácie. Navrhovatelia totiž v princípe neprišli s niečím novým,  ale stále sa pohybujú iba v legislatívnych dimenziách trestného činu alebo priestupku. I keď treba oceniť, že reálnemu svetu sa približujú požiadavky na vynútenie si určitej spolupráce od hriešnika, prvýkrát prichyteného s drobnou dávkou drogy.

Držanie malej dávky drogy pre vlastnú potrebu nie je potrebné dekriminalizovať spôsobom, že pri prvom prichytení to bude posúdené ako priestupok a pri druhom počas jedného roka trestný čin. Tento skutok môže byť trestným činom ako doposiaľ. Môže však dôjsť k legislatívnej úprave trestného konania pri tomto skutku, niečo na spôsob účinnej ľútosti, ako je to pri daňových deliktoch alebo zanedbaní povinnej výživy (doplatenie celého dlhu znamená zánik trestnosti). Pri držaní malého množstva drog by účinná ľútosť mohla vyzerať inak, napríklad:

  • priznanie a oľutovanie skutku
  • spolupráca s políciou – opis spáchania skutku zameraný najmä na spôsob nadobudnutia drogy
  • podrobenie sa lekárskemu vyšetreniu a v prípade zistenej závislosti na návykových látkach podrobenie sa liečbe zo závislosti pod kuratelou súdneho úradníka
  • absolvovanie  odbornej prednášky o škodlivosti návykových látok
  • povinnosť hocikedy na vyzvanie polície alebo súdneho úradníka podrobiť sa testu na návykové látky

A ak by páchateľ splnil tieto podmienky, zanikla by trestnosť činu a nemal by záznam v  registri trestov. Na splnenie týchto podmienok by páchateľ dostal určitú lehotu (legislatívne stanovenú, prípadne určenú lekárom). V tejto lehote by samozrejme nesmel prechovávať už žiadne drogy, žiadne drogy užívať a počas tejto lehoty by bolo jeho trestné stíhanie prerušené (na čo by bolo potrebné upraviť Trestný poriadok). Na to, aby mohol policajt po uplynutí lehoty trestné stíhanie zastaviť, vyžiadal by si potrebné správy od súdneho úradníka, vyšetrujúceho lekára prípadne z liečebného centra. Špecifická by bola požiadavka na spoluprácu s políciou. Ťažko predpokladať, že konzument vždy pozná meno toho, kto mu drogu predal. Zánik trestnosti by však nebol možný, ak by sa preukázalo, že konzument vo svojej výpovedi klamal alebo zamlčal dôležité skutočnosti. Taktiež by bol povinný proti predajcovi drog svedčiť. Súčasne by bol takto vytvorený legislatívny tlak na políciu a prokuratúru, aby sa pri zistení páchateľa dá sa povedať drobného drogového deliktu nezabúdalo na tých, ktorí mu drogu predali, teda na páchateľov omnoho závažnejších drogových deliktov.

Načrtnuté podmienky nie sú nesplniteľné a pre mladého človeka, alebo nielen mladého, ktorý urobil tú hlúposť, že sa nechal z nerozvážnosti nahovoriť na „vyskúšanie“ marihuany, by bol trestný proces „okorenený“ uvedenými podmienkami dostatočným ponaučením, aby už v budúcnosti zbytočne nepokúšal osud. Samozrejme, ak by niekto takúto formu „účinnej ľútosti“ využil, vzťahovala by sa na neho ďalšia lehota, ktorá by začala plynúť od právoplatnosti zastavenia trestného stíhania, počas ktorej by nesmel mať pri sebe ani minimálne množstvo drog. Potom by to už bol trestný čin bez vyššie uvedených možností.

Výhoda toho, že držanie aj malého množstva drog by ostalo trestným činom s možnosťou zániku trestnosti spočíva najmä v tom, že vytvára tlak na páchateľa, aby aktívne, svojím konaním a nielen slovne do zápisnice, svoje konanie oľutoval. Súčasne, na rozdiel od súčasného stavu, ho to motivuje do budúcnosti zdržať sa obdobného konania, pretože aj čistý trestný register je dosť významná devíza do života, ktorú si niekedy človek uvedomí až vtedy, keď je prvýkrát trestne stíhaný. Bol by to tak aj významný spôsob prevencie pre tých, ktorí sa napriek omylu chcú zaradiť do riadneho života. Ak by bolo držanie malého množstva drog iba priestupkom, motivácia páchateľa by nemusela smerovať k rozluke s drogami ale k tomu, aby si v priebehu roka dával lepší pozor.

 

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

kedysi som vyštudoval humánnu geografiu na PriF UK v Bratislave a rád na ňu spomínam

Blogy

|