Denník N

Sídlisko Februárka – koho víťazstvo? – virtuálna prechádzka

V mrazivej atmosfére prinášame mrazivú videoprechádzku. Udalosti víťazného februára 1948 neoslavujeme, chceme pripomínať novým generáciám aj mrazivé stránky minulosti a pamätať, aby sa totalitné režimy neopakovali!

Unikátne sídlisko v kontexte histórie architektúry. Jeho zákutiami prevedie historik architektúry, pamiatkár a jeho obyvateľ Denis Haberland. Navarte si teplý čaj a pozerajte!

adresa: Račianska ulica (bývalá ul. Februárového víťazstva), Bratislava

architekt: Štefan Svetko

spoluautor: Štefan Ďurkovič, Mária Krukovská, Emil Vician, Václav Houdek

projekt: 1957

realizácia: 1958 – 1961

Pozdĺž SV radiály z centra Bratislavy na Raču, v mierne svahovitom teréne medzi železničnou traťou a Račianskou ulicou postavili koncom päťdesiatych rokov jedno z prvých sídlisk, ktoré predstavuje medzník v hromadnej bytovej výstavbe na Slovensku. Kompaktné, na neskoršie pomery malé sídlisko rozdelené na 4 sekcie je na juhu, smerom k centru ohraničené Račianskym mýtom a Smrečianskou ulicou. Na západnej strane tvorí jeho hranicu Pionierska ulica, na východnej Račianska ulica, ktoré sa na severe spájajú do križovatky spolu s Jarošovou a Kukučínovou ulicou. Os sídliska tvorí Sibírska ulica, ktorá je súbežná s Račianskou. Vstupnou bránou sídliska je park na Račianskom mýte, situovaný v krajnej polohe bývalého vonkajšieho predmestia Kvetná dolina (Blumenthal). Park je pozostatkom viníc a katolíckeho a evanjelického cintorína, ktoré tu boli zriadené v posl. štvrtine 18. storočia za niekdajšou líniou mestských šancí alebo valu, ktorého línia prebiehala dnešnou Šancovou ulicou.

Komplex bytových „LB“ domov, ktoré sú v sekcii A a D rozložené riadkovým spôsobom pozdĺž hlavnej osi sídliska, sprevádzajú pavilóny občianskej vybavenosti, predškolské a školské zariadenia. Za pásom týchto domov, ktoré súčasne tvoria protihlukovú bariéru, sú tiché a vzdušné vnútroblokové priestory. Pešie priečne trasy vedú cez podchody. Použité boli horizontálne radové, doskové a bodové a výškové obytné domy. Partery mnohých bytových domov majú obchodné prevádzky, čím doplňujú ich monofunkčný účel. Obytné budovy majú liate vertikálne priečne nosné konštrukcie (typ LB) a montované stropy z vtedy masovo rozšírenej sústavy T16. Nie sú to „klasické“ paneláky. Popri technológii liateho betónu realizovaného veľkoplošným debnením, boli v sekcii B a D (medzi Kraskovou a Kyjevskou ulicou) realizované bytové domy tradičnou technológiou na báze ŽB skeletu vyplneného tehlou a domy boli ukončené valbovými škridlovými strechami (typy TO3 B a T16).

Sídlisko zároveň plynulo nadviazalo na starší bytový komplex tvorený 4 obytnými blokmi tzv. Legiodomov a rodinných domov postavených v r. 1923-25 architektmi Dušanom Jurkovičom a Jozefom Paclom. Toto skĺbenie staršej zástavby spolu s harmonickým rozložením domov rôznych výšok, prehľadná veľkosť komplexu, množstvo zelene a ihrísk, veľký počet výtvarných diel inštalovaných vo verejnom priestore a dostatok plochy pre statickú dopravu, realizácia veľkokapacitných garáží, výborné architektonické riešenie a elegantný vzhľad, spolu s konštrukčnými novinkami a užívateľsky príjemnými bytovými dispozíciami vytvorili z tohto experimentálneho sídliska jedno z najlepších toho obdobia nie len na Slovensku ale aj v bývalej ČSSR.

Pripravovaná videoprezentácia formou komentovanej prechádzky predmetným sídliskom má snahu nekonvečným spôsobom poukázať na jeho kvality, špecifiká, urbánne legendy, neskoršie, skôr nevhodné zásahy, intímne zákutia a na jeho sexy fotogenický vzhľad, pre ktorý je často vyhľadávaný filmármi a tvorí kulisu minulej i súčasnej televíznej i filmovej produkcie.

Text: Denis Haberland

Video: Juraj Starovecký

Redakcia a dramaturgia: Lenka Bednárová, Zuzana Duchová

Vyrobené pre ikra.sk

Iná kultúra – IKRA

Zdroje a literatúra:

SVETKO, Štefan: Progresívny systém tradičnej výstavby v sídlisku „Februárka“ v Bratislave. Projekt, 1957, 5, s. 3 – 5.

DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002. 512 s.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kol.: Bratislava – atlas sídlisk. Vitajte v panelstory! Bratislava, Slovart 2011, s. 83-91 a s. 310-311

JANKOVIČOVÁ, Sabina: Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012 (súpis), BA I., II., III., IV. a V., Lidl, resculpture.sk

http://www.register.ustarch.sav.sk/index.php/sk/objekty/235-s%C3%ADdlisko-febru%C3%A1rka.html

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy