Denník N

70 rokov od „Víťazného februára“: Vojna pamätníkov

Niekde majú pamätník Vasiľa Biľaka, inde ulicu Dr. Jozefa Tisu.
Niekde majú pamätník Vasiľa Biľaka, inde ulicu Dr. Jozefa Tisu.

Keď už tu máme okrúhle výročie „Víťazného februára“, patrí sa prísť s nejakým primeraným darčekom. Tak sme navrhli zakázať inštalovanie komunistických pamätníkov a registrovanie ochranných známok na komunistické symboly. Všetko najlepšie!

Komunistický režim zvykol nazývať Víťazným februárom udalosti z februára 1948, počas ktorých československí komunisti definitívne skoncovali s hrou na demokraciu a chopili sa absolútnej moci. Vládna kríza v roku 1948 začala 20. februára demisiou ministrov za demokratické strany (národní socialisti, lidovci a demokrati) a skončila 25. februára prijatím ich demisie prezidentom Edvardom Benešom. Tento týždeň odvtedy uplynulo 70 rokov.

Chránené komunistické symboly?

V utorok 20. februára 2018 zhodou okolností končilo medzirezortné pripomienkové k návrhu novely zákona o ochranných známkach. Lekár a právnik Peter Kováč prostredníctvom svojich blogov upozornil na pokus kotlebovcov zaregistrovať si ochrannú známku na svoj znak obsahujúci gardistický dvojkríž. Neúspechom tento pokus zatiaľ skončil aj vzhľadom na Kováčovu chvályhodnú aktivitu, ktorou pripomenul, že nemožno registrovať ochrannú známku na označenie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom, s čím sa stotožnil aj Úrad priemyselného vlastníctva.

Komunistickej strane Slovenska však v minulosti bola zaregistrovaná ochranná známka na ich symboly s päťcípou hviezdou, kosákom a kladivom, ktoré používal ako svoje symboly komunistický režim. Aby nevznikali pochybnosti, či možno registrovať ochrannú známku na komunistické a fašistické symboly, Občianska konzervatívna strana (OKS) využila pripomienkové konanie a navrhla do zákona doplniť, že nie. A že ak taká ochranná známka zaregistrovaná bola, treba ju zrušiť.

A urobili sme tak presne 70 rokov od podania demisie demokratických ministrov Gottwaldovej vlády. Prvý darček.

Biľakov pamätník a Tisova ulica

Je smutné, že aj takmer tri desaťročia po Novembri 1989 existujú na Slovensku verejné priestranstvá pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu. Ešte z prednovembrových čias pretrvávajú pamätníky, pomníky, pamätné tabule a sochy pripomínajúce predstaviteľov komunistického režimu, dôležité udalosti komunistického hnutia, či obsahujúce komunistickú symboliku.

A čo je ešte horšie, pribúdajú k ním nové. Komunistické aj fašistické. Pamätník Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej, pamätná tabuľa komunistického prokurátora Jána Pješčaka vo Veľkom Lipníku, Tisova socha v Čakajovciach, busta Ferdinanda Ďurčanského v Rajci, Tisove pamätné tabule v Bytči, Rajci a Oščadnici, či Ulica Dr. Jozefa Tisu vo Varíne.

My nič, my orgány. My nie

Orgány činné v trestnom konaní však takéto konanie nepovažujú za naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, ktoré postihujú prejavovanie sympatií k hnutiam smerujúcim k potlačeniu základných práv a slobôd, či výrobu a šírenie extrémistických materiálov. A žiadny iný zákon nebráni tomu, aby u nás boli inštalované nové pamätníky a pamätné tabule oslavujúce totalitné režimy.

Keď sú orgány činné v trestnom konaní nečinné, rozhodli sme sa s tým niečo spraviť my. Spolu s Petrom Osuským (SaS) a Vierou Dubačovou (SPOLU) sme navrhli zákon, ktorým sa zakazuje inštalácia komunistických pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ, ako aj pomenovávanie ulíc a verených priestranstiev po komunistických predstaviteľoch a udalostiach. A keďže sme presvedčení, že komunistom aj fašistom treba merať rovnakým metrom, zákaz sa, pochopiteľne vzťahuje nielen na komunistické pamätníky a ulice, ale aj na fašistické.

Okrúhle 70. výročie vyvrcholenia „Víťazného februára“ pripadlo na dnešok. V nedeľu sa však návrhy zákonov podávať nemôžu. Tak sme náš návrh podali už v piatok. Druhý darček.

Nezabúdať na zlo komunizmu a fašizmu

Komunizmus a fašizmus sú totalitné ideológie, ktoré v 20. storočí viedli k nastoleniu zločineckých režimov, ktoré zlikvidovali demokratický právny štát, porušovali ľudské práva a páchali zločiny na vlastných občanoch. Pripomínať si zločiny oboch režimov, poukazovať na ich vinníkov a uctiť si pamiatku ich obetí si treba pri každej príležitosti, nielen pri okrúhlom výročí.

My v OKS nezabúdame a obete komunistického režimu si pripomenieme aj dnes na spomienkovom stretnutí pri ich pamätníku. Také pamätníky Slovensko potrebuje. Nie Biľakove tabule a Tisove ulice.

***

Pozvánka na Spomienku na obete komunistickej totality

OKS: Február 1948 je mementom krehkosti demokracie voči brutalite diktatúry

OKS proti ochranným známkam pre fašistov a komunistov

OKS navrhuje zakázať komunistické tabule

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).