Denník N

Aké odbory budeme potrebovať?

Predstavme si, hoc nás to škola neučí, že meníme vzdelávací systém. Na jednej strane pracujeme s časom, ktorý žiaci strávia výučbou. Na strane druhej chceme deti naučiť všetko dôležité, aby boli pripravené pre život. Aké predmety by sme vylúčili, zlúčili alebo vytvorili? Vieme vôbec dnes predpokladať aký bude svet po skončení strednej školy? Čo tu bude a nebude o takých 10-15 rokov?

Pre lepšiu predstavivosť o tom, ako sa svet zmenil za posledných 13 rokov je tu jeden údaj. V roku 2005 ani polovica ľudí nemala prístup na internet.  V roku 2017 to bolo už 81%.

To znamená,  že v roku 2005 väčšina z nás nepoužívala ani sociálne siete, ktoré dnes tvoria každodennú súčasť nášho života. Sotva si niekto zarábal tvorbou marketingu na sociálnych sieťach, streamovaním počítačových hier, blogovaním či vlogovaním.

Môžeme povedať, že sú to výnimky ale skúsme sa zamyslieť, ako by sme na takéto profesie pripravili novú generáciu z hľadiska budúceho zamestnania či už priamo alebo z hľadiska zamestnaní, ktoré s nimi súvisia. Dobrí vlogeri predsa potrebujú marketérov, právnikov aj ekonómov.

Navyše zmena nenastala len v príchode nových profesií. Nastala aj v ‘‘tradičných‘‘odboroch, ktoré sa vyučujú na Slovensku už od jeho vzniku. Ilustrujúci príklad sú ekonómovia, v roku 2005 si takmer 4400 ľudí s ekonomickým vzdelaním, hľadalo zamestnanie cez úrad práce. V roku 2017 to bolo len necelých 700. Pričom počet ľudí, ktorí získali diplom z ekonómie bol v roku 2016  približne o polovicu vyšší než v roku 2004.

Takýto trend sa netýka iba ekonómov ale aj strojárov, stavbárov či učiteľov.
Opačný trend zažívajú napríklad odbory ako právo alebo politické vedy.

Za symbolických 13 rokov, sa dopyt  po niektorých odboroch diametrálne zmenil. Vo svete voľného trhu sa na takúto situáciu sotva dokážeme pripraviť. Takže plánovanie koľko ľudí z akého odboru môžme vyprodukovať už nie je možné.

Pre tento účel naberá nový zmysel priebežné učenie. Nie to, pri ktorom sa žiaci ZŠ priebežne učia  zo starej učebnice. Priebežné v zmysle neustálej zmeny a prispôsobeniu k aktuálnym výzvam.

Nejde pritom iba o kritické myslenie ale aj riešenie modelových situácií. Prepájanie teoretického štúdia a praktických skúsenosti. Prax, ktorú nevykonávajú učitelia ale zamestnávatelia a sami si tak prispôsobujú študentov pre svoje potreby. S ich pričinením sú školy schopné pripravovať ľudí na vždy aktuálne pracovné pozície. Vďaka tomu dokážeme oddeľovať ľudí na tých, ktorí vedia niečo a tých, ktorí vedia o niečom.

Zdroje: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-vysoke-skoly.html?page_id=9596
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/2011.html?page_id=99082
https://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/news/iba-polovica-slovenskych-domacnosti-ma-pocitac/

Teraz najčítanejšie

Jozef Gašparík

Študent politológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Spoluzakladateľ vysokoškolského, vzdelávacieho projektu Praxuj.sk