Denník N

Tajomník bezpečnostnej rady SR ani len netušil, že tu „nejaká mafia“ je…

Tajomník bezpečnostnej rady SR tvrdí, že ani len netušil že tu nejaká mafia je. Veľmi zaujímavé tvrdenie od človeka v takejto funkcii. Myslím, že je potom celkom legitímne sa pýtať, na čo tu máme takúto radu, ktorá ma pomáhať definovať bezpečnostný systém našej krajiny a jej tajomník ani len netuší, že tu je vôbec nejaká mafia?

Čo je však úlohou tejto rady? Pre objektivitu by asi by bolo dobré sa pozrieť aj na toto a na úlohu samotného tajomníka, lebo často sa tu spomína bezpečnostná rada a pán Jasaň ako jej tajomník je dokonca spájaný s ľuďmi, ktorí sú naviazaní práve na Ndranghetu. Takže čo to vlastne je Bezpečnostná rada štátu? Aká je jej základná úloha a akú úlohu v nej zohráva jej tajomník? Takto je to definované v dokumente Štatút Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Čl. 2 Pôsobnosť bezpečnostnej rady (bod 1)

“Základnou úlohou bezpečnostnej rady je podieľať sa na tvorbe a realizácií spoľahlivého bezpečnostného systému Slovenskej republiky, zabezpečovať koordináciu opatrení na praktické uskutočňovanie úloh v oblasti bezpečnosti Slovenskej republiky a jej medzinárodných záväzkov, pripravovať pre vládu návrhy opatrení na zachovávanie bezpečnosti štátu, na predchádzanie krízovým situáciám, ako aj návrhy na riešenie vzniknutej krízovej situácie. “

Čl. 6 Externá spolupráca (bod 4)

“Bezpečnostná rada pri vytváraní a realizácii bezpečnostného systému Slovenskej republiky úzko spolupracuje s výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi. “

Čl. 7 Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (bod 1)

“Činnosť bezpečnostnej rady zabezpečuje Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“). Za činnosť kancelárie zodpovedá jej riaditeľ. Riaditeľ plní funkciu tajomníka bezpečnostnej rady. Úlohy tajomníka stanovuje rokovací poriadok bezpečnostnej rady. “

zdroj: http://www.vlada.gov.sk/data/files/6371_statut-a-ulohy.pdf

Podľa spomenutého dokumentu teda pán Jasaň stojí na čele kancelárie Bezpečnostnej rady SR, ktorá zabezpečuje činnosť rady. Preto sa opäť vrátim k mojej otázke zo začiatku – je skutočne možné, že človek v takejto pozícii ani len netuší, že je tu jedna z najsilnejších zločineckých skupín na svete, ktorá môže ohrozovať aj bezpečnosť krajiny, resp. jej obyvateľov? Ak je tomu tak, na čo tu máme takéto orgány? Som veľmi sklamaný (nie prekvapený) z postoja našich politikov, ktorí nie sú schopní ani po tomto všetkom povedať, zlyhali sme, zabezpečíme transparentné, objektívne a rýchle vyšetrenie toho čo sa stalo. Namiesto toho tu môžeme sledovať ostentatívne prejavy, silné no prázdne vyhlásenia bez konkrétnych krokov. Zatiaľ však ako verejnosť nevieme nič, vôbec nič. Vieme iba, že Ján Kuciak ako investigatívny novinár, bol na stope niečoho veľkého, až tak veľkého že ho to stálo život. Čo ešte vieme, resp. čo nám je komunikované je, že vyšetrovanie prebieha a že pán premiér ponuka milión eur za informácie vedúce k objasneniu toho čo sa tu stalo. To je všetko, a ešte jedna vec – že opozícia a novinári sa priživujú na vražde / poprave Jána Kuciaka a jeho priateľky. Pán premiér to nie je o priživovaní, som presvedčený že všetci by sme boli radi, keby sa niečo takéto vôbec nebolo stalo a pán Kuciak by mohol pokračovať vo svojej práci. Žiaľ niekto mu v tom zabránil a pravdepodobne preto, že jeho práca niekomu vadila. Myslím si, že je prirodzené, že verejnosť, opozícia a aj novinári chcú vidieť jasné a konkrétne kroky, že nám záleží na zabezpečení bezpečnosti novinárov, slobody slova a tlače. Aj preto sa pýtame, prečo sa to stalo, ako je možné že sa to stalo a čo sa spraví preto, aby to bolo vyšetrené rovnako ako aj preto, aby sa to viac nestalo???

Teraz najčítanejšie