Denník N

Vlády, občianska spoločnosť, médiá a technologické firmy proti informačnému chaosu

Európska komisia usporiadala 27.2.2018 expertné kolokvium na tému ako čeliť falošným správam a dezinformáciam na internete. Prezentujem tu niekoľko zaujímavých myšlienok zástupkyne Rady Európy a zástupcu Google. 

Silvia Grundmann, riaditeľka odboru médií a internetu Rady Európy, navrhla rad opatrení, ktoré by mali vykonať vlády, mediálne organizácie alebo občianska spoločnosť.

Úlohy pre vlády:

zaviesť reguláciu reklám na internete

sledovať prejavy informačného chaosu v online priestore

požadovať prehľadnosť inzercie na Facebooku

rozbehnúť intenzívny tréning internetovej bezpečnosti

podporovať médiá verejnej služby a lokálne médiá

presadiť aspoň základnú úroveň poskytovania serióznych informácií z médií verejnej služby (tlačová agentúra) na internetových platformách

aktualizovať vzdelávacie programy na žurnalistických školách, najmä v medzinárodnej spolupráci vytvoriť štandardizované vzdelávacie spravodajsky zamerané programy

rozšíriť spoluprácu s knižnicami

 

Úlohy pre mediálne organizácie:

dohodnúť smernice ohľadom strategického mlčania v prípade, keď nie je žiaduce dať priestor na šírenie bludov

presadiť rázne etické štandardy spoločné pre všetky médiá

vytvárať viac vzdelávacích prvkov v rôznorodých žánrových produktoch zameraných na zlepšovanie gramotnosti v oblasti spravodajstva

šíriť informácie a reportáže o rozsahu a podstate hrozby vyplývajúcej z informačného chaosu

zamerať sa na zlepšenie kvality tituliek

 

Úlohy pre občiansku spoločnosť:

vzdelávajte ľudí ohľadom hrozieb vyplývajúcich z informačného chaosu a propagandisticko-psychologických metód, ktoré využívajú šíritelia dezinformácií a bludov

Informujte verejnosť o dopadoch informačného chaosu, ako je    zasievanie nedôvery v oficiálne zdroje a štiepenie politických strán, znepriateľovanie náboženstiev, rás, tried

vykonávajte dozornú funkciu

 

Obrázok Google: internetová mapa reklamy via blogs.smithsonianmag.com

 

Zástupca Google sa zameral na štyri oblasti:

1.Podporovať šírenie kvalitnej žurnalistiky

2. Pomáhať ľuďom nájsť kvalitné informácie (Google News)

3. Odrezať producentov falošných správ od finančných zdrojov

4. Zlepšenie vlastných produktov Google (100 000 producentov obsahu zrušili v rámci monitoringu Google, a údajne až 1,7 miliardy nevhodných reklám v roku 2016).

viac:

Teraz najčítanejšie