Denník N

Sloboda slova

 

 

Každý ma právo na slobodu slova a prejavu, každý má právo na slobodné vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie ideí a informácií bez ohľadu na hranice štátu. Každý ma právo, sme predsa právny štát. Taktiež máme právo mať strach, však nik nemá právo zastrašovať nás. Sme zastrašovaní, strašení, či vystrašení. Strach je veľmi vďačný polysém a ovládací nástroj. Boli sme ním ovplyvňovaní ako štát od nepamäti, to sa v nás hlboko zakorenilo a predsa je ťažké vyrúbať strom, ktorý je zákonom chránený. Strach existuje nezávisle na kultúre a stupni vývoja národa, alebo jednotlivca. Menia sa len objekty strachu, to, čo práve strach vyvoláva, a na druhej strane prostriedky a opatrenia, ktoré používame, aby sme proti nemu bojovali. Dnes už nemáme strach z hromu a blesku, zatmenie slnka je pre nás zaujímavým prírodným úkazom a nie zážitkom plným úzkosti, pretože vieme, že neznamená definitívne zmiznutie tohto telesa ani blížiaci sa koniec sveta. Domnievam sa, že strach a neisota sú v súčastnosti najčastejšie skloňovaným slovom. Mnohé inštitúcie v našej spoločnosti, do ktorých ľudský rod po celé generácie vkladal svoju dôveru, pretože mu dokázali sprostredkovať určitý pocit bezpečia, ktorý je však taktiež hypotetický, sú zbúrané od základov. Padajú istoty politické, sociálne, kultúrne i inštitucionálne. Mojím uvedomením je, že padajú aj istoty nás samých. Sme ovládaní strachom. Tí, o ktorých si myslíme, že sa neboja sa obávajú, či sme sa dostatočne vystrašili. Akosi sa nám to celé vymyká z  pod kontroly. Naša sloboda je obmedzovaná, vnútorný pokoj je cudzím názvom. Právo a demokracia je len v konotáciách teórií ako by sme mali fungovať a sloboda prejavu je klietka do ktorej je vhodnejšie nevstúpiť, predsa nikdy nevieme pre koho je naša pravda strachom. Je dôležité, aby existovala sloboda prejavu v súlade so zabezpečením slobody po prejave. Taktiež je potrebné mať ujasnenú tézu koncepcie slobody prejavu. Aplikácia slobody prejavu v praxi a akceptovateľnosť oponentného názoru, by mala mať svoje miesto v laviciach už prvostuňových základných škôl. Je náročná aplikácia slobody prejavu v praxi bez prežitej praxe a obrazov, ako to nefunguje už bolo dostatok nato, aby sme to v našich uvažovacích štruktúrach mali zakotvené. Strach a sloboda sú dva odlišné svety a je len na nás ,  ktorý z nich si zvolíme. Verím, že mier môže existovať aj bez vojny.

Do skorého Ja oslobodenia bez strachu a slobodného prejavenia.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie