Denník N

burina v záhrade

.

 

v týchto dňoch viac ako inokedy žiadame od politikov kultúrnosť, slušnosť, ústretovosť…  aby dohliadli na vyšetrenie káuz, ktoré  otriasajú Slovenskom.  zabúdame však, že chyba systému v ktorom žijeme, je našou každodennou – osobnou chybou. na ulici, v škole… v zamestnaní tolerujeme bossing a mobing svojho šéfa. každý deň  tŕpneme, čo mu zas sadne na nos, s akou náladou sa ráno zobudí… pre aký nezmysel si na nás, zamestnancoch zasa vybije zlosť.  tolerujeme prevahu silných nad pravom slabých.

tolerujeme homofóbnosť či xénofobnosť kolegov a známych. posudzujeme, ostrakizujeme ženy, homosexuálov, židov, čiernych, žltých… marginálne skupiny a vylúčené komunity. sme nekultúrni, neslušní a neústretoví v dennom kontakte. jedno proklamujeme – iné robíme. My sami – malí ľudia voči sebe.

ako potom môžeme žiadať kultúrnosť, slušnosť, ústretovosť od tých ktorí našim pričinením získajú moc a držia opraty krajiny?!  tak priatelia. tí hore sú naším zrkadlom. obrazom vzťahov, aké vedieme tu dolu. jeden k druhému. Ja k Tebe – Ty ku Mne. akí sme závistliví, netolerantní, neznášanliví jeden k druhému. ako si nedokážeme dôverovať ani v základných veciach. ako konformne podľa potreby meníme svoje postoje a hodnoty. ako sa nevieme zastať kolegyne, keď vidíme, že na nej nadriadený pácha očividnú nespravodlivosť – dúfajúc, že sa to zajtra neudeje MNE !  ale priatelia udeje…

dnes na Hlavnej ulici v Prešove som mal nepríjemné de-ja-vu. dav ma vrátil do roku 2015, keď  bez stopy za bieleho dňa navždy zmizol jeden z mojich študentov. ivestigatívny redaktor Hospodárskych novín. telo sa nenašlo – skutok sa nestal. dnes ma zamrazilo, keď som z nahrávky mobilného telefónu počul hlas matky Martiny Kušnírovej. nie od zimy. zmocnila sa ma úzkosť a bezmocnosť. tak ako v roku 2015.

v tej chvíli som si to uvedomil. robíme si to sami! sami navzájom.

my dolu nastavujeme podmienky – substrát v ktorom sa tí hore zakorenia. tu dolu musíme začať. začať od seba. nanovo.  byť k sebe slušní, ústretoví… k rodine, susedom, kolegom k neznámym ľuďom na ulici, v obchode…  a vyžadovať to na každom mieste. netolerovať rasizmus, fašizmus, šovinizmus. vytlačiť zo svojho osobného denného diskurzu prejavy xenofóbie, homofóbie, bossing, mobing, nezáujem jeden o druhého…  nastaviť substrát tak, aby v ňom nemohla klíčiť burina a neprerástla kvety. potom bude krajina i my v nej prosperovať.  potom nám pôjdu volení zástupcovia príkladom.

potom môžeme očakávať, že sa zlé veci nebudú diať. dovtedy … bude burina bujnieť a rásť z našich neduhov. dovtedy sa bude krajina rozkrádať a nevinní slušní ľudia budú umierať len preto, že dobre odvádzajú svoju prácu.

© ivan baláž kráľ  3/2/2018

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4