Denník N

Apolitickosť úradníkov dôležitá, ako už dávno nebola

Aj tá šedá masa úradníkov sleduje udalosti, ktoré posledné dni otriasli celou krajinou. Aj tá šedá masa úradníkov sa zobrala v zime von na námestie, aby si uctila pamiatku dvoch mladých, nevinných ľudí. Cítime zodpovednosť.

…aj nás všetkých

Vo svetle udalostí posledných dní sa práve apolitickosť objavuje a je veľmi spochybňovaná. Pred pár týždňami som sa ocitol v diskusii Rádia Aktual, kde sme dostali pozvanie porozprávať o našej iniciatíve. Okrem iného som sa vyjadril aj k tomu, že z pozície úradníka vnímam svoje pôsobenie apoliticky. Samozrejme, minister alebo riaditeľ úradu určuje smerovanie a priority.

Poctiví úradníci však svoju prácu vykonávajú bez ohľadu na to, či sa za konanie svojho najvyššieho predstaviteľa hanbia tak, že nevedia, či majú prísť na druhý deň do práce alebo ani nevedia jeho meno, lebo sa tak často mení.

Politizáciu, resp. slabú profesionalizáciu vo verejnom sektore nám vyčítajú medzinárodné organizácie v každom jednom hodnotení. A z pozície úradníka, priznávam, že to slabé hodnotenie je zaslúžené. V štátnej správe je často prítomný strach (zdedený z minulosti), strach z niekoho, kto pozná Niekoho alebo bol dosadený Niekým. Je to strach, ktorý zatvára ústa a spôsobuje sklopenie zraku a podriadenie sa. Strach taký veľký, že aj keď sa nájde “biela vrana”, ktorá sa ozve, povie svoj názor, tak je buď zatracovaný, že čo si to dovolil alebo potichu medzi štyrmi očami obdivovaný. Strach zväzuje, spôsobuje neslobodu.

Keď sme oznámili našu iniciatívu, dostalo sa nám rôznej spätnej väzby. Okrem iného aj reakcia od zamestnanca štátneho úradu v Bratislave, “…posledné, čo politické vedenia úradov potrebujú k radosti, je mať za chrbtom úradnícke hnutie, čo sa im bude pliesť do politiky a hrať sa na tých dobrých.” A to je ten problém – ako chceme budovať profesionálnu štátnu správu, ak máme o úradníkoch predstavu, že to má byť nemá šedá masa výkonnej pracovnej sily? V štátnej správe pracuje mnoho ľudí, ktorí majú vlastnú integritu, sú kritickí, kreatívni, prinášajú návrhy. V štátnej správe pracujú ľudia, na ktorých odbornosti a práci stojí a padá celý systém. Nie na konkrétnom najvyššom politickom predstaviteľovi.

Na našom prvom úradníckom štvrtku sme sa opýtali prítomných, aký je obraz úradníka a aký by mal byť. Jedným z charakteristík, ktorá obzvlášť vyskočila medzi požadovanými bola “odvaha”. Odvaha v bežných každodenných situáciách. Odvaha povedať svoj názor, ozvať sa, keď sa deje neprávosť.

Práve v týchto dňoch sa všetci obraciame na policajtov a prokurátorov s krehkou vierou, že budú odvážni, že si zachovajú vnútornú integritu, že budú postupovať v zhode so svojím svedomím bez ohľadu na to, kto je na čele úradu, bez strachu, že keď odovzdajú takýto spis nadriadenému, tak sa im stane niečo zlé.

Áno, budeme vykonávať naše povolanie apoliticky, ale je na čase si uvedomiť, že apolitickosť neznamená slepé poslúchanie príkazov a mlčanie.

Juraj Repiský, Dobrý úradník.

Teraz najčítanejšie

Dobrý úradník

Sme skupina úradníkov, ktorým záleží na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy. Nechceme byť pohltení systémom a proaktívne pristupujeme k jeho zlepšeniu. Chceme prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry a nastoľovať nové riešenia vo vnútri systému ako aj meniť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. Veríme, že každý z nás môže vlastným pričinením prispieť k budovaniu fungujúceho štátu.