Denník N

Referendum o rodine

Malo to zmysel? Ako to súvisí s Russelom Brandom?

Referendum. Inštitút priamej a najčistejšej demokracie. Ale čo je to demokracia? Poučky zo slovníkov nepomôžu, prestávajú platiť. Pomyselný nedostatok demokracie môže byť dobrý dôvod na ekonomickú blokádu, argumentáciu silou a úplne nedemokratickú násilnú zmenu demokraticky zvoleného režimu. Môžeme si to nazvať ako len chceme, vraždenie je stále len vraždenie, štátny prevrat je štátny prevrat a vražda politického oponenta alebo spisovateľa je tiež vražda. Bez ohľadu na to, ako demokraticky znejú heslá z úst odborníkov na demokraciu, zlo nebude o nič viac demokratické. Ani slepota demokratických médií k nedemokratickým činom neznamená, že by kvitol strom demokracie.

Čo sa týka účasti na magických úkonoch podporujúcich demokraciu, najlepšie bude citovať Russela Branda.

Citujem: „I say us — obviously I don’t vote as I believe democracy is a pointless spectacle where we choose between two indistinguishable political parties, neither of whom represent the people but the interest of powerful business elites that run the world.“

Preložím: „Vravím samozrejme že nevolím, pretože som presvedčený že demokracia je bezduché divadlo kde si vyberáme medzi dvomi nerozlíšiteľnými politickými stranami, z ktorých žiadna nereprezentuje ľudí, ale záujem mocných finančných elít vládnúcich svetu.“

Napriek márnosti vyplývajúcej z rovnakých dôvodov, aké sa dajú odvodiť z referenda o Škótsku, referendum o rodine malo zmysel.
Vnímam ho ako prejav angažovanosti, odvahu ukázať že nám záleží na budúcnosti našich detí.

Výsledok rozoberali všetci odborníci na demokraciu z plemennej stajne jedného filantropa a vychádzalo im stále to isté. Referendum bolo neúspešné, z čoho im vyplýva, že myšlieky referenda prehrali.

Oni to nemôžu priznať, technológia zla je neúprosná, ale na centrálnom pulte riadiaceho strediska demokracie vznikol poplach.
Viac ako dvadsať percent národa ešte stále nemá vymytú hlavu, viac ako dvadsať percent národa nevymení svoje tradície za bludy.
Treba viac agitácie, inak by mohla byť demokracia ohrozená. Filantrop je zaneprázdnený, pilne sa snaží o zbavenie jednej východnejšej krajiny posledných zbytkov ľudskosti, budúcnosti i peňazí, zato jeho technológovia genocídy sa nejako rozpísali. Začína to interpretáciou svätých kníh od ľudí ktorí za domácu úlohu vkladali do všetkých svojich článkov perly ducha jednej zaniknutej starozákonnej obce, interpretáciu našej histórie od ľudí ktorí za domácu úlohu celé roky nasadzovali niekomu psiu hlavu a pokračuje to všadeprítomným smradom neviditeľného hnedého moru, ktorý tentokrát neprekáža ani členom posádky jedného reinkarnovaného denníka v kampani Nedajme si zobrať hlas.

Refendum malo svoj význam. Nádej je mocnejšia ako zlo.

No tak si nedajme zobrať hlas.

Teraz najčítanejšie

Rudolf Drábek

Naši predkovia si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli. Slovania, Nemci, Maďari, Židia a aj iní vytvorili našu kultúru. Prečo by sme sa mali niekomu ospravedlňovať alebo kajať za to, že existujeme? Chráňme si život, vieru, vzdelanie. Bráňme spravodlivosť a poriadok. Nech tu po nás ostane niečo dobré, aby naše deti mohli byť na nás hrdé. Národ potrebuje každého, jeho prácu, jeho angažovanosť. Nečakajte na inštrukcie.