Denník N

Ako dodržať novoročné predsavzatia

Aj vás „nabádal“ 1. január dať si novoročné predsavzatia? Ak áno, uvediem niekoľko rád, ako ich dodržať, aby sa z novoročných predsavzatí po niekoľkých týždňoch nového roka nestala prázdna bublina.

V ostatnom čase som bola svedkom, ako sa niektorí ľudia snažia zmeniť svoj život, vytvoriť nový životný štýl, začať od piky, vniesť svetlo do svojho zachmúreného života a navždy sa zbaviť zlozvykov. Márne. Najprv je potrebné si uvedomiť, čo je vlastne zlozvyk, z akého dôvodu nám nevyhovuje a čo je tou hybnou silou k tomu, aby sme sa ich zbavili.

Novoročné predsavzatia pramenia z rozhodnutia. Z vášho vlastného rozhodnutia – a rozhodnutia prichádzajú zvnútra, nie zvonku. Vonkajšie prostredie môže ich iba ovplyvniť. Ak sa naozaj rozhodnete niečo meniť vo svojom živote, vytvorte si najprv životnú hodnotovú líniu, ktorú chcete dosiahnuť a na základe nej prijímajte predsavzatia. Tvorba hodnotovej línie, tak ako všetko ostatné bude vyžadovať dlhodobé úsilie a trpezlivosť. Iba na základe obetovaného úsilia a trpezlivosti dosiahnete uspokojenie a cieľ.

Typickým príkladom zlozvyku u mnohých je prejedanie sa, od ktorého sa odvíja nadváha. Dôvodom, prečo nám daný stav nevyhovuje je napr. nemoc, reprezentatívne pracovné zaradenie, osobná nespokojnosť a pod. V takom prípade je potrebné optimalizovať telesnú váhu a preto je nezmyslom si dávať novoročné predsavzatie „tento rok schudnem“.

Rozhodujúca je prítomnosť

Formulácia rozhodnutia „tento rok schudnem“ nebude mať žiaden efekt z toho dôvodu, lebo je vyslovená v budúcom čase. Ak v rámci hodnotovej línie optimalizácie telesnej váhy si poviete v prítomnom čase „moja telesná váha je optimálna a ja som zdravá/zdravý“, vaše podvedomie prijme signál a naštartuje vaše kroky k zmene stravovacích návykov, pohybovej aktivite a pod. Ako som uviedla vyššie, bez úsilia, zodpovednosti a usilovnosti to nepôjde. Rozhodujúce preto je prijať hmatateľné reálne predsavzatia:

– od dnešného dňa začínam meniť skladbu potravy na tanieri,

– od dnešného dňa venujem televíznemu programu o hodinu menej,

– od dnešného dňa hodinu bicyklujem.

To všetko v rámci prijatia jedného predsavzatia a odbúrania jedného zlozvyku. Jednotlivé kroky je potrebné za každú cenu dodržať, ináč by to skutočne nemalo význam.

Zvyk je železná košeľa

Obliecť si niekoľko košieľ naraz by bol nezmysel, predsa chceme sa páčiť v jednej, ktorá vám najviac pristane… , ktorá je hitom poslednej módy a tak je to aj s predsavzatiami. Ak sa úplne stotožníte s jedným predsavzatím a podarí sa vám vybudovať systém, akúsi neoddeliteľnú súčasť vášho života, prijmite druhé predsavzatie. Ak sa úplne stotožníte s druhým predsavzatím a vybudujete systém, pokračujte k ďalšiemu… , ale tak, aby vám všetky robili radosť. Nerobte nič nasilu.

Výsledky, ku ktorým dospejete postupne a systematicky, mávajú trvalý charakter.

Teraz najčítanejšie