Denník N

V Európe, na tenkom ľade, vzniká občianská demokratická spoločnosť Slovenska

Vážená Európa je to oveľa horšie, ako sme si mysleli. Trochu som si prechádzal zistené poznatky, porovnával ich, dával do súvislosti svoju skúsenosť a logiku s informáciami a prišiel som k uváženiu, že je to ešte oveľa horšie s napojením organizovaného zločinu na politiku vlády Smer na Slovensku. Teraz si uvedomujem, že vládny Smer a jeho vláda by už dávno mali byť rozmontovaní do poslednej skrutky. Z mojich poznámok a úvah jasne vyplýva, že najväčším nebezpečenstvom totiž pre Slovensko a Európu je  strana Smer, politika a štruktúry, ktoré táto strana založili v krajine, vedené Ficom. Teraz sa o moje úvahy s vami podelím a verím, že na konci si všetky kompetentné inštitúcie vyvodia svoju zodpovednosť.

Tak teda – najprv taký širší obraz, aby ste získali predstavu o prostredí v ktorom žijeme a ktoré je potrebné k napojeniu organizovaného zločinu (či už domáceho alebo zahraničného) na politiku (v našom prípade žiaľ na vládu SR).

Také prostredie predovšetkým a v prvom rade vytvára nejaká schéma, ktorá zapustí korene do štátnej správy a spoločnosti. Čo sa týka čerpania dotácií, najmä prideľovania eurofondov v dopytovo orientovaných projektov a priamych dotácií i platieb z ministerstiev a štátnych úradov na dotáciách, funguje istá základná schéma. Tá schéma je univerzálna na tunelovanie a má široké použitie. Trochu obmenená, ale v zásade tiež medzi spriaznenými spoločnosťami je schéma pre vratky DPH.

Tak teda. Povedzme, že je vyhlásená nejaká výzva, že sa možno uchádzať o nejakú dotáciu. Na riadiacich orgánoch, ministerstvách, úradoch, po novom už aj úrade vlády, ako sme sa dozvedeli, sú ľudia, ktorí si za schválenie dotácie berú časť peňazí z celkovej schválenej čiastky.  A teraz ako sa to legalizuje, pretože vyťahovať štátne zdroje je jedna vec a legalizovať to je druhá, ale ešte podstatnejšia vec. Pomôžem si tu medializovaným záznamom zavraždeného novinára spoločností úradníka v štátnej správe na úrade vlády so spriaznenými osobami v iných spoločnostiach, aby ste to, čo najjednoduchšie pochopili. Koniec koncov prepojenia sú kľúčové. Vieme, že úradníci a hodnotitelia schvaľovania projektov sú vyberaní podľa straníckeho kľúča a kritériá na schvaľovanie projektov sú neurčité, až niekedy zavádzajúce. Ak sú v schvaľovaní „jeho ľudia“, respektíve stačí, aby boli len kritériá výzvy tak nastavené „vyšité pre istú organizáciu“, tak stačí, aby prebehla legalizácia tokov. A to takto.

Ak spoločnosti úradníka z úradu vlády spolu s ostatnými spriaznenými osobami vytvoria sieť spoločností, kde na jednu inštitúciu, môžete brať fondy, tak cez iné spriaznené inštitúcie sa môžu navzájom vyrovnávať za schválenie dotácie, či iné služby, formou istej kompenzácie z nákupu tovarov a služieb, či verejných obstarávaní. Tak potom môžu navzájom tieto spriaznené spoločnosti rozohrať hru vzájomných prepojení a tokov na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Navyše takáto sieť, s tolerovanou štátnou politikou Smeru, vytvára možnosti na legalizovanie prímov z nedovolených trestných činov a postupného legalizovania takýchto príjmov. V mnohých prípadoch takého schémy existujú.  Samozrejme pri takých neurčitých, nejasných a až neprávnych kritériách poskytovania dotácií, ako je v poľnohospodárstve, cez poľnohospodársku agentúru, či krajských úradoch, ministerstvách, úrade vlády je to ešte horšie, legalizácia, tam môže prebiehať ľahšie. S nadsádzkou možno povedať, že tam by to vedela legalizovať i krava z lúky. Táto schéma je univerzálna, nehovoriac o sieťach a infrakštruktúrach, ktorému môže napomáhať, kde sa ľahko môže skryť hotovosť z trestnej činnosti za obal investície do nehnuteľného majetku.

Vráťme sa ale k tomu, čo písal zavraždený novinár o nejakých spoločnostiach, v ktorých figuruje úradník z úradu vlády alebo s ktorými je spriaznený vkladmi, účasťami, spoločníkmi, obchodovaním. V registroch o činnostiach spoločností, spoločníkoch, konateľoch, vkladoch je vidieť také súvislosti ktoré môžu naznačovať neobvyklé transakcie. Tiež v registri zmlúv registrovaných na schválených a v zazmluvnených dotáciách takú súvislosť vidno. Ak by boli relevantné údaje z celej hospodársko-finančnej činnosti, tak by sme sa mohli dozvedieť viac. Existujú dokonca finančníci, ktorí bez toho, aby videli odosielateľov, či prijímateľov platieb, vedia identifikovať neobvyklé legalizačné platby, len podľa číselných radov. No každopádne tieto údaje nemáme. Ale vieme s určitosťou povedať to, kto by mal nimi už mnoho rokov disponovať. A navyše by mal mať i tie informácie a údaje vyhodnotené. Existujú záznamy zo zahraničia, ktoré konkrétne upozorňovali na tieto riziká kompetentné úrady na Slovensku. To je jasný fakt a usvedčujúci dôkaz. Ak by sme teraz, ako štát a najmä bezpečnostné zložky štátu, vedeli a mali zmapované tieto údaje, prepojenia a obchodné presuny a organizovanú činnosť, tak sa dnes ako štát vieme presne orientovať v tom, kto bol za tým. A to len na základe zamerania činnosti. To je jednoducho logika. Ak napríklad by ste mali manželku alebo priateľku a dohodli sa s ňou, že sa stretnete o 17:00, ale doobeda by ste boli v práci, tak i v práci by ste o tom stretnutí rozmýšľali a pozerali sa na hodinky. Niečo podobné je v našom prípade. Ak by sa bezpečnostné zložky zamerali na činnosť skupín, na ktoré boli upozornené, tak majú v celku dobrý monitoring, čo – kde – kto mohol byť a čo robiť, či akú činnosť vykonávať. A to je ten horúci zemiak, ktorí si na seba presúvajú – polícia, sis a generálna prokuratúra, kde nevedia objasniť prečo tomu tak nebolo a vyhovárajú sa. Dokonca i Generálny prokurátor sa vyjadril, že i teraz síce zahraničie na spoločnom tíme chce spolupracovať predovšetkým na šetrení možnej finančnej trestnej činnosti na Slovensku, ale pre nás to nie je taká priorita a že s tým je „more“ práce. Čo je dosť poľutovaniahodné, ako aj poľutovaniahodné je, že za tie roky sa tomu doteraz tak nestalo. Ak chceš chytiť zločinca, tak dobre sleduj pohyb jeho peňazí a legalizáciu jeho peňazí až do najposlednejšej úrovne. Navyše ak by to tak bolo, nemohli by sa dostať ľudia s podozrením a prepojením na organizovaný zločin na úrad vlády SR, dostať previerku, či byť prítomní na rokovaniach so štátnikmi, kde sa preberajú strategicko – bezpečnostné otázky krajín. Zároveň to určuje isté zapustené korene v štátnej správe pre prostredie, v ktorom je možné schémy presúvania verejných zdrojov legalizovať do neoprávnených trestných rúk. Túto „nansmeráckosť“ umožňujú bezpečnostné zložky štátu na najvyšších miestach. Ak by tomu tak nebolo, tak prečo potom by Fico miesto jasných odpovedí od polície, sis, generálnej prokuratúry, ministra o príčinách, ktoré k vražde viedli, radšej položil hotovosť milión, (zviazaný v balíčkoch, ako vieme kde…) a povedal, že miesto nás, vrahov chytajte vy a za to máte tu milión. Ak by Slovensko a Európa boli garantom bezpečnosti pre svojich občanov, tak by azda mohol premier Fico vyťahovať utajované skutočnosti na verejnosti, používať ich na vydieranie a očierňovať občanov, že sa spolčili s konšpirátormi? Je azda v Európe podozrenie z napojenia, respektíve k vytváraniu podmienok pre organizovaný zločin, tolerované? Je azda hodnotou Európy vyvolávanie zdesenia v ľuďoch a strachu? Má azda miesto v Európe premier Fico, ktorí hovorí, že za naším slobodným prejavom našich práv, ktoré sú garantované nielen ústavou SR, ale mimochodom i hodnotou myšlienky spoločnej jednotnej Európy, je konšpirácia? Je hodnotou Európy azda populizmus zo slabej nejasnej politiky? Ak by to tak bolo, tak azda by ste zdieľali v Európe svoje bezpečnostné otázky i riziká s takým premiérom, ktorý ponúka pre nás len populizmus? Nemôžeme sa tváriť, že sme bezpečná Europá, ak tomu tak nie je a zaobaľovať to do populistických politík. Alebo ak by sme to mohli prirovnať k stretnutiu o 17:00, ako k cieľu, ku ktorému sa chceme dostať a s niekým sa tam stretnúť, ako s hodnotou pre nás všetkých a doobeda by sme sa pozerali na hodinky a začalo nás znepokojovať nebezpečie, že sme v ohrození sa tam dostať, azda by sme nemali právo sa ozvať a upraviť našu cestu k stretnutiu s hodnotou bezpečnej Európy, ako najlepšieho a najbezpečnejšieho miesta pre život na svete? K stretnutiu s hodnotou bezpečnosti, ktorú milujeme a ona miluje nás. Alebo sa azda v Európe chceme dostať skôr k skratke populizmu? Chceme odbočiť a populizmus považovať a ponúkať v Európe ako hodnotu? Kde sa chceme dostať? K tomu, kde sa chceme dostať je žiadúce sa vyjadriť v Európe o bezpečnosti ich občanov na všetkých úrovniach garancií a inštitúcií v Európe. Garantujete nám bezpečnosť? A ak nie, ak neviete na to fundovane odpovedať alebo ak zahmlievate, tak sa právom môžeme pýtať.

Teda, kto strieľa a kto má na rukách krv? Polícia, ktorá sa ani nevie dohodnúť, kto bol a kto nebol na mieste činu a či tam niekto nezametal stopy, nevie určiť ani deň vraždy, nevie určiť ani súdnu obhliadku, že sa mala robiť, ani či bol zavraždený mučený pred vraždou (mimochodom toto všetko nie je dôvod na disciplinárne konanie pre policajného prezidenta?) ? Polícia, ktorá doposiaľ sa organizovaného zločinu ani nedotkla? Lebo, keby to robila, vedelo by sa ísť po stopách. Po stopách spojitostí, kontaktov, vzťahov, finančných presunov.  A potom by možno stačilo pozrieť záznamy kontrol ľudí na schengenskej hranici smerom na Balkán, či Ukrajinu, pretože pre talianov robia odstraňovaciu činnosť ľudia práve z tade. Mohlo sa to oveľa jasnejšie riešiť. Ale takto? Ako to chcú vyšetriť? Keď môžeme pochybovať o tom, či vyšetrovatelia vôbec dostali požadované relevantné údaje nevyhnutné na vyšetrenie. Keď ani nevieme a nie sme si istí, či vôbec sa vyšetrovatelia, súdy a sis niekedy zaoberali prepojením organizovaného zločinu na politikov, strany, najvyššie bezpečnostné zložky v Európskom štáte – Slovensko. Po pravde robia to novinári, miesto bezpečnostných zložiek v štáte, preto niekto zomrel. Ako potom nás môžete utešovať tým, že na Slovensku je možné spoliehať sa na vyšetrovanie? Doteraz sa azda vyšetrila nejaká korupčná kauza, spojená s politikou, ktorá sa medializovala?

Kto teda strieľa, má na rukách krv, vyhovára sa a zároveň dáva hotovosť na stôl  za vraždu? Mafia, či premier Fico, ktorý vytvára prostredie, formuje štát, má moc, vyberá si ľudí na svoj úrad a je zodpovedný za bezpečnosť a spravodlivosť v štáte? Polícia, ktorá zneisťuje a dlhodobo nevyšetruje, vyšetrovatelia, kde sa hlbšie a dlhšie rieši nepravdivé obvinenie na prokurátora, ako to, ako sa legalizujú peniaze organizovaného zločinu? Či má azda Fico i osobnú skúsenosť s legalizáciou peňazí z pochybných kšeftov, či legalizácie peňazí z verejných zdrojov, ktoré odchádzajú v igelitkách, alobale, sú premiérom, ministrom a policajným prezidentom položené na stôl? Lebo to je presne spôsob legalizovania príjmov z trestnej činnosti – to je ten najstarší spôsob. Položíte milión na stôl z trestnej činnosti a odôvodnite to tým, že to ide na dobrý úmysel na hľadanie zločincov, na stavbu slovenskej a Európskej ekonomiky a na tom si budujete politiku štátu? Teda to je Ficovský populizmus, tak vojde Fico do análov.

A čo na to Európa? Je to veľmi nebezpečná situácia v Európe, ktorú rozohral Ficov gang, keď by sa v strede Európy nemohla garantovať bezpečnosť občanov pre podozrenie z napojenia vlády SR na organizovaný zločin. Naposledy som musel niečo písať do komisie v EU pred mnohými rokmi, keď vypukla finančná kríza – proti protekcionizmu. To som ešte vtedy nevedel, že v marci 2018 bude treba vystúpiť pre niečo mimoriadne dôležitejšie. A to je ohrozenie bezpečnosti v Európe. Samozrejme dnes hroziaci protekcionizmus vo svete z možných ciel nie je vôbec dobrá správa, ale ešte horšia správa je strata bezpečnosti v Európe, zneužívanie verejných zdrojov a vyhlasovanie vrcholného predstaviteľa štátu v Európe z toho, že za tým sú konšpirácie šírenej poplašnej správy predsedom vlády SR Ficom. To, či nejaká ekonomika klesne, alebo stúpne sa dá prežiť, ale žitie v krajine, kde nie je bezpečnosť, sa prežiť nedá. V takej nebezpečnej chvíli, kedy je ohrozená bezpečnosť občanov Európy je nevyjadrovanie sa k stredu Európy veľký hazard.

Chcel by som teda všetkých vás zainteresovaných vzhľadom na uvedené poznatky vyššie požiadať o vyjadrenie, ako prispievajú vaše inštitúcie k bezpečnosti na Slovensku a v Európe a najmä v čom ich činnosť sa zameriava na garancie bezpečnosti, spravodlivosti, práva v Európe a predchádzaniu lží, konšpirácií a populizmu? Čo mimochodom je otázka jedného z pilierov Európskej Únie. Priam otázka fundamentálna. Hádam si nemôžeme myslieť, že ak síce budeme takúto politiku hlásať, ale skutočnosť bude iná, priam šokujúca, že Európania sa cítia v nebezpečí, že sú zabíjaní kvôli povolaniu, že sú neúčinnou nekonkrétnou všeobecnou frázovitou politikou nútení hľadať podporu v extrémizme, že sú vystavený tlaku populizmu v strede Európy s prihliadaním a tichým súhlasom inštitúcií v Európe, ktoré garantujú bezpečnosť, hádam si potom nemôžeme myslieť, že budeme sa navzájom vedieť integrovať v bezpečnom a spravodlivom žití.

A pýtam sa nie ako nepriateľ, ale ako niekto, kto chce a má v najlepšom úmysle budovať Európu a najmä priestor v strede Európy, ktorý bude bezpečný, konkurencieschopný a občiansky zdravý, lebo len na tomto možno postaviť v Európe najlepšie žitie na svete.  A práve v takej myšlienke a hodnote bezpečnosti, slobody a spravodlivosti každého občana EU sa stretávame a stretneme, či už ráno, doobeda, na obed, poobede, večer, v noci alebo na našom jednotnom hlase za túto myšlienku.

A to je to, čo politici vo vláde SR a zdá sa, že ani v parlamente nechápu, čo sa deje. Snažia sa reagovať a riešiť situáciu nejasne, neprehľadne, veľmi váhavo. Nepochopili, čo na Slovensku vzniká. V roku 1989 ľudia chceli zmenu, lebo komunizmus im nič nepriniesol. No ale nevedeli, ako má tá zmena vyzerať, čo má a bude nahrádzať komunizmus. A tak to aj prichádzalo rôzne predstavy politík, ktoré sa dostávali k moci. Až prišiel marec 2018, v ktorom sme jasne, veľkolepo a nekompromisne požiadali o občiansku spoločnosť, ktorá nám zaručí, garantuje naše práva, slobody a našu bezpečnosť.  Zakladáme občiansku spoločnosť v priamom prenose. Už nikdy žiadna politika nezavrie dvere pred občianskou spoločnosťou a bude tváriť sa, že rozhodovanie o smerovaní štátu, jeho verejného života, spravovania štátneho majetku, kultúry a vzdelanie je len pieskom pre niečiu politiku a občanov do toho nemá byť nič. Vlastne naopak. Politika už bude reflektovať, zaoberať sa, našimi problémami na všetkých rezortných oblastiach. Z toho bude vychádzať. Nie z potrieb mafie, či nejakej strany a jej kalkulov. Politika bude závislá od občianskeho života. Zakladáme občiansku spoločnosť, ktorá bude vždy sledovať prácu politikov v prospech lepšej úrovne svojich občanov a keď to tak nebude, tak sa vyjadríme, pretože štát a politika, nech by to už predstavovali akékoľvek politické strany, má slúžiť svojím občanom.

A to je to, čo politici na Slovensku zatiaľ vôbec nepochopili, že marec 2018 prináša absolútnu zmenu v paradigme chápaní štátu, ako ho chápeme my a ako ho chápu politici. Ak teda občianska spoločnosť sa založí, prebudí a prehovorí, že politici vytvorili pre nich neúnosnú politiku, kde nie je garantovaná bezpečnosť, kde je podozrenie, že priamo vládna politika a štruktúra je napojená na organizovaný zločin, kde vláda podporuje korupciu, bezprávie a nespravodlivosť, tak má právo požadovať od parlamentu, ale najmä od vlády SR, ktorá má moc – zúčtovanie, pokojné, ale jednoznačné. Ak občianska spoločnosť stratí dôveru v politiku vo vládu SR a v parlament, ktorý neplní účel a funkciu služby pre občanov, pre zabezpečenie životných funkcií štátu, aby fungoval správne, tak požiada v dnešných podozreniach, rozčarovaniach a hneve o predčasné voľby. Z ktorých vzídu tí, ktorí ponesú a reflektujú požiadavku občianskej spoločnosti slúžiť občanom a zabezpečiť funkčný, bezpečný, prosperujúci, právny štát, bez akýchkoľvek konexií na mafiu. Predpoklad a experiment nášho štátu, že môžeme mať politiku, vládu SR a parlament, kde sa rieši dohadzovanie flekov, vykrádanie verejných zdrojov, spolupráca so straníkmi, spolupráca s mafiou za dôležitejšiu prácu, ako služba občanom, sa ukázal, ako zlý, dehonestujúci a škaredý. Len vďaka vskutku precíznemu populistickému šialenstvu, v ktorom ste sa ako vláda SR a v parlamente predbiehali, ste mohli budovať v ľuďoch strach, úpadok, rozbroje, nepriateľstvá, hlúposť, znechutenie, urážky, konšpirácie a tým zabíjať občiansku spoločnosť, aby sa vôbec nevyvíjala.

S tým je ale koniec. Občianska spoločnosť a verejný život v marci 2018 rozkvitol. Prišla jar. Skôr, ako by sme ju mohli objaviť na stromoch, rastlinách a v prírode. Ozvala sa v nás občianska spoločnosť a my sme ju vyjadrili v plnej sile, pretože sa hlásime, k takej hodnote. A vyslovene žiadame, aby sa táto hodnota občianskej spoločnosti prejavila i v politike. Vyslovene o to žiadame pokojne, ale jednoznačne. Bez našej občianskej spoločnosti a štátu, ktorého riadi a vedie populizmus, to je, ako by sme sa vybrali priamo do močiara. Ale my sa nechceme dostať do močiara. Chceme mať občiansku spoločnosť, v ktorej je miesto na bezpečnosť, právo, zdravie, vzdelanie, regionálny rozvoj, životné prostredie, dopravu, hospodárstvo. Nie štát, v ktorom sa minister financií chváli nejakým číslom zo štatistiky, ale štátom, kde má občianska spoločnosť istú úroveň, konkurencieschopnosť, kvalitu života, by sa mal chváliť. A najmä štátom, kde vláda SR a parlament nebude mať ani len  podozrenie na spojenie s organizovaným zločinom.

Alebo jednou vetou povedané. Žiadny môj zákazník a občan už nebude nastavovať svoje srdce pre vašu politickú guľku. Naopak, každému občanovi bude tento štát slúžiť, ako najlepšie vie.

Takže, čo vám hovorí občianska spoločnosť teraz, v tejto chvíli, čo ste už mali dávno urobiť. Občianska spoločnosť, chce poznať termín predčasných volieb, aby si zapísala dátum do diára. V jeden deň schválite zákon o predčasných voľbách, odvoláte súčasnú vládu, ktorá sa skompromitovala a v spolupráci a konzultácii s prezidentom, prezident vymenuje dočasnú vládu, ktorá bude do predčasných volieb a bude mať len jednu úlohu, zabezpečiť pokojný priebeh predčasných volieb. V dočasnej vláde nebude Fico, ktorý by mal byť stíhaný za šírenie poplašnej správy a so sabotáže zvolávania bezpečnostnej rady štátu, kvôli vymyslením konšpiráciám a šíreniu konšpirácií. Mal by byť zbavený všetkých verejných funkcií, a stíhaný za to, prečo nezvolal bezpečnostnú radu štátu v momente, keď prišli podozrenia z napojenia úradu vlády na organizovaný zločin a z toho, že bráni vyšetrovaniu napojenia úradu vlády na organizovaný zločin. Na úrade vlády by mali byť vymenené i diery v kľúčových dierkach. Ďalej bude vymenený Kaliňák bezpodmienečne, okamžite, stále ešte je ministrom, ešte sme nevideli, že by priniesol oficiálnu rezignáciu, zatiaľ priniesol len marketing. S jeho rezignáciou budú vymenení i Kramer s Gašparom, nezabezpečili dostatok presných údajov na vyšetrenie vraždy, čo bude znamenať v budúcnosti, že vraždu bude sa dať, s veľkou pravdepodobnosťou vyšetriť len na základe náhody a nie nejakej stopy.

Občianska spoločnosť na všetky tieto veci sa bude pozerať a sledovať, či budú, v čo najkratšom čase splnené. Ak sa tak nestane, alebo zváži, že sa vo vláde SR alebo v parlamente snažíte obísť tieto podmienky, tak opäť zvolíme možnosť vyjadriť náš demokratický hlas na Pochode, či zvolíme inú možnosť. Máme v možnostiach aj iné postupy, ako vládu SR prinútiť zrealizovať požiadavky občianskej verejnosti, o ktorých by som nateraz pomlčal, avšak pre politikov a vládu SR by mohli znamenať úplné zdecimovanie ich politických karier. Občianska spoločnosť nechce, aby bola vedená do bažín populizmu. Radím vám, čím skôr sa zbavte Kaliňáka s Ficom. Môžu vás stiahnuť do močiarov so sebou, vrátane vašich politických, profesných, či osobných karier. Každou hodinou si to len zhoršujete a približujete sa k dnu močiara, z ktorého už nebude návratu.

My všetci občania, občianska spoločnosť, zvládneme to. Začneme budovať všetko to, čo je potrebné v občianskej spoločnosti na zabezpečenie funkčného, demokratického, právneho štátu. Z nášho úsilia a práce nevznikne len správna politika, ktorá bude reflektovať potreby občanov a poskytne občanom i istú životnú úroveň, ale z nášho úsilia a práce vznikne i skutočné jadro v strede Európy.

Začali sa na nás, pozerať celé dejiny. A aj všetci tí, naši predkovia v dejinách, ktorí za myšlienku občianskej slobodnej demokratickej spoločnosti, položili život.

Meníme doterajší svet a spôsob myslenia. Plný neschopných, neúčinných, populistických politik, delených na všetko možné, vystrieda len jedna jediná, s konkrétnymi účinnými výsledkami pre občanov, kde je občan na prvom mieste, jeho práva a slobody.

Pre taký svet, rád priložím svoje ruky k dielu alebo nastavím svoje srdce, či hlavu, ak by ho mala zasiahnuť nejaká guľka, kohokoľvek, kto by neprávom ho ohrozoval, či je to už skorumpovaný politik, neschopný úradník, mafia, terorista – ktokoľvek…

Pridajte sa, nestojte bokom, kde sa pomaly zomiera.

Zúčastnite sa, so svojimi schopnosťami, na budovaní občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť Slovenska potrebuje každú vekovú skupinu, ktorá vloží svoje schopnosti a prispeje k dielu.

Pridajte sa, vráťme sa, kdekoľvek sme na celom svete, Slováci, k svojej občianskej právnej slobodnej spoločnosti a vytvárajme ju, ako príklad, ako inšpiráciu, ako cestu, ako spôsob života,  ako vzor pre ostatných. Do čoho vložíme svoje srdce, z toho vzíde náš život. Podľa stretnutia, ku ktorému sa chceme dostať, upravme svoje cesty.

Dobré ráno

 

 

 

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie