Denník N

Téma predčasných volieb: právny štát

Nový parlament bude mať zásadný vplyv na stav právneho štátu na Slovensku.

V pondelok 12. marca 2018 de facto padla tretia vláda Roberta Fica a predčasné voľby sú prakticky hotová vec. Pri čítaní analýz o možnom predvolebnom a povolebnom vývoji je potrebné mať na pamäti stále jednu vec. Parlament, ktorý vzíde z predčasných volieb bude mať kľúčový vplyv na úroveň právneho štátu na Slovensku, a to najmä z troch hlavných dôvodov.

 

Po prvé, voľba kanditátov na pozície nových deviatich ústavných sudcov. Súčasným deviatim sudcom (Macejkovej, Gajdošíkovej, Kohutovi, Ľalíkovi, Brňákovi, Meszárosovi, Mochnáčovej, Oroszovi, Tkáčikovi) sa funkčné obdobie skončí vo februári 2019. Najneskôr v tomto čase je parlament povinný zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si polovicu vyberie prezident. S formovaním úrovne právneho prostredia na Slovensku tiež súvisí aj možná zmena právnej úpravy podmienok (najmä odborných predpokladov) na voľbu ústavných sudcov, čo by nový parlament stihol ešte pred voľbou kandidátov, ak sa parlamentné voľby uskutočnia v jesennom termíne. Ústavný súd disponuje rozsiahlymi právomocami – najmä rozhodovať o súlade zákonov a iných právnych predpisov s ústavou, resp. rušiť rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak nimi bolo zasiahnuté do základných práv a slobôd.

 

Po druhé, voľba kandidáta na generálneho prokurátora. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa skončí fukčné obdobie v júli 2020. Generálneho prokurátora bude následne menovať prezident. Generálny prokurátor riadi inštitúciu, ktorá je kľúčovým orgánom ochrany zákonnosti na Slovensku, a to najmä pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti. Dôležitosť tejto inštitúcie zvýrazňuje aj skúsenosť, ako sa hoci aj za cenu úmyselného porušenia ústavy bez relevantných dôvodov bránil Ivan Gašparovič vymenovať do funkcie odborne zdatného a nezávislého kandidáta Jozefa Čentéša.

 

Po tretie, voľba špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má byť vo svojej funkcii do roku 2021, avšak po minuloročnej vlne kritiky pripustil aj skorší odchod. Špeciálny prokurátor stojí na čele úradu, ktorý stíha tie najzávažnejšie trestné činy patriace do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (ekonomická kriminalita, korupcia a ďalšie). Špeciálny prokurátor je zároveň námestníkom generálneho prokurátora. O tom, že tento úrad je n druhej strane možné využiť aj na efektívne zametanie pod koberec, svedčia aj zverejnené štatistiky činnnosti špeciálneho prokurátora, keď z vyše 60 dozorovaných prípadov nepodal žiadnu obžalobu.

 

K tomu by bolo možné ešte pripočítať realizáciu potrebných legislatívnych zmien napr. v oblasti efektívnejšieho fungovania súdov na Slovensku – napr. špecializáciu súdov, zníženie počtu okresných súdov, zmena v možnostiach kontroly prokuratúry zvonka (úvaha nad zmenou prokuratúry na štátne zastupiteľstvo a ďalšie rozhodnutia pôsobiace na fungovanie právneho štátu, resp. implementácia správy Európskej komisie CEPEJ. Uvedené faktory sú natoľko zásadné, že postačujú na to, aby sme pamätali na to, že témou predčasných volieb bude právny štát.

Teraz najčítanejšie

Andrej Beleš

Autor pôsobí ako interný doktorand na Právnickej fakulte UK v Bratislave a špecializuje sa v odbore trestného práva a kriminológie. Tento blog vedie autor ako občan, ktorého trápi stav vecí verejných na Slovensku.