Denník N

Morálkovo

Potrebujeme meditovať o našich každodenných hodnotách?

Ak sa počas arabskej jari agitačné letáčiky podobali ako vajce vajcu, obsahovali hlavne obrázky s dobre čitateľnými grafickými symbolmi a iba minimum textu. Pri revolúcii na východ od nás boli obrázky doplnené väčším množstvom textu. Hovorí to o úrovni vzdelania populácie a celkovo vyššej osobnostnej rozvinutosti priemerného jedinca na námestí, ktorej bola prispôsobená komunikovaná informácia. Masové vzdelanie má v Európe väčšiu tradíciu ako v spomínaných častiach sveta, úroveň poznania je vyššia, preto viac písaného textu. Ako to súvisí s morálkou? Súvisí to cez spôsob riadenia sociálnych supersystémov. Arabská jar boli rovnaké masové nepokoje ako zamatová revolúcia či študentské nepokoje v západnej Európe v šesťdesiatych rokoch. Vo všetkých prípadoch hrá veľkú úlohu morálka i vzdelanie, ktoré alebo dokážu zastaviť vlnu agitácie k nepokojom alebo začnú rezonovať negatívnu energiu a riadiaca štruktúra spoločnosti sa rozpadne.

Riadenie sociálnych supersystémov sa vykonáva na viacerých úrovniach. Morálka jednotlivca je tá najvyššia úroveň riadenia. Má dlhú odozvu, veľkú účinnosť a veľmi pomaly sa mení. No ak dokážete zmeniť morálku, dokážete ovplyvniť celú populáciu na dlho dopredu, možno na stovky rokov a viac. Morálka určuje naše postoje k základným veciam, rozhoduje ako vnímame dobro a zlo. Riadením morálky v správnom smere je možné zabezpečiť presun vytvorených hodnôt tam kam to blaho spoločnosti vyžaduje, či odbúrať časť populácie odstránením obranných mechanizmov jednotlivca.

Zaujímavo sa rozmnožili rozhovory so všelijakými cudzími „autoritami“ či „vedcami“ na tému morálky. Pôsobí to dojmom, akoby naše vlastné autority nemali k tomu čo povedať. Akoby sme potrebovali importovať názory týchto pre nás nič neznamenajúcich pánov a dám, ktorí nám cez svoje kanály dávajú rady k nášmu hodnotovému systému.

Rovnako ako voľby sú najšikovnejší spôsob, ako proti sebe postaviť celú spoločnosť, sú diskusie o morálke a pohŕdaní morálkou našich predkov pokusom o destabilizáciu našich základných hodnôt. Nie je nič devastujúcejšie ako napádať dedičstvo predkov, spochybňovať ho či vysmievať. Citeľný výsledok procesu rozkladania tradičnej morálky sa už dostavil, pozrite si úroveň diskusie pod príspevkami o viere. Celá skupina anonymov nevyberane útočí na každého, kto si dovolí povedať niečo odlišné od ich predstavy o moderných hodnotách. Keby sa vedeli aspoň podpísať vlastným menom.

Nedajme sa, naši predkovia si zaslúžia úctu a ich hodnoty sú naše hodnoty, ich duchovno je posvätný odkaz pre nás i celú našu civilizáciu. Vážme si ich, zveľaďujme ich a naučme tieto hodnoty aj naše deti. Vysvetlime im rozdiel medzi evolúciou a sociálnym inžinierstvom, inak sa z nás stanú svetoobčania, atomizovaná osamelá masa. Bez vlastnej identity, bez duchovných koreňov, biomasa odsúdená na zánik. Útoky na naše hodnoty cítiť skoro zovšade. Začína to nenávistným osočovaním cirkvi, boha a viery. Na toto sa používajú prostriedky vycicané z nášho rozpočtu a preliate cez inštitúty pre otázky správy rezervácie aborigénov, nadácie fantastických hodnôt a strediská analýzy našich zvyklostí a obyčajov.

V niektorých článkoch sa to hemží slovami typu: retributivizmus, utilitarizmus a inými pseudovedecky znejúcimi pojmami ktoré dodávajú punc odbornosti. Článok sugestívne kladie otázku či aj naši potomkovia budú tak pohŕdať našou morálkou ako my tou spred 100 rokov. Citovanie pánov či dám z anglosaských univerzít nie je žiadna záruka profesionality, množstvo univerzít na západe sa zaoberá úplnými nezmyslami a niektoré za peniaze hľadajú spôsoby ako likvidovať iné kultúry. V ďalšom článku sa dozvedáme, že naše reakcie majú pôvod v amygdale, prefrontálnom kortexe… vytvára to atmosféru vedeckosti, no v skutočnosti je to skôr prvok manipulácie, šikovne ukryté šarlatánstvo. Skúste vytvoriť experiment, v ktorom overíte tieto teórie. Alebo sa spoľahnete? To sa môžete kľudne rovno spoľahnúť na tisícky iných teórií, ktoré sa ukázali ako neplatné a škodlivé. Každá z nich vo svojej dobe našla svoje publikum, alebo jej niekto zaplatil publikum aby bolo počuť potlesk na lepšiu podporu predaja vhodných myšlienok. Veď eugenika bola v tridsiatych rokoch uznávaná veda a financovaná tými istými nadáciami boháčov, ktorí nám dnes vnucujú svoj model rozvoja.

Takže ako hovoril klasik: Lidé, bděte!
Netvrdím že všetko a vo všetkých článkoch o morálke je blbosť. Tvrdím že každá polopravda potrebuje substrát pravdy na ktorom je naočkovaná. Bez lákavo a neskazene vyzerajúceho substrátu by mohol konzument odmietnuť kúpiť tovar. Skazené ovocie patrí rovno do smetného koša. Aj také, ktoré bolo chemicky upravované toxickými látkami, bez ohľadu na to, či to bolo na povrchu, či vo vnútri. Spochybňovaním morálky si odrežeme korene. Je to vo vašich rukách, nepodpíliť si konár na ktorom sedíme.

Teraz najčítanejšie

Rudolf Drábek

Naši predkovia si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli. Slovania, Nemci, Maďari, Židia a aj iní vytvorili našu kultúru. Prečo by sme sa mali niekomu ospravedlňovať alebo kajať za to, že existujeme? Chráňme si život, vieru, vzdelanie. Bráňme spravodlivosť a poriadok. Nech tu po nás ostane niečo dobré, aby naše deti mohli byť na nás hrdé. Národ potrebuje každého, jeho prácu, jeho angažovanosť. Nečakajte na inštrukcie.