Denník N

Text Ficovho vystúpenia bol písaný v zahraničí

Samozrejme, nemyslím si to, iba kopírujem Ficovu demagógiu.

Ten, kto písal text Ficovho vyhlásenia, nepozná slovenskú ústavu.

Ústava Slovenskej republiky nič nehovorí o demisii za predpokladu, že prezident
splní nejaké podmienky.

Rovnako, podľa ústavy prezident vymenúva predsedu vlády, nič sa nehovorí o tom, že niekto má právomoc určovať, koho má vymenovať.

Čl. 102

(1) Prezident …

(g)vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116 …

Teraz najčítanejšie