Denník N

Ľahké, pekné aj chybné – aká bola maturita z matematiky 2018?

Kopec priamočiarych úloh, jedna chyba v zadaní, ale aj niekoľko pekných príkladov. Aká bola maturita z matiky 2018?

Maturita z matematiky nie je povinná. Vyberá si ju zhruba 15 000 študentov, čo je asi tretina všetkých maturantov. Cieľové požiadavky na ich vedomosti a zručnosti sú vyjadrené v tomto dokumente. V týchto dňoch prebehla prvá časť maturitnej skúšky – veľký test na 2,5 hodiny s 30 otázkami zostavený a hodnotený Národným ústavom certifikovaných meraní.

Aký bol ten test? Posúďte sami. Mne sa javil byť ľahší, než zvyčajne, s mnohými priamočiarymi úlohami, ako napríklad táto tu (pokojne by sa mohla vyskytnúť v deviatackom testovaní):

Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/matematika/RT_MAT_7070_2018.pdf

Väčšina príkladov si nevyžadovala nejaké zložitejšie úvahy a vo viacerých príkladoch sa dalo spoľahnúť na mechanické použite naučených postupov, pamäte a priložených vzorcov. Viackrát bol v teste pravouhlý trojuholník 3-4-5, kocka mala ako vždy hranu dlhú 4 cm a dve kvadry mali až na znamienka rovnaké korene. V príklade s rezom kocky vyšiel rez úplne tak isto ako pred 3 rokmi:

Našli sa však pekné príklady, spomedzi ktorých pre mňa najkrajší bol práve tento – úloha o trojciferných číslach:

Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/matematika/RT_MAT_7070_2018.pdf

Asi sa mi páči preto, lebo aj vďaka tomuto príkladu viem, že som sa na základnej škole neučil nadarmo rozpisovať čísla do rozvinutého tvaru.

Krásna bola, samozrejme, aj kvetinka. Vrátane výsledku (rovné jedno π):

Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/matematika/RT_MAT_7070_2018.pdf

Rozpaky som cítil pri tejto úlohe:

Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/matematika/RT_MAT_7070_2018.pdf

Ak niekto tento príklad dobre vyrieši, keď ho stretne prvý raz v živote, tak je veľmi šikovný – znamená to, že je schopný situáciu modelovať funkciou a potom nájsť jej maximum. Rozpaky cítim preto, lebo podobné príklady sa na strednej škole riešia. A akonáhle vyriešite takéto príklady aspoň dva, zrejme objavíte, že riešenie má vždy podobu obdĺžnika „2 : 1“. Správne vypočítaný príklad na maturite teda nerozlíši, či je študent borec alebo si len niečo dobre zapamätal.

 

Do testu sa prešmykla aj jedna chyba* v zadaní:

Zdroj: http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2018/matematika/RT_MAT_7070_2018.pdf

Krásny príklad, krásny obrázok. Len ten rozpor textu a obrázka – je hrana skrátená o centimeter, či o dva?

Ak vás zaujímajú riešenia príkladov z tohto testu alebo máte v rodine maturanta, ktorého by zaujímať mohli, srdečne sa poteším, ak navštívite môj youtube kanál, kde nájdete aj video s riešeniami práve tohto testu:

Doplnené 16.3.2018, 21:09:

*O probléme som s NÚCEMom komunikoval mejlom. NÚCEM nejednoznačnosť príkladu 18 nepripúšťa. Obrázok mal v úlohe slúžiť na lepšie pochopenie a interpretovanie textu a teda hrany skrátené o 2 centimetre (pri každom vrchole o 1 cm).

Prácu NÚCEMu si vážim a ich interpretáciu a hodnotenie budem rešpektovať, ale ten rozpor medzi textom a obrázkom vnímam stále a naďalej takto formulované zadanie pokladám za chybu, preto nadpis a text blogu meniť nebudem.

Teraz najčítanejšie

Rasťo Halamiček

Učím matiku na Bilgyme. Mám 3 deti, manželku Miriam a strach zo smrti. Matematické myslenie umožňuje zažiť špecifický druh estetického zážitku a zábavy a ja sa snažím toto evanjelium šíriť ďalej.