Denník N

Muži a emócie

John Eldredge vo svojej knihe Divoký v srdci píše, že muž túži po dobrodružstve, túži prejaviť svoju silu, túži získať srdce krásky a jej obdiv. Robert Garfield vo svojej knihe Mužský kód hovorí zas o tom, akým výzvam dnes čelí muž. Skúsme sa pozrieť bližšie na jeho teóriu…

Jedna z výčitiek ktorá smeruje od žien k mužom hovorí, že muži sú málo citoví a emotívni. Skutočnosť je taká, že muži pocity a emócie prežívajú, len o nich nehovoria. Nehovoria o nich, pretože tak boli vychovaní. Veria tomu, že prejaviť emócie nie je dosť mužské a je znakom slabosti u muža. Avšak prejaviť pocity a tým sa stať zraniteľným, je znakom sily – nebojím sa prejaviť seba.

Význam emócií

Prejaviť emócie a pocity je dôležité z niekoľkých dôvodov. Žijeme v prostredí, ktoré v nás stupňuje tlak. Žijeme pod tlakom. Hovoriť o tom čo prežívame je spôsobom, ako tento tlak uvoľniť. Je pravda, že mužom na rozdiel od žien nestačí sa len vyrozprávať, často túžia aj po riešení. Ale rozprávať je cestou, ako uvoľniť tlak a uvoľniť napätie. Je tiež cestou ako predchádzať mnohým zdravotným ochoreniam. A podľa štúdií je aj cestou, ako znížiť počet mužov, ktorý podliehajú depresií a siahajú po samovražde. Ten kto nehovorí, uzatvára sa do seba, podlieha frustrácií a nie je v jeho blízkosti nikto, kto by mu dal nádej. A keď už žiadnu nevidí…

Ísť do hĺbky

Prejaviť emócie a svoje pocity je dôležité aj pre vzťahy. Je to spôsob zdieľania. Je to prejav dôvery a intimity. Muž si okrem vzťahu s manželkou / priateľkou spravidla vystačí s jedným naozaj dobrým vzťahom a s niekoľkými kamarátstvami. Ale ani tam nejde do hĺbky. Rozhovory sa sústreďujú na spoločné záujmy a všeobecné témy. Ak už prebehne reč o nejakom probléme, hľadá sa riešenie… Prežívanie emócií a pocitov. To chýba ženám aj vo vzťahu s mužmi. A to aj v prípade keď muži prejavia k žene lásku. Často chýbajú emócie. Bez emócií slová strácajú váhu… Práve vzťah s manželkou / priateľkou a s najlepším priateľom je pre muža vhodným miestom, kde sa môže učiť tomu ísť do hĺbky. Je to priestor bezpečia, dôvery, intimity, počúvania, pochopenia a zdieľania…

Emócia a sila muža

Vedecké výskumy hovoria o tom, že muži emócie a pocity prežívajú. Len o tom nehovoria. Väčšina mužov má všetko potrebné k tomu, aby o nich hovorili. Len k tomu neboli zvyknutí, alebo to vnímajú ako popretie mužnosti. Ale byť silný nie je v rozpore s možnosťou prejaviť svoje pocity a emócie a odhaliť svoje slabé miesta… Stať sa zraniteľným, to je znakom silnej osobnosti. Sila muža je v tom, ako sa s problémom vysporiada a že napriek problému a okolnostiam, dokáže zachovať pokoj a vnášať pokoj aj iným ľuďom.

Odlišné prežívanie emócií

Prežívanie a zdieľanie emócií, nie je o rozdiele medzi mužom a ženou. Prežívať emócie a hovoriť o nich, je dôležité pre oboch. A emócie majú obaja.Napriek tomu k rozdielom prichádza – rozdielne prežívanie tej istej udalosti, alebo okamihu… prežívanie ovplyvnené osobnou históriou toho ktorého človeka, osobnosť človeka, skúsenosti…

Emócia – cesta k lepšiemu pochopeniu

Hovoriť o svojich emóciách a pocitoch je cestou ako lepšie chápať emócie a pocity druhých. Byť lepším, chápavejším a vnímavejším človekom. Vedieť sa lepšie naladiť na toho druhého, prijať ho a pochopiť. Je to vzájomný proces. A vo vzťahu sa mu učíme. Milovať a byť milovaný.

Emócia a sebahodnotenie

Ak muži nehovoria o svojich pocitoch a emóciách, teda o tom čo prežívajú a čím žijú, potom to vedie u nich k deficitu intimity. A málo pochopenia a prijatia si kompenzujú iný, spôsobom – väčšinou snahou niečo dokázať a niečo dosiahnuť. Tieto ciele samo o sebe sú dôležité, len motivácia je nesprávna. Ak muž nie je dobre zakorenený, ak neprežíva hlboký a intímny vzťah so svojou ženou, ak nemá dôverný vzťah s najlepším priateľom, ak nemá oporu v rodine či v kamarátoch, potom sa cieľ a snaha niečo dosiahnuť, stanú jeho „Bohom“. Svoje sebahodnotenie postaví na tom, kým je a čo dosiahol – na veciach, ktoré nie sú podstatné pre toho, kto Vás miluje už len preto, že vo Vás spoznal vzácny dar a prežíva radosť z Vašej blízkosti. A tak sa ženieme naplniť prázdnotu niečím, čo ju nedokáže naplniť.

Cesta k citlivosti

Hovoriť o emóciách a pocitoch je cestou, ako sa stať citlivejším k ľuďom okolo seba a ako prežívať plnšie vzťahy. Je to cesta, ktorá je obohatením pre samotného muža. Nie je to námaha, ktorá neprinesie ovocie. Byť citlivejším, neznamená byť precitliveným. Snahou nie je aby muž stratil svoju silu, ale aby prežíval svoje emócie a pocity a naďalej bol oporou a dokázal byť razantný keď si to vyžiadajú okolnosti.

Rozhovor  emóciách

Keď tak nad tým premýšľam, vzťah s dobrým priateľom je miestom, kde sa muž môže učiť hovoriť o svojich pocitoch. A môže sa pri tom oprieť o skutočnosť, že tým načúvajúcim je muž. A muži podobne pozerajú na svet. Na druhu stranu, ak natrafíte na muža, ktorý nie je v kontakte so svojimi emóciami… Spomínam si na pár okamihov, kedy iný muž nedokázal pochopiť moje pocity. Stále mi ponúkal riešenie problému miesto toho, aby ma vypočul a pochopil. Preto väčšie čaro má hovoriť o pocitoch a emóciach so ženou. Pre ženy je hovoriť o pocitoch a emóciách o niečo viac prirodzenejšie. Pohľad na svet môže byť iný, ale to môže byť aj cestou k obohatenia – pozrieť sa na svet a problémy inak… Vo vzťahu so ženou sa lepšie naučíme hovoriť o svojich pocitoch a to môže nakoniec obohatiť / premeniť aj vzťah s mužmi…

.

Muži a ženy. Emócia nie je niečo, čo ich rozdeľuje, ale spája. Obidvaja majú emócie a prežívajú emócie. Začať viac hovoriť o emóciách je výzvou, ktorej muži súčastnosti čelia, ale s ktorou sa dá pomerne ľahko vysporiadať. Napriek tomu tu jeden rozdiel je. Všimnite si, že keď muž a žena prežijú rovnakú udalosť, ich pohľad nebude ovplyvnený len osobnosťou, povahou či skúsenosťami (čo nič nemá s tým, či je to muž alebo žena), ale  muž uchopí emóciu viac slovami a viac bude o nej hovoriť a u ženy bude emócia viac rezonovať v jej prejavoch. Je to podobný rozdiel, ako keď príbeh z knihy so záujmom čítate a potom ho zahráte. A obidva majú svoje čaro a opodstatnenie.

Róbert Garfield hovorí o nedostatku emócií u muža, ako o mužskom kóde, ktorý sa dá zmeniť. Spôsob ako muž narába s emóciou, je síce ovplyvnený výchovou a spoločnosťou (normy a očakávania), ale ich vplyv možno zmeniť.

-th-

Róbert Garfield je americký psychológ a psychoterapeut. Svoj život zasvätil skúmania mužnosti, mužských vzťahov a rozvoja osobnosti u mužov. Jeho kniha Mužský kód sa stala podkladom pre tento článok…

Zdroj fotografie:

www.ankit2world.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom