Denník N

Marián Kuffa padol a my preňho nemáme liek

Práve slová Tolkiena, ktoré vložil do úst hobita Froda pri jeho stretnutí so Sarumanom v Grófstve na konci Pána prsťeňov v Návrate Kráľa, ktorý bol veľkým a mocným, ale pre pýchu a osobné ambície padol a stal sa záhubou mnohým a nakoniec i sebe samému, mi napádajú ako najpriliehavejšie k opísaniu toho, akým prerodom za posledné roky prešiel kňaz Marián Kuffa a čo sa to s ním stalo.

To, že niečo nie je v poriadku, mi moji priatelia s obavami hovorili už pred niekoľkými rokmi. Vtedy ale ešte nebola doba youtuberov a nevešalo sa všetko na youtube, a tak jeho prestrelenia zanikli a skryli sa do dosiek, klincov a múrov, s ktorými Marián Kuffa staval nové príbytky pre bezdomovcov, väzňov, opustené matky s deťmi…

Posledné mesiace sa však Marián Kuffa, vďaka Slovenskému dohovoru za rodinu, stal minimálne v katolíckom svete hviezdou prvej veľkosti a stal sa ich najvýraznejším poslom a hovorcom.

Pred dvomi dňami som sa dostal ku kázniprednáške, ktorú mal v Prešove 10.3.2018. Bol som veľmi rozhorčený a rozhodol som sa, že na túto kázeň a prednášku budem reagovať blogom, kde spíšem všetky nepravdivé, demagogické a manipulatívne vyjadrenia. Začal som počúvať najprv prednášku, ktorá trvá niečo cez 29 minút a zastavil som sa presne v polovici, kde som už mal spísaných 18!!! klamlivých, demagogických a konšpiračných výrokov. Tam som si povedal, že ďalej nemá zmysel pokračovať, lebo to vychádza 3 kuffoviny na dve minúty, a to už je skutočne priveľa.

Aby kňaz, ktorý ma byť hlásateľom (P)pravdy, velebil Putina a Trumpa len preto, lebo bojujú pro life, aby niekto o nemeckej europoslankyni povedal dehonestujúco a príkro, že nám nemá čo hovoriť, lebo my sme Slováci (ak nimi sme, tak vráťme všetky eurofondy…)…

Aby vytrhával a  používal verše z Biblie na to, aby si potvrdil svoju pravdu, aby hodnotil, kde je a kde nie je Kristov duch na základe svojich pofiderných kritérií, aby konšpiroval o mimovládnych organizáciách, aby dal do jednej roviny gestapo, ŠtB a skupinu feministiek, aby zo seba robil mučeníka a obeť a viackrát to explicitne potvrdil…

Korunou všetkých týchto kuffovín bolo, keď vyhlásil, že bezdetné páry majú neplatné manželstvá. Marián Kuffa buď zabudol, že študoval Kánonické právo alebo nevie, že i bezdetné páry majú podľa katolíckej Cirkvi platné manželstvá. A neviem, ktorá z týchto dvoch možností je horšia.

Nedehonestujem všetku prácu, ktorú Marián Kuffa za celý svoj život vykonal, celé veľdielo, ktoré vybudoval v Žakovciach. Tieň nad celým dielom dáva práve Marián Kuffa svojimi konšpiračnými teóriami, svojím plochým čiernobielym videním sveta (svet je ale farebný!!!), svojimi klamlivými, demagogickými a manipulatívnymi výrokmi a tvrdeniami, s ktorými sa nebezpečne približuje do sveta extrémizmu a konšpirácie a niekde tú pomyselnú hranicu už prekročil.

Je to až neuveriteľné, ako veľké postavy slovenského katolicizmu (až na pár výnimiek) v druhej polovici svojho života skĺzli z neustáleho a dennodenného hľadania P(p)ravdy a priklonili sa k istotám (Mečiar, Fico) a -izmom.

Z proroka na obranu bezdomovcov a najchudobnejších sa stal falošný prorok svojho čiernobieleho sveta, konšpirácií a demagógie v mene svojho boha. Ale jeho boh nie je mojím Bohom a nie je ani Bohom mnohých kresťanov, ktorí sa nechcú nechať manipulovať, ktorí používajú vlastný rozum, ktorí odmietajú kuffoviny a kuffizmus. Marián Kuffa zneužíva svoju autoritu a spoluvinníci sú i tí, ktorí túto autoritu šíria a podporujú.

My pre falošného proroka nemáme liek, ale nemôžeme mlčať, hoci mlčí KBS i viaceré kresťanské intelektuálne fóra. Nemôžeme mlčať pre nádej, že liek na svoju falošnú pokoru, ktorá demonštruje silu, na svoju bohorovnosť a súdenie, na svoje falošné sebaobetovanie a martýrium, nájde sám.

 

 

Teraz najčítanejšie