Denník N

Psychické ochorenia a triedna spoločnosť

Triedne vzťahy deformujú a ovplyvňujú takmer všetko v spoločenskom živote a realite, výnimkou nie sú ani psychické ochorenia, rovnako ako tieto ovplyvňujú triedne vzťahy.

Ako triedna spoločnosť vplývala na liečenie psychických ochorení, bolo už niekoľkokrát najznámejšie od Foucaulta ku gouvernmentalite skúmané. Ako všade vznikajú triednymi vzťahmi nerovnosti a disproporcionality v iných vzťahoch, ako vo vzťahu lekára a pacienta.

Psychiatrie, podobne ako väzenia, boli disproporcionálne využívané k trestaniu chudoby, rovnako ako existovala disproporcionálne zvýšená diagnostika rôznych chorôb u chudobných a nezamestnaných, zatiaľ čo bola takmer neexistujúca v horných triedach.

Ako však psychické ochorenia vplývajú opačne na triedne vzťahy?

Právnické osoby sú asi najčastejšou formou dnešného právneho konania vládnucej triedy. Títo málokedy berú na seba právnu zodpovednosť, ale skrývajú sa za právnickými osobami. Tieto tiež nemôžu ísť do väzenia, ani na psychiatriu. Kanadský dokument The Corporation však ukazuje, že ak by mali byť hodnotené podľa psychiatrických kritérií, veľká časť z nich by bola diagnostikovaná ako psychopatické alebo sociopatické osoby.

Sociopatia, rovnako ako psychopatia svojimi vlastnosťami sú výhodné a pomáhajú pri triednom vzostupe, rovnako ako pri udržaní vlastného bohatstva. Možno by sa na tieto spojenia mal niekto vedecky pozrieť, čo ale neočakávam, že sa stane.

So sociopatiou a psychopatiou podľa niekoľkých štúdií súvisí hladina serotonínu a dopamínu v nervovej sústave. Jeho prebytok alebo nedostatok spôsobuje tieto choroby.

Podobne so serotonínom a dopamínom súvisí mánia a depresia. Mánia je ako choroba však výhodná pre triedny vzostup a udržanie vlastnej pozície, najviac hypománia. Prináša zvýšenú produktivitu, motiváciu, zníženú chuť na spánok, zrýchlené myšlienky a reč. Tieto symptómy možno nájsť disproporcionálne u členov vládnucej triedy.

Depresia je na druhej strane chorobou chudoby. Úplne znižuje produktivitu, demotiváciu, únavu a pri dlhšom ochorení aj emocionálnu otupelosť a všeobecnú apatiu.

Manipuláciou serotonínu a dopamínu sa dá dosiahnuť presný opak liečby: zvyšovať serotonín tam, kde by mal byť znížený a znižovať ho tam, kde by mal byť zvýšený. Presne to a disproporcionálnosť v liečbe sa deje v triednej spoločnosti. Antipsychotiká sa nasadzujú tam, kde by mali byť nasadené antidepresíva a opačne.

Psychiatrie boli už v minulom režime používané k represii voči odporcom stalinistického režimu. To boli metódy ŠtB a Stasi. Psychiatrie sa dodnes preukázateľne využívajú ako neoficiálne väzenia, chýba už len uväzňovanie z politických dôvodov. Nič nehovorí proti tomu, že sa tak deje aj dnes proti novým nepriateľom režimu. Kapitalisti sa tak v ďalšom bode podobajú na stalinistov. Nájdite rozdiel.

Teraz najčítanejšie