Denník N

Je odbornosť na riadiacich pozíciách v štátnej správe dôležitá?

Koľko času ešte uplynie kým si naši politici uvedomia, že transparentný výber pri obsadzovaní najvyšších riadiacich postov so silným dôrazom na ich odbornosť a charakter je základným predpokladom k tomu, aby ľudia opäť nadobudli stratený pocit v efektívnu, fungujúcu a odbornú štátnu správu?

Foto zdroj internet.

Štátna správa predstavuje jednu z foriem činnosti štátu, ktorá je vykonávaná prostredníctvom jej orgánov (čiže vlády, ministerstiev, ústredných orgánov štátnej správy) na základe zákona. Či chceme alebo nie, výkon štátnej správy ovplyvňuje každodenný život nás všetkých, pretože výsledkom jej činnosti sú návrhy zákonov, rôzne nariadenia, regulácie, rozhodnutia, a podobne.

Keď človek sleduje obsadzovanie najvyšších riadiacich postov v štátnych inštitúciách (niekedy aj tých nižších), skoro vždy ostane prekvapený z toho, kto to miesto získal, koho tam nominovali, dosadili, zvolili, … . Hneď začnú vznikať rôzne teórie prečo práve tento, čo z toho bude mať ten, kto ho navrhol, v koho prospech bude konať, atď., mohli by sme menovať donekonečna. A prax fungovania štátnych inštitúcií často krát len podporuje a potvrdzuje vzniknuté teórie o servilnosti dosadených osôb voči osobám, ktoré ich tam dosadili, resp. im k obsadeniu „teplého miesta“ pomohli. A tak nám tu vznikajú „odborníci“ na rôzne oblasti, ktorí v záujme nás všetkých a pre naše dobro chcú uplatniť svoje zakrátko nadobudnuté skúsenosti opakovane a opakovane na nových miestach, samozrejme tých riadiacich. Vzniká tu kolotoč ľudí, ktorí sú „dosadzovaní“ opakovane, ale občas sa z osudia vytiahnu aj nové mená. To asi preto, aby to nebolo také okaté. Ty budeš minister toho rezortu, ty zas iného, ty štátny tajomník, ty predseda takého úradu, ty zas predseda iného, ty budeš riaditeľ takého odboru, ty dostaneš na starosti to a ty zas toto. Keď sa vyčerpajú všetky možnosti priamych riadiacich funkcií, tak nám ostáva ešte dosadiť členov dozorných a správnych rád rôznych štátnych firiem a pod. Kľúčové vždy je, aby sa na nikoho dôležitého nezabudlo a aby sa „našim ľuďom“ nejaké teplé miestečko našlo.

A kandidátom na ministra sa stáva …

Keď už títo „odborníci“ získajú to vytúžené miesto, tak samozrejme tvrdia, že to bude asi na základe ich bohatých skúseností a že sú z toho milo prekvapení. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí budú svätosväte tvrdiť, že sú apolitickí voči vládnucim stranám a voči osobám, ktoré ich navrhli. Konečne ocenil niekto ich dlhoročnú odbornosť. Ministri si striedajú rezorty, predsedovia úradov úrady, riaditelia odbory a tak dookola. Čo tam po ich odbornosti. Postupne zamestnajú vo „svojej“ inštitúcii známych, kamarátov, rodinu, … . Len aby sa na niekoho dôležitého nezabudlo. Čím viac nižších riadiacich pozícií môže byť obsadených známymi, tým lepšie. Viac ľudí bude spokojných.

Naproti tomu si predstavme súkromnú firmu, ktorá si po dlhých rokoch existencie vytvorila na trhu stabilné miesto a z dôvodu trhovej ekonomiky musí oň stále zápasiť. Aj tu existujú riadiace pozície. Rozdiel však bude, okrem iného, v ich obsadzovaní. Výberové konanie na riaditeľa ktoréhokoľvek odboru (sekcie, oddelenia, …) pravdepodobne neprebehne potajme, ale bude záujem na tom, aby výberová komisia vybrala toho najlepšieho možného kandidáta. Jeho odbornosť v danej oblasti bude určite zohrávať významnú úlohu. Okrem odbornosti sa bude skúmať jeho prax, manažérske schopnosti, líderské vlastnosti, skúsenosti, a pod. Príslušnosť k nejakej politickej strane bude nepodstatná. Z praxe vyplýva, že v štátnej správe je to často naopak. Najdôležitejšou býva zväčša lojálnosť k tomu, kto kandidátovi na to miesto pomohol, alebo k strane ktorá ho tam dosadila. Niečo za niečo.

Niekto by mohol namietať, že porovnávam neporovnateľné, súkromnú sféru s tou štátnou. Iný systém fungovania a práce.

Myslím si však, že odbornosť v oblasti, ktorú má niekto riadiť je základným predpokladom k tomu, aby ju vykonával správne, kvalitne, bez politického ovplyvňovania, bez klientelizmu. Ak sa k odbornosti pridá aj skúsenosť, dobrý charakter, manažérske schopnosti a líderské vlastnosti, tak efektivita výkonu štátnej správy rapídne porastie. A postupne sa dostaví aj stratená dôvera ľudí v to, že štátna správa má fungovať efektívne pre všetkých občanov rovnako a nie len pre tých vyvolených.

PS: Pevne verím, že sa na riadiacich miestach v štátnej správe nájdu aj odborníci, ktorí sú slušní a poctiví. O nich tento blog nie je.

 

Teraz najčítanejšie