Denník N

Prezident nie je len na ozdobu

Prezident má priestor na uváženie a môže nedôveryhodných nominantov nevymenovať.

Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ktoré navrhol Peter Pellegrini, je potenciálnou rozbuškou pre ďalšie spory o to, či prezident má oprávnenie na základe vlastnej úvahy nevymenovať osobu do ústavnej funkcie (ministra, ústavného sudcu, generálneho prokurátora, veľvyslanca atď.).

Podstatou sporov o menovacie právomoci prezidenta je, či prezident má funkciu len “notára”, ktorý potvrdzuje právne úkony iných osôb bez možnosti vlastného uváženia, alebo má funkciu osoby, ktorá vyvažuje mocenské vzťahy v rámci deľby moci, teda má priestor na vlastné uváženie. Ústavný súd SR vo svojich viacerých rozhodnutiach vyslovil, že prezident má priestor na uváženie (I. ÚS 39/93, PL. ÚS 14/2006, PL. ÚS 4/2012). Tento názor vyplýva jednak z historických súvislostí postavenia prezidenta, jednak zo systematického a gramatického výkladu právomocí prezidenta (rovnako ako z formulácie, že prezident udeľuje vyznamenania, odpúšťa a zmierňuje tresty, nevyplýva, že je povinný udeliť, odpustiť alebo zmierniť, tak z formulácie, že menuje členov vlády, nevyplýva, že musí vymenovať), resp. z povinnosti zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 Ústavy SR). Priestor na uváženie prezidenta nesmie byť zneužitý na svojvoľné rozhodovanie a teda porušenie ústavy tak, ako to bolo zo strany Ivana Gašparoviča voči Jozefovi Čentéšovi ako kandidátovi na generálneho prokurátora (I. ÚS 397/2014).  

Nominácie Petra Pellegriniho vzhľadom na styky nominanta a predchádzajúceho ministra (s poukazom na motorkárske seansy a oslavy narodenín), resp. aj na predchádzajúce kauzy staronových nominantov (napr. Richter) vytvárajú pochybnosti o dôveryhodnosti možnej novej vlády, a teda aj pochybnosti, že by vymenovaním bol zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Navyše, tieto nominácie neprispievajú k zmierneniu polarizácie spoločnosti, pretože sa ani verejnosti nemôžu javiť vzhľadom na medializované informácie ako dôveryhodné a len potvrdzujú presvedčenie, že najlegitímnejším riešením by boli predčasné voľby. Z týchto hľadísk je rozhodnutie prezidenta správne a odôvodnené.

Teraz najčítanejšie

Andrej Beleš

Autor pôsobí ako interný doktorand na Právnickej fakulte UK v Bratislave a špecializuje sa v odbore trestného práva a kriminológie. Tento blog vedie autor ako občan, ktorého trápi stav vecí verejných na Slovensku.