Denník N

Pár slov k slovu stabilita

Fico, Pellegrini, Bugár aj Danko často ako dôvod svojich postojov a krokov používajú odôvodnenie zhrnuté do slova STABILITA.

Udržať stabilitu, zabezpečiť stabilitu, garantovať stabilitu. Čo ale to tá stabilita vlastne je, najmä ak vezmeme v úvahu, že nič v našom svete nie je nemenné, teda všetko je nejako nestabilné?

Zdá sa, že uvedení páni majú na mysli niečo iné, ako čo sa na prvý pohľad zdá. Niečo také, ako v knihe Zrod moderny píše Paul Johnson o Rusku z Cára Alexandra I.

Gróf Beckendorff, ktorý bol šéfom cárskej tajnej polície, dostal raz vraj otázku, či nie je pre spravodlivosť problémom, že štátne orgány, teda polícia a súdy, si robia čo chcú, a to aj vďaka cenzúre. Cenzúra totiž už v tom čase nebola v Cárom obdivovanom Francúzku v takej hrubej forme aplikovaná, a teda súdy aj polícia tam boli v tlači bežne kritizované.

Gróf Beckendorff na otázku vraj odvetil, že účelom práva (vtedy predstavovaného hlavne cárskymi diktátmi), nie je spravodlivosť, ale poriadok.

Ak teda dnes ľudia ako Fico, Kaliňák, Bugár a Danko (a ich nastrčenci a pomáhači) hovoria o potrebe stability, majú nepochybne na mysli nie spravodlivosť, ktorej sa ľudia všade dožadujú, ale nastolenie poriadku.

Takého poriadku, v ktorom si ľudia v štátnych orgánoch môžu robiť čo chcú bez reálnej zodpovednosti. Takého poriadku, kedy vedenie polície, prokuratúry a politických strán je jedna zločinecká organizácia.

Podobne ako za Cára, pre takéto vedenie štátu nie je spravodlivosť ani žiaduca a v podstate ani možná. Zato je žiaduci poriadok. Moderne zvaný „stabilita“.

Teraz najčítanejšie