Denník N

Karľa a Leitnerová k aktuálnej atmosfére cirkvi v spoločnosti: Oponentov dokážeme počúvať vďaka názorovým prienikom (podcast)

foto: Mária Badinská
foto: Mária Badinská

O možnostiach lepšej komunikácie naprieč vierovyznaniami, čím konkrétne sa prejavuje rešpekt, a prečo sa problematika ‚fake news‘ úzko týka aj cirkvi

Veľkonočná nedeľa 1. apríl 2018 – Tradičné čítania tu

 

Rozhovor vo forme podcastu:

Anežka Karľa a Mária Leitnerová z Teach for Slovakia, ktorý buduje komunitu lídrov a rieši nerovnosť v prístupe k vzdelávaniu detí.


Anežka Karľa /projektová manažérka v TFS, spoluzakladateľka #somtu/

“Podľa mňa veľký zdroj múdrosti máme vo svojom svedomí, ale to je také veľmi neuchopiteľné. My vieme, že s tým nejako fungujeme a že tam si veľa vecí konfrontuje, reflektujeme. Čo je podľa mňa veľká cesta! Či už v našich kruhoch, že aj keď máme v komunitách rôzne názory: pýtať sa, veľa zdieľať a počúvať, veľmi veľa počúvať a to je podľa mňa cesta! A či už je to v komunitách cirkevných alebo neveriacich, agnostických, liberálnych, akokoľvek, ja si myslím, že toto je cesta.” 

Mária Leitnerová /mentorka, Spoločenstvo L.Hanusa/

“Myslím si, že je dôležité toto rozpoznať ako vážny dôvod narúšania kredibility cirkvi, presne práve toto prepájanie s nejakými, nie možno želanými prúdmi, ťahmi a hnutiami. Ale myslím si, že toto je presne aj úloha nás všetkých, že naozaj je to aj na strane toho prijímateľa! Proste dávať si otázky, že je to toto, čomu verím, a je to konzistentné? Že keď niekto hlása, idem chrániť život, a každý život je hodný ochrany, naozaj hovorí, že každý jeden život je hodný ochrany? Alebo je to len, v tomto kontexte, v tejto situácii, ale táto časť obyvateľstva, ich život už hodný ochrany nie je? Takže naozaj treba zapájať hlavu."

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Nenechali ste si uniknúť seriál komentárovliturgickým čítaniam. Používame v ňom tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší práve fundovanou teológiou a azda by sa aj rád trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, lebo nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.

Autori 
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. 
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Pišta Vandal Chrappa, muzikant, spisovateľ a moderátor v Slovenskom rozhlase, má jednu dcérku, žije v Jure. 
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.